Ako sa stať mediátorom: 14 krokov (s obrázkami)

Mediátor je osoba, často menovaná súdom, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ medzi stranami v súdnom spore, ktorý sa snaží pomôcť stranám vyriešiť prípad. Hoci je veľa ľudí, ktorí chcú byť mediátormi, svoje šance stať sa mediátorom môžete zvýšiť získaním dobrého vzdelania a množstva skúseností.

Časť 1 z 3:Štúdium, aby ste sa mohli stať mediátorom


Pozrite sa na rôzne druhy sprostredkovateľskej práce. Existuje množstvo rôznych oblastí alebo výklenkov pre sprostredkovateľskú prácu. Neexistuje jediný spôsob, ako sa stať všeobecným mediátorom. Čo sa naučíte, kde budete hľadať, s kým nadviažete kontakty, to všetko bude závisieť od toho, pre aký typ sprostredkovania sa rozhodnete.[1]

 • Napríklad, ak by ste chceli ísť do rodinnej mediácie (zaoberajúcej sa deťmi, s rozvodmi, domácim násilím a tak ďalej), museli by ste mať certifikát z behaviorálnych alebo sociálnych vied, ako aj z vývoja detí.
 • Sprostredkovanie sporov na pracovisku by si vyžadovalo znalosti špecifické pre dané pracovisko a zákony a postupy na ňom. Ešte lepšie je, ak máte skúsenosti s riešením záležitostí špecifických pre dané pracovisko alebo typ pracoviska (napríklad zaoberáte sa konkrétne problémami v továrni alebo súdnymi spormi v baníctve).
 • K ďalším typom mediačných výklenkov patria: životné prostredie, umenie, vzdelávanie, zneužívanie práva, trestné súdnictvo, prenajímateľ/nájomca, homosexuáli/lesby atď.


Porozprávajte sa s niekým, kto je mediátorom. Najlepší spôsob, ako získať predstavu o tom, čo sa od mediátora vyžaduje, je porozprávať sa s niekým, kto je alebo bol mediátorom. Je obzvlášť dobré nájsť niekoho vo vašej konkrétnej oblasti. Rozhovor s niekým, kto mediuje spory v oblasti umenia, by síce mohol byť informatívny, ale nebude mať rovnaké informácie, aké potrebujete, ak sa chcete venovať pracovným sporom.

 • Chodiť na konferencie. Na celom svete sa konajú tony konferencií venovaných mediácii. Overte si a zistite, či vo vašej oblasti existujú (pre U.S., Chicago, New York a rôzne časti Kalifornie sa napríklad každoročne konajú veľké konferencie o mediácii).[2]
 • Získajte predstavu o fungovaní systému. Keď sa stretnete s niekým, kto je mediátorom, budete chcieť zistiť, ako systém funguje, aby ste mohli byť čo najefektívnejší. Patrí sem aj zistenie, aké je pracovné prostredie, aké sú ich rady na získanie postavenia a kto rozhoduje o tom, ktorí mediátori sú postavení.
 • Získajte prehľad o tom, čo potrebujete vedieť. Opýtajte sa ho na typy zákonov a pravidiel, ktoré budete musieť poznať, a na vzdelanie, ktoré budete musieť mať.


Získajte magisterský titul vo vybranej oblasti. V závislosti od niky, v ktorej ste sa rozhodli pracovať, možno nebudete potrebovať magisterský titul, ale rozhodne môže pomôcť vašim referenciám. Dokázať, že máte skúsenosti s danou témou, je dôležité, ak chcete byť úspešný mediátor.[3]

 • Nezabudnite, že ak by ste chceli mediovať v oblasti rodinného práva, potrebovali by ste vzdelanie (najlepšie magisterské alebo doktorandské) v oblasti behaviorálnych alebo sociálnych vied, ako aj v oblasti rozvoja rodiny a detí. Nie je tiež zlý nápad získať titul v oblasti riešenia konfliktov, pretože univerzity a vysoké školy túto možnosť ponúkajú čoraz častejšie,
 • Ak by ste sa rozhodli byť mediátorom v občianskoprávnych veciach, veciach všeobecného práva alebo v dedičských veciach, museli by ste mať aspoň päť rokov odbornej praxe vo svojej oblasti, ako aj vysokoškolské vzdelanie a minimálne dva úspešne mediované prípady za posledný rok alebo vysokoškolské vzdelanie a minimálne desať úspešne mediovaných prípadov za posledných päť rokov.
 • Často, ak získate doktorát vo vybranej oblasti, súdy upustia od potreby mať určitý počet úspešne mediovaných prípadov. Buď to, alebo znížte počet úspešne mediovaných prípadov, ktoré musíte mať.


