Ako sa stať špecialistom letiskovej prevádzky: 9 krokov: Ako sa stať letiskovým manažérom?

Špecialisti na prevádzku letísk sú zodpovední za rôzne povinnosti na verejných, komerčných letiskách, ako aj na vojenských letiskách. Pracovné činnosti zahŕňajú množstvo úloh a zahŕňajú implementáciu bezpečnostných predpisov a protokolu s cieľom zabezpečiť bezpečné prevádzkové prostredie pre všetkých zamestnancov. Medzi ďalšie úlohy patrí dispečing, monitorovanie letiskovej prevádzky, školenie personálu, vedenie letových záznamov a koordinácia komunikácie. Požadované znalosti a zručnosti na pozíciu špecialistu letiskovej prevádzky sa líšia v závislosti od zodpovednosti a od toho, či ide o prácu na verejnom letisku alebo na vojenskom letisku.

Kroky


Urobte si prieskum v oblasti prevádzky letísk. Zvážte, či máte záujem o prácu na verejnom, komerčnom letisku alebo o pozíciu na vojenskom letisku. Práca v štátnej správe si môže vyžadovať rozsiahlu previerku a bezpečnostnú previerku.


Zhodnoťte svoje vedomosti a zručnosti, aby ste zistili svoje silné a slabé stránky. Práca špecialistu letiskovej prevádzky si vyžaduje silné schopnosti argumentácie a kritického myslenia, ktoré umožňujú rýchlo identifikovať a riešiť problémy.


posúdiť vaše schopnosti s cieľom zhodnotiť vaše počítačové zručnosti a určiť vaše schopnosti čítania a písania, ako aj obchodné znalosti. Pozície špecialistov letiskovej prevádzky si vyžadujú administratívne a riadiace schopnosti.


Pozrite si programy na internete, ktoré ponúkajú vzdelávacie školenia v rámci prípravy na prácu špecialistu letiskových operácií. Ak chcete pracovať pre niektorú zložku armády ako špecialista letiskových operácií, potom si prezrite informácie dostupné na vládnych webových stránkach, aby ste sa dozvedeli viac o ich požiadavkách.


Rozhodnite sa, na aký typ obchodného alebo odborného vzdelávacieho programu sa chcete zapísať, aby ste sa mohli vzdelávať ako špecialista letiskových operácií. Uvedomte si, že pracovné miesto v niektorej z armádnych zložiek vám môže ponúknuť dodatočnú výhodu v podobe čiastočného alebo úplného zaplatenia vášho vzdelania výmenou za to, že sa k nim oficiálne pripojíte a budete sa u nich vzdelávať.


Dohodnite si stretnutie s náborovým dôstojníkom, ak sa rozhodnete, že chcete vstúpiť do niektorej zložky armády a absolvovať odbornú prípravu a vzdelávanie pre špecialistu letiskových operácií prostredníctvom odborného programu, ktorý môžu podporovať. Väčšina vojenských pozícií aj počas výcviku ponúka jednotlivcom vynikajúci program výhod.


Navštívte niektoré z areálov škôl, ktoré poskytujú výcvik špecialistov na prevádzku letísk, ak sa rozhodnete, že chcete pracovať v súkromnom sektore a nie pre vojenské letisko. Dohodnite si stretnutie s inštruktormi, aby ste sa z prvej ruky dozvedeli viac o možnej kariére v tejto oblasti a objasnili si prípadné otázky.


Rozhodnite sa, aký typ programu chcete absolvovať v rámci prípravy na pozíciu špecialistu letiskovej prevádzky. Ak medzi vaše budúce ciele patrí pozícia manažéra, zvážte komplexnejší program nad rámec základných odborných požiadaviek.


  • Podajte žiadosť o prijatie na vybrané školy, ak sa rozhodnete pracovať na verejnom letisku, alebo formálne požiadajte o prijatie do výcvikového programu spojeného s niektorým z vojenských útvarov, ak ste si vybrali túto cestu. Po oficiálnom prijatí sa dohodnite na začatí vzdelávania a odbornej prípravy a tešte sa na uspokojivú kariéru špecialistu letiskovej prevádzky.
  • Referencie