Ako sa stať rýchlym žiakom: 13 krokov (s obrázkami)

Rýchle učenie závisí od dobrého porozumenia a rozdelenia informácií na malé, ľahko stráviteľné kúsky. Hoci nie každý sa narodil so schopnosťou rýchlo pochopiť informácie a porozumieť im, každý môže rozvíjať a zlepšovať svoje schopnosti učiť sa a zapamätať si ich. Tieto techniky nemusia nevyhnutne fungovať vo všetkých situáciách, pretože zložité témy si niekedy vyžadujú viac premýšľania a štúdia, ale s praxou a trpezlivosťou môžete ľahko zlepšiť svoje schopnosti učiť sa a porozumieť.

Časť 1 z 3:Praktické techniky učenia


Aktívne sa zaujímajte o to, čo sa učíte. Možno to znie ako samozrejmosť, ale najľahšie sa niečo naučíte, keď máte o učivo, ktoré sa učíte, skutočný záujem. Či už ide o hudobný nástroj, kapitolu zo školskej učebnice alebo niečo, čo sa musíte naučiť kvôli práci, nájdenie spôsobu, ako sa o danú problematiku zaujímať, vám pomôže venovať sa učeniu a rozvíjaniu nových zručností.[1]

 • Skúste nájsť spôsob, ako prepojiť predmet s niečím, čo vás zaujíma. Ak sa napríklad učíte niečo do školy, skúste nájsť spôsob, ako daný predmet prepojiť s témou, ktorá vás skutočne zaujíma.
 • Aj hľadanie súvislostí môže spôsobiť, že predmet bude pre vás zaujímavejší. Ak dokážete nájsť spôsoby, ako skúmať predmet podľa vlastných podmienok, možno sa časom viac zaangažujete a zaujmete.


Sústreďte sa výlučne na to, čo sa učíte. Hoci môžete mať pocit, že dokážete vykonávať viacero úloh naraz a rozdeliť svoju pozornosť rovnomerne, v skutočnosti to nie je vždy efektívne, keď sa učíte niečo nové. Či už ide o nový jazyk, novú zručnosť alebo novú informáciu, venovanie času a pozornosti výlučne novej veci, ktorú sa učíte, vám pomôže učiť sa rýchlejšie a s väčšou mierou zachovania.[2]


Rozdeľte informácie na zvládnuteľné časti. Učenie sa nových informácií môže byť náročné, najmä ak ide o rozsiahle a zložité informácie. Štúdie však ukázali, že rozdelenie informácií na ľahšie zvládnuteľné časti, tzv. chunking, môže výrazne uľahčiť pomerne rýchle osvojenie si nových informácií.[3]

 • Rozdelenie na časti už praktizujete v menšom rozsahu, hoci si to možno ako také neuvedomujete. Keď si napríklad pamätáte telefónne číslo, zvyčajne si zapamätáte predvoľbu, prvé tri číslice a posledné štyri číslice, a nie ako jedno číslo.[4]
 • Skúste si informácie rozdeliť na logické časti a zložky. Ak sa napríklad snažíte naučiť svetové dejiny 20. storočia, môžete si ich rozdeliť na hlavné vojny/konflikty, významné osobnosti v politike atď.
 • Pri praktickom delení na časti sa snažte uvedomiť si vzťah medzi jednotlivými zložkami, pretože súvisia so širšou témou.[5]


Učte sa nové veci popoludní. Najlepšie je učiť sa niečo nové, keď práve nezaspávate alebo nemáte problém sa prebudiť. Bez ohľadu na to, či sa považujete za ranného človeka alebo nočnú sovu, niektoré štúdie ukázali, že najpozornejší a najostražitejší ste popoludní. Z tohto dôvodu môže byť najlepšie venovať čas štúdiu/praktizovaniu v popoludňajších hodinách, kedykoľvek je to možné.[6]


Trávte čas učením každý deň. Každá nová zručnosť, predmet alebo talent, ktorý chcete rozvíjať, si vyžaduje čas a úsilie. Čím viac času budete venovať učeniu sa nového predmetu, tým rýchlejšie sa naučíte, ako sa v danom predmete zdokonaliť. Niektoré štúdie naznačujú, že každodenné cvičenie vám pomôže zachovať si najmenej 54 % preberanej látky, ale po dvoch týždňoch necvičenia stratíte viac ako polovicu informácií, ktoré ste predtým preberali.[7]

 • Stanovte si časový plán a dôsledne sa ho držte.
 • Ak si nemôžete nájsť čas na precvičovanie/učenie každý deň, naplánujte si naň čas tak často, ako to dokážete.