Zvážte získanie certifikátu. Mediácia si nevyžaduje žiadnu osobitnú kvalifikáciu (s výnimkou Floridy, ktorá má kvalifikačné požiadavky). Existujú určité kvalifikačné kurzy, ktoré môžete absolvovať, ale zvyčajne vám dajú len kvalifikáciu, že ste kurz absolvovali, bez toho, aby vám zaručili, že ste skutočne certifikovaný mediátor.[4]

 • Mali by ste absolvovať školu vo vybranej oblasti (mediácia v oblasti umenia alebo mediácia v oblasti práva, mediácia v oblasti životného prostredia) a získať titul, ktorý preukáže, že danú oblasť dobre poznáte.
 • Mať právnické vzdelanie môže byť nesmierne užitočné, pretože ukazuje, že poznáte a rozumiete právu, najmä zákonom v danej oblasti.
 • Na to, aby ste sa dostali na zoznam odborníkov, musíte mať zvyčajne niekoľko rokov skúseností s mediáciou (stáž, dobrovoľnícka práca v komunitnej mediácii atď.).

Časť 2 z 3:Získanie stáže


Absolvujte mediátorskú stáž. Je to fantastický spôsob, ako získať skúsenosti, nadviazať kontakty a dozvedieť sa viac o mediácii. Najlepšie je nájsť si stáž u mediátora vo vašej špecializácii, ale aj taká, ktorá je podobná (ale nie rovnaká), môže byť nesmierne cenná.

 • Nenechajte sa odradiť, ak vám chvíľu potrvá, kým si nájdete stáž. Stáží je málo v porovnaní s ľuďmi, ktorí ich hľadajú.


Nájdite si stáž. Možno budete musieť trochu pátrať, aby ste našli sprostredkovateľskú prax, ale existuje niekoľko naozaj užitočných zdrojov! Samozrejme, najlepším spôsobom je vždy nadviazať osobný kontakt, ale existujú aj zdroje a zoznamy na internete.

 • Nájdite si ho prostredníctvom zdrojov na internete. Medzinárodný inštitút pre mediáciu má vedľajší program s názvom Iniciatíva mladých mediátorov, ktorého cieľom je sprostredkovať mladým mediátorom stáže a informácie. Takéto programy existujú v mnohých rôznych skupinách. Pozrite sa na jednu z nich vo vašom okolí.[5]
  [6]
 • Nájdite si ju prostredníctvom prednášky/prezentácie. Ak sú vo vašom okolí kurzy mediácie alebo prednášky, navštívte ich. Je pravdepodobné, že stretnete niekoho, kto vám môže sprostredkovať informácie o miestnych stážach. Ak ste na vysokej škole alebo v doktorandskom programe, porozprávajte sa so svojimi profesormi alebo kariérnymi poradcami.
 • Nájdite si ju na konferencii. Je dôležité chodiť na konferencie o mediácii, najmä na konferencie o vašej špecifickej oblasti mediácie. Porozprávajte sa s ľuďmi, o ktorých viete, že sa zaoberajú vašou oblasťou mediácie, a zistite, či vás môžu nasmerovať na stáž.[7]


Pozorujte mediáciu. Počas stáže budete pravdepodobne pozorovať aspoň niekoľko mediácií. Aj keď si nemôžete nájsť stáž, môžete sa porozprávať s miestnymi mediátormi vo vašom okolí a zistiť, či sa môžete zúčastniť na niekoľkých ich mediačných prípadoch.

 • Nezabudnite, že ak sa zúčastníte na mediácii, pravdepodobne budete musieť podpísať vyhlásenie o mlčanlivosti, ale je to dobrá prax do budúcnosti, keď budete plnohodnotným mediátorom.


Získajte zo svojej stáže čo najviac. Po tom, čo ste si dali tú námahu, aby ste si zabezpečili stáž, sa musíte uistiť, že ju využijete rozumne. Stáže sú skvelým miestom na učenie sa pod dohľadom a získavanie praktických skúseností, ako aj na nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi kolegami a klientmi.

 • Uistite sa, že viete, aké sú očakávania. Ak máte tieto vznešené predstavy o mediácii svojich prvých prípadov, len aby ste zistili, že medzi vaše povinnosti patrí veľa kopírovania a zostavovania balíkov, budete sklamaní. pred začiatkom stáže si dohodnite podrobnosti o stáži, aby ste vedeli, čo môžete očakávať.
 • Ak sa vyskytne problém alebo niečo nejde dobre, nezabudnite sa porozprávať so svojím nadriadeným. Nie je nič horšie, ako keď vám stáž pokazia zlé veci. Ak sa očakávania nenapĺňajú alebo sa vyskytnú iné problémy, uistite sa, že ste sa porozprávali so svojím mentorom alebo nadriadeným, a ak sú súčasťou problému, obráťte sa na niekoho, kto vám môže v organizácii pomôcť.
 • Nadviažte kontakty s ľuďmi, ktorých stretnete počas stáže. Požiadajte ich o odporúčacie listy alebo o to, aby slúžili ako vaše referencie, keď budete pokračovať v budovaní svojej reputácie a zručností v oblasti mediácie.


Získajte spätnú väzbu od svojho mentora. Je to nesmierne dôležité, pretože chcete mať istotu, že vaše silné a slabé stránky bude hodnotiť niekto, kto vie, na čo sa má zamerať. Skúste si dohodnúť pravidelný čas stretnutia s vaším mentorom po mediáciách, ktorých ste sa zúčastnili, aby ste videli, na čom máte pracovať.

