Ako sa stať obľúbeným učiteľom: 9 krokov (s obrázkami)

Neznášate, keď máte pocit, že vás žiaci nemajú radi alebo proti vám niečo majú? Tu je niekoľko tipov, ako si ich získať na svoju stranu.

Kroky


Majte jedinečnú povahu. Toto zvyčajne funguje len v prípade, že ste nováčik, ale ak sa držíte určitej osobnosti, ktorá môže byť zlá/zlá atď. Získate si tým rešpekt, pokiaľ nebudete nespravodliví alebo sa nebudete správať, akoby ste boli lepší ako vaši študenti.[1]


Opýtajte sa na názor triedy. Diskutujte so svojou triedou o tom, čo by mohlo urobiť hodinu zaujímavejšou a čo by im pomohlo. Nezabúdajte, že hoci ste zodpovední, všetko, čo robíte, sa snažíte naučiť ich; takže ak sa na niečo sťažujú ako skupina, stojí za to sa tým zaoberať. Bežne sa objavujú tie isté veci ako počúvanie hudby, účasť a jedenie v triede. Počúvajte ich návrhy a robte kompromisy.


Buďte flexibilní. Počúvajte svojich žiakov! Budete prekvapení, ako veľmi si vás budú vážiť, keď to urobíte. Nedovoľte však, aby vám deti vládli, a dávajte si pozor, aby ste nevládli vy im. Pamätajte, že hoci sú mladší, všetci ste si rovní. Samozrejme, že budú chcieť využívať tieto zábavné veci, ale vy si stále chcete udržať kontrolu. Nebuďte príliš prísni; nehovorte im, že ich zdržíte po zvonení, pretože to nie je len váš čas, ale aj ich čas. Nezabúdajte, že vaša hodina pre nich s najväčšou pravdepodobnosťou nie je najdôležitejšia, a nechovajte sa tak. Majú rušné životy, rovnako ako vy.[2]


Urobte prácu, ktorú študentom zadávate zábavný. Každý predmet môže byť zaujímavý, ak sa robí prostredníctvom hry alebo hádaniek. Nikdy nestrácajte čas študentov zadávaním náročných úloh. Uistite sa, že ich vaša úloha skutočne niečo naučí alebo im pomôže uplatniť princípy triedy v reálnom živote. Zaneprázdnenosť prácou je pre každého nepríjemná. Okrem toho to budú považovať za zbytočné, pretože učíte niečo, čo nesúvisí s predmetom, ktorý vyučujete. Bez ohľadu na to, čo učíte, ale najmä v prípade matematiky sa uistite, že uvádzate príklady na každý typ úlohy, ktorú od žiakov očakávate.[3]


Zostaňte v móde. Aj keď sa stále obliekajte primerane svojmu veku a zachovávajte dekórum, udržujte kontakt s módou, aby ste študentom pomohli nadviazať s vami väčší vzťah. Keď budete so žiakmi diskutovať o tom, čo je nové v trendoch, budete mať lepší pocit aj z toho, z čoho vychádzajú.


Majte na pamäti, že vaši žiaci si nemôžu pamätať všetko. Nezabudnite im veci pripomenúť, keď je to potrebné.


Vedzte, ako žiakov utešiť. Buďte niekým, kto dokáže poradiť pri riešení dilemy študentov. Vyjadrite rešpekt a nikdy ponížiť žiaka pred triedou, pokiaľ nejde o kontext veľmi jasný vtip. Pamätajte, že ponižovanie uráža oveľa viac ľudí ako len daného študenta. Nekreslite paličky ani kartičky s menami žiakov – neslúži to na nič iné ako na ich poníženie. Učte látku, a ak ju poznajú, zdvihnú ruky. Ak to neurobia, je vašou úlohou im to ukázať, preto by ste im mali povedať len odpovede na hárku alebo v práci.[4]


Ukážte svoje nadšenie! Zostaňte zaujatí a zapojení do svojej práce, nezabudnite, prečo ste sa na začiatku stali učiteľmi. Vaša láska k predmetu a nadšenie preň môžu výrazne ovplyvniť vašich žiakov.[5]


  • Získajte si ich rešpekt disciplínou. Bude pre nich ťažké rešpektovať vás, ak si nedokážete udržať kontrolu nad triedou. Keď im ukážete, že skupinu zvládnete, bude ľahšie byť s nimi uvoľnený a zábavný. Nebuďte „cool“ učiteľom, ktorý nechá svojich žiakov, aby sa vyvliekli![6]
  • Odkazy