Ako sa stať právnym novinárom (s obrázkami)

Právni novinári sú podobne ako novinári vo všeobecnosti, ale so zameraním konkrétne na informovanie o záležitostiach týkajúcich sa práva. Je to obzvlášť dobrá voľba, ak máte záujem o kariéru v médiách po získaní právnického vzdelania, hoci existujú aj iné cesty, ako sa stať právnym spravodajcom, ak nemáte právnické vzdelanie. Čítajte ďalej a získajte ďalšie tipy, ako začať kariéru v oblasti práva v médiách!

Časť 1 zo 4:Získanie správneho vzdelania


Získajte vysokoškolský titul v oblasti žurnalistiky. Aj keď na to, aby ste sa stali úspešným novinárom, nie je potrebný titul zo žurnalistiky, štúdium žurnalistiky na bakalárskom stupni vám môže uľahčiť vstup do novinárskej profesie. Niektorí novinári môžu byť úspešní aj bez toho, aby získali titul v odbore žurnalistika; hoci je to tak, mať takýto titul môže uľahčiť úspešnú kariéru.[1]

 • Zvážte možnosť dvojitého štúdia žurnalistiky a iného odboru, ak vaša univerzita takéto dvojité štúdium ponúka. Zvážte výber niečoho „divoko odlišného“ od žurnalistiky, aby ste sa diverzifikovali.[2]
  Pre začínajúcich právnych novinárov by bol najvhodnejším druhým odborom odbor súvisiaci s právom.
 • Ak študujete na univerzite, ktorá ponúka právo ako bakalárske štúdium (napr.g. väčšina univerzít v Austrálii, na Novom Zélande a v Spojenom kráľovstve), potom pokračujte v štúdiu práva a žurnalistiky ako dvojitého titulu, ak to vaša univerzita ponúka.
 • Ak študujete na univerzite v Spojených štátoch, kde je právo vysokoškolským titulom, zvážte možnosť absolvovať program „pre-law“ alebo „legal studies“, ak ho vaša univerzita ponúka spolu s titulom žurnalistiky. Upozorňujeme, že hoci niektorí sa domnievajú, že predprípravné programy nie sú najlepšou prípravou na štúdium práva,[3]
  nemusíte mať nevyhnutne v úmysle ísť na právnickú fakultu a absolvovanie predprávneho programu môže byť dobrým spôsobom, ako doplniť svoj titul z novinárstva na ceste k tomu, aby ste sa stali právnym novinárom.


Navštevujte právnickú fakultu. Zvážte štúdium práva, ak chcete byť právnym novinárom. Opäť platí, že na to, aby ste sa stali právnym novinárom, nepotrebujete právnické vzdelanie, ale jeho získanie vám určite pomôže. Žurnalistika si vyžaduje prichádzať s novými myšlienkami, syntetizovať existujúce myšlienky a efektívne komunikovať tieto myšlienky ústne a písomne. Titul z práva môže byť výbornou prípravou na získanie týchto zručností.[4]
Dôležité je, že ak je vaším cieľom stať sa právnym novinárom, potom vám odborné právne znalosti získané na právnickej fakulte môžu veľmi pomôcť. Existuje mnoho príkladov známych novinárov, ako sú Jeff Greenfield, Geraldo Rivera a Cynthia McFadden, ktorí pred začatím kariéry v oblasti právnej žurnalistiky navštevovali právnickú školu.[5]