 • Nastavte si tento cyklus spätnej väzby ešte pred začiatkom stáže, aby mal váš mentor čas pripraviť sa a venovať pozornosť tomu, ako si počínate a čo by sa dalo zlepšiť. Nevyhovárajte sa na ne bezprostredne pred vaším mediačným prípadom.

Časť 3 z 3:Vytvorenie si dobrého mena


Praxujte, kým si nebudete istí svojimi zručnosťami. Ak chcete, aby vás iní ľudia odporúčali do zamestnania a vybrali si vás za mediátora, musíte si byť istí svojimi schopnosťami. Znamená to neustále zlepšovať a zdokonaľovať svoje schopnosti, neustále sa učiť nové zručnosti a nové spôsoby mediácie.[8]

 • Zúčastnite sa na kurzoch, na ktorých sa hrajú rolové hry. Môžete sa zúčastňovať na kurzoch vo svojom okolí alebo to môžete robiť s inými mediátormi, ak si založíte študijnú skupinu alebo sa k nej pripojíte. Hranie rolí v prípadoch vám môže pomôcť získať cit pre najlepšie spôsoby mediácie.
 • Dobrovoľne sa prihláste ako komunitný mediátor. Existuje veľa programov, zvyčajne pri súdoch, ktoré vám umožnia stať sa dobrovoľným mediátorom. Je to skvelý spôsob, ako získať viac skúseností, ako aj nadviazať kontakty.
 • Každodenná prax mediátorských zručností. Patrí sem neustále premýšľanie o novom formulovaní problémov, zachovanie pokoja tvárou v tvár konfliktu, žonglovanie s protichodnými názormi bez toho, aby ste sa pridŕžali jedného alebo druhého.


Pripojte sa k zavedenému meditačnému programu. Existujú mediačné programy pridružené k súdom a existujú národné organizácie, ako aj miestne organizácie. To, ktorý si vyberiete, bude závisieť od toho, aké sú vaše potreby. Ak sa chcete stať členom súdu, môžete začať tam.

 • Mnohé z týchto zavedených programov ponúkajú školenia v oblasti rozhodcovského konania, zvyčajne v rámci dobrovoľnosti.
 • Toto je tiež skvelé miesto, kde si môžete nájsť skúsenejšieho mediátora, s ktorým budete robiť spolumediáciu, aby ste sa začali cítiť pohodlnejšie s potrebnými zručnosťami.


Spracujte svoj prvý prípad. Mediácia môže byť pre mediátora náročná. Musíte zostať pokojný a nestranný a ponúknuť možné riešenia. Vyžaduje si to veľa premýšľania priamo na mieste, ako aj dobrú prípravu.[9]

 • Očakávajte neočakávané. Bez ohľadu na to, ako dobre ste pripravení, jedna alebo druhá strana v mediačnom prípade prinesie niečo, čo ste neočakávali. Ak očakávate, že dôjde k nepredvídanému vývoju, môžete byť prekvapení, ale nezaskočí vás to.
 • Počúvajte, počúvajte, počúvajte. Súčasťou vašej práce je zabezpečiť, aby obe strany mali pocit, že ich vypočul nestranný pozorovateľ. Uistite sa, že presne rozumiete tomu, čo každá strana vo svojich argumentoch hovorí, a že obom stranám ukážete, že ste odhodlaní vypočuť ich obe.
 • Buďte pripravení povedať veci, ktoré protistrany možno nebudú chcieť počuť. Hoci nevydávate žiadne rozsudky (mediácia je iná ako rozhodcovské konanie), môžete byť vyzvaní, aby ste analyzovali situáciu spôsobom, s ktorým by zúčastnené osoby nemuseli súhlasiť.


Vezmite si toľko prípadov, koľko zvládnete. Čím viac pracovných skúseností získate, tým budete lepší. Pomôže vám to zlepšiť vaše vlastné schopnosti, ako aj rozšíriť vašu potenciálnu sieť klientov a partnerov.

 • Snažte sa držať konkrétnych typov prípadov. Úplne najlepší scenár je, že sa väčšinou Snažte sa robiť prípady, ktoré sú súčasťou vašej niky. Nie vždy je to však možné a môže sa stať, že budete musieť vziať prípady, ktoré nie sú presne z vašej oblasti.

 • Vytvorte študijnú skupinu pre mediáciu. Je dôležité neustále sa učiť a skúmať svoje schopnosti a prístupy. Dobrým spôsobom je vytvoriť študijnú skupinu mediátorov alebo sa k nej pripojiť, kde môžete diskutovať o prípadoch a zručnostiach a hypotetických situáciách s ľuďmi, ktorí vám môžu pomôcť.

  • Študijná skupina mediátorov je tiež skvelým spôsobom, ako sa zoznámiť s inými mediátormi alebo potenciálnymi mediátormi.
  • To vám poskytne príležitosť diskutovať o zručnostiach, úspechoch, prekážkach a zistiť, čo o vašich prístupoch hovoria iní kvalifikovaní mediátori.
 • Referencie