 • Ak študujete právo ako bakalárske štúdium, ako to robí väčšina ľudí v Austrálii, Indii, na Novom Zélande a v Spojenom kráľovstve, potom vás bakalárske štúdium práva môže viesť aj ku kariére v oblasti právnej žurnalistiky. Napríklad Emily Baterová z časopisu The Solicitor’s Journal študovala právo ako bakalársky titul na Cardiffskej univerzite a zvolila si kariéru právnej novinárky bez toho, aby študovala žurnalistiku.[6]
 • Štúdium na právnickej fakulte v Spojených štátoch si najprv vyžaduje absolvovanie bakalárskeho štúdia. Tento titul môže byť v akejkoľvek oblasti. Môžete sa rozhodnúť, že nebudete študovať žurnalistiku ako bakalár a potom navštevovať právnickú fakultu a napriek tomu sa stanete právnym novinárom.
 • Upozorňujeme, že štúdium na právnickej fakulte v Spojených štátoch je mimoriadne nákladné a najlepšie platené pracovné miesta po ukončení právnickej fakulty sú skôr v právnej praxi ako v žurnalistike. Ak si zvolíte kariéru mimo právnickej praxe, nemusíte nevyhnutne zarábať plat zodpovedajúci trhovej hodnote vášho právnického titulu. Možno práve z tohto dôvodu je žurnalistika pre absolventov práv „alternatívnym“ povolaním.[7]
 • Niektoré u.S. právnické fakulty ponúkajú spoločné študijné programy v oblasti žurnalistiky s právnickým vzdelaním. Napríklad univerzita v Berkeley ponúka magisterský stupeň žurnalistiky ako spoločný stupeň spolu s právnickým stupňom. Overte si, či vaša právnická fakulta neponúka spoločné štúdium s fakultou žurnalistiky na vašej univerzite.


Navštevujte postgraduálne štúdium. Možno nemáte právnické ani novinárske vzdelanie a nechcete študovať na právnickej fakulte. Ak áno, zvážte magisterské štúdium žurnalistiky alebo právnych štúdií (alebo oboje). Tie sa nevyžadujú na to, aby ste sa stali právnym novinárom, ale môžu vám pomôcť rovnakým spôsobom ako právnický titul alebo vysokoškolský titul z žurnalistiky pri tom, aby ste sa stali právnym novinárom.

 • Yale napríklad ponúka magisterský študijný program v oblasti práva pre neprávnikov, ktorí chcú „získať základnú znalosť právneho myslenia a preskúmať vzťah práva k svojim odborom.“[8]
 • Mnohé z popredných žurnalistických škôl na univerzitách v U.S. ponúkajú absolventské tituly v oblasti žurnalistiky. Upozorňujeme, že postgraduálne štúdium žurnalistiky môže byť drahé[9]
  preto dôkladne zvážte, či potrebujete vysokoškolské vzdelanie, aby ste dosiahli svoj konečný cieľ stať sa právnym novinárom.


Zapíšte sa do programu ďalšieho vzdelávania alebo certifikátu. Ak sa nachádzate vo fáze svojej kariéry, keď navštevovanie školy na plný úväzok nie je možné, môžete zvážiť možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania v oblasti práva alebo žurnalistiky (alebo obidvoch) na čiastočný úväzok alebo sa zapísať do certifikačného programu alebo iného programu bez diplomu. Hoci sa tieto kurzy nevyžadujú na to, aby ste sa stali právnym novinárom, ponúkajú nákladovo efektívnu a zrýchlenú cestu k získaniu vzdelania, ktoré vám môže pomôcť stať sa právnym novinárom.

 • Loyola Law School napríklad ponúka trojdňovú stáž známu ako „Journalist Law School“, ktorá umožňuje novinárom s aspoň trojročnou novinárskou praxou naučiť sa informovať o právnych záležitostiach bez právnického vzdelania. Na konci stáže dostanú štipendisti osvedčenie o jej absolvovaní.
 • Ak nemáte žurnalistické vzdelanie, môžete si zlepšiť životopis tým, že sa zapíšete do programu ďalšieho vzdelávania v oblasti žurnalistiky. Vďaka tomu môžete získať prehľad o oblasti žurnalistiky, ktorý môže byť užitočný, ak nemáte žurnalistické vzdelanie. Napríklad Kolumbijská univerzita ponúka rôzne programy ďalšieho vzdelávania v oblasti žurnalistiky.

Časť 2 zo 4:Získavanie správnych skúseností


Začnite so stážou. Hoci určite môžete v polovici kariéry prejsť na žurnalistiku, lepšie by bolo začať včas, pretože „čím skôr začnete a uspejete, tým vyššie sa pravdepodobne vyšvihnete.“[10]
Pre začínajúceho právneho novinára to znamená, že ak je to možné, na začiatku svojej kariéry musí absolvovať stáž, ktorá ponúka skúsenosti s právnou žurnalistikou. Získanie stáže je tiež dobrým spôsobom, ako si vytvoriť portfólio, stretnúť sa s ľuďmi v tejto oblasti a nadviazať kontakty, čo všetko sa môže ukázať ako dôležité pri hľadaní trvalého zamestnania.[11]
Niektoré z týchto stáží môžu byť neplatené, takže ich musíte byť ochotní absolvovať len kvôli skúsenostiam.


Pracujte na voľnej nohe. Zvážte prácu na voľnej nohe, ktorá by vám mala pomôcť zdokonaliť sa v písaní a výskume a poskytnúť dôkaz o novinárskych skúsenostiach vo vašom životopise. Môže to znamenať napríklad písanie pre školské noviny počas štúdia na vysokej škole.[12]


čítať prácu iných právnych novinárov. Čítanie práce skúsených právnych novinárov by vám malo pomôcť pochopiť, aký typ práce sa od vás očakáva. To by vám tiež malo pomôcť udržať si prehľad o aktuálnom právnom dianí, čo by vám zasa malo pomôcť prispieť k diskusii o konkrétnej problematike, o ktorej čítate, ak v súčasnosti pracujete ako novinár alebo píšete právny blog.


Nájdite si prácu ako právny prispievateľ alebo analytik. Ak ste uznávanou autoritou v právnej oblasti alebo máte rozsiahle právne znalosti a skúsenosti, môžete si nájsť prácu právneho analytika pre televíznu spravodajskú sieť alebo môžete písať články ako právny prispievateľ pre tlačené médiá. Tento typ práce môže viesť k pozícii právneho novinára na plný úväzok, ale možno sa predsa len nechcete stať právnym novinárom na plný úväzok. Práca právneho analytika alebo prispievateľa na čiastočný úväzok pre spravodajský zdroj môže byť presne to, čo chcete, a poskytne vám cenné skúsenosti v oblasti právnej žurnalistiky. Všimnite si, že pri tomto type práce by vaše názory boli vyhľadávané vďaka odborným právnym znalostiam, ktoré by ste mohli vniesť do spravodajstva, takže mať takéto znalosti by bolo rozhodujúce pre získanie pozície tohto druhu.


písať blog o právnych otázkach. V posledných rokoch sa blogovanie stalo metódou rýchleho a nákladovo efektívneho šírenia vlastných myšlienok online širokému publiku. Niektorí komentátori nepovažujú blogovanie za to isté ako žurnalistiku, iní však blogovanie považujú za užitočný tréning pre novinárov a niektorí komentátori nepovažujú rozdiely medzi nimi za podstatné.[13]
Začnite písať blog o právnych záležitostiach a vaše myšlienky sa môžu pomerne ľahko a efektívne dostať k širokému publiku. Dbajte na to, aby bol obsah vášho blogu profesionálny a dôkladne preskúmaný, aby ste na publikum zapôsobili kvalitou svojej práce.

Časť 3 zo 4:Poznanie správnych ľudí


budovať vzťahy. Žurnalistika je v mnohých ohľadoch „vzťahová záležitosť.“[14]
Investujte čas do budovania vzťahov s mentormi a kolegami, ktorí vám môžu neskôr pomôcť pri hľadaní práce právneho novinára.


Zostaňte v kontakte so spolužiakmi. Udržiavajte kontakt so svojimi rovesníkmi, s ktorými ste navštevovali vysokú školu alebo právnickú fakultu. Ak ste študovali žurnalistiku na bakalárskom stupni, mnohí vaši kolegovia môžu pracovať v novinárskom priemysle a môžu vám pomôcť nájsť prácu.[15]
Prípadne ste mohli navštevovať právnickú fakultu s niekým, kto teraz pracuje ako právny novinár, a udržiavanie kontaktu s touto osobou môže tiež viesť k získaniu práce.


Buďte v kontakte so svojimi profesormi žurnalistiky. Ak ste študovali žurnalistiku na univerzite, udržiavajte kontakt so svojimi profesormi žurnalistiky aj po skončení štúdia. Mnohí z nich pracujú v tomto odvetví a môžu vám pomôcť nájsť prácu alebo vás skontaktovať so správnymi ľuďmi.[16]


Naučte sa budovať vzťahy so zdrojmi. Okrem toho, že vám pomôžu nájsť si prácu, je dôležité vedieť aj to, ako rozvíjať vzťahy so svojimi ľudskými zdrojmi, keď už budete skutočne pracovať ako novinár. Žurnalistika je o vzťahovaní príbehov na svet a často je pre novinára najpríťažlivejším zdrojom informácií ľudský zdroj. Dobrý vzťah so zdrojmi „vám umožní lepšie vykonávať svoju prácu.“[17]


Vybudujte a udržiavajte si online prezentáciu. Používajte sociálne médiá (Facebook, Twitter atď.) na šírenie svojej práce a udržiavanie profesionálnej online prezentácie. Ak píšete právnický blog, môžete zdieľať odkazy na svoj blog prostredníctvom svojich stránok na Twitteri a Facebooku. Prítomnosť na internete vám pomôže osloviť ďalších ľudí, ktorí sú v tejto oblasti etablovaní, a tí vám môžu ponúknuť prácu, ak na nich urobíte dojem svojou prácou.


Vyhľadajte radu skúsených legálnych novinárov. Každý právnický novinár má určite jedinečný príbeh, preto skúste požiadať o radu niekoho známeho, kto pracuje v novinárskom odvetví. To vám môže ponúknuť pohľad na to, ako vstúpiť do profesie právnického novinára. Ak niekto, koho osobne poznáte, nepracuje v tomto odvetví, oslovte prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych médií známych právnych novinárov, ktorých e-mailové adresy a informácie o účtoch na sociálnych médiách sú vo všeobecnosti ľahko dostupné na internete. Väčšina z nich by mala byť ochotná poskytnúť rady niekomu, kto sa usiluje o rovnakú kariérnu cestu ako oni.

Časť 4 zo 4:Výber pracovného rozvrhu


Vyberte si pracovný rozvrh. Žurnalistika ponúka možnosti pracovať na rôzne pracovné úväzky. Ak už máte oprávnenia na prácu legálneho novinára, rozhodnite sa, či chcete pracovať na plný alebo čiastočný úväzok ako zamestnanec mediálnej organizácie, alebo či chcete vykonávať prácu na voľnej nohe len vtedy, keď vám to rozvrh dovolí.


Začnite prácou na čiastočný úväzok. Možno ste praktizujúci právnik, ktorý si chce ponechať prácu na plný úväzok a byť právnym novinárom len na čiastočný úväzok. Ak ste právnickým akademikom, možno si budete chcieť ponechať prácu na plný úväzok a zároveň vystupovať v televízii alebo písať v tlačených médiách o správach, ktoré si vyžadujú vaše právne znalosti na čiastočný úväzok. Začiatok práce právneho novinára na čiastočný úväzok vám môže pomôcť získať predstavu o tomto odvetví a rozhodnúť sa, či je právna žurnalistika pre vás tou správnou prácou, a zároveň pokračovať vo svojej existujúcej kariére.


 • Prechod do práce na plný úväzok. Ak sa vám páči myšlienka byť právnym novinárom na plný úväzok po tom, čo ste získali kontakt s týmto odvetvím na čiastočný úväzok, uchádzajte sa o pozície na plný úväzok. Príklad známeho novinára, ktorý prešiel od praxe právnika k práci novinára na plný úväzok pre časopis Salon.com a denník Guardian je Glenn Greenwald.[18]

  • Ponuky práce na plný úväzok aj na voľnej nohe v oblasti žurnalistiky nájdete kliknutím sem.
  • Mali by ste tiež využiť kontakty nadviazané s bývalými profesormi a inými ľuďmi z odvetvia na nájdenie pracovných miest, ktoré nemusia byť uvedené na internete.
 • Referencie