Vyhľadávajte okamžitú spätnú väzbu. Keď sa v škole učíte niečo nové, máte tam učiteľa, ktorý vás opraví, keď sa pomýlite. Podobne je to aj vtedy, keď sa učíte hrať na nový nástroj na hodine hudby alebo vykonávate cvičenia so športovým tímom. Táto okamžitá spätná väzba vám pomôže zdokonaliť vaše zručnosti a nájsť spôsoby, ako sa zlepšiť.[8]

 • To, že vám povieme, kedy niečo robíte nesprávne (a kedy to robíte správne), vám pomôže identifikovať, čo treba zmeniť, aby ste nestrácali čas nesprávnym učením.
 • Skúste si precvičiť novú zručnosť/študijný materiál/atď. s niekým, kto je s týmto konceptom oboznámený. Ak nepoznáte nikoho, kto je odborníkom, stále vám bude nápomocný dôveryhodný priateľ, ktorého príspevok si ceníte.


Uistite sa, že máte dostatok spánku každú noc. Spánok je dôležitý pre váš pocit pohody, ale spánok môže ovplyvniť aj vašu schopnosť dlhodobo si uchovávať informácie. Ak pristupujete k štúdiu/praktickému cvičeniu dobre oddýchnutí a po ňom sa na konci dňa dobre vyspíte, je oveľa pravdepodobnejšie, že si z týchto informácií zachováte viac.[9]

 • Väčšina dospievajúcich potrebuje 8 až 10 hodín spánku každú noc, hoci niektorí môžu potrebovať aj viac spánku.[10]
 • Dospelí vo všeobecnosti potrebujú sedem až deväť hodín spánku každú noc, hoci niektorí dospelí môžu potrebovať viac ako deväť hodín spánku.

2. časť z 3:Zlepšenie vašich schopností zapamätania


Používajte vizuálne zapamätanie. Mnohí ľudia, ktorí majú problémy so zapamätaním pojmov alebo názvov, zistili, že techniky vizuálnych asociácií/pamätania môžu pomôcť v procese učenia. Skúste sa zamerať na skutočný vizuálny prvok veci, ktorú sa snažíte zapamätať, a potom si v mysli vytvorte nejakú zapamätateľnú asociáciu.[11]

 • Pamäť je z veľkej časti vizuálna, takže pripnutie nejakého vizuálneho prvku k slovu, názvu alebo sérii činností, ktoré sa snažíte zapamätať, vám môže pomôcť upevniť si tento pojem v pamäti.
 • Ak sa napríklad snažíte zapamätať si, že niekto, koho ste stretli, sa volá Nathan, môžete myslieť na Nathanov nos, aby ste si spojili meno Nathan s fyzickým tvarom alebo veľkosťou jeho nosa.
 • Akékoľvek iné zmyslové informácie, ktoré môžete spojiť s vizuálnou spomienkou, túto spomienku vo vašej mysli len posilnia.[12]


Začlenenie opakovania nových informácií/dokonalostí. Opakovanie alebo to, čo niektorí psychológovia označujú ako nadmerné učenie, je jedným z najlepších spôsobov, ako si zapamätať akúkoľvek novú zručnosť alebo informáciu.[13]
Opakovanie tej istej činnosti stále dokola vám pomáha budovať svalovú pamäť a opakovanie tých istých informácií vám pomáha tieto údaje upevniť ako novú pamäť.

 • Vaše cvičenie a opakovanie by sa malo vykonávať pravidelne. Snažte sa vyhnúť šprtaniu, pretože to nie je dobrý spôsob zapamätania alebo učenia sa nových vecí.
 • Rozložte si opakovanie na dlhší časový úsek, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.


Skúste použiť mnemotechnickú pomôcku. Mnemotechnická pomôcka je akákoľvek mentálna technika, ktorá vám pomáha zapamätať si a vybaviť si informácie. Sú obzvlášť užitočné pri krátkodobom zapamätávaní malého množstva informácií.[14]
Odborný zdroj
Ted Dorsey, MA
Akademický lektor
Rozhovor s odborníkom. 11. decembra 2019.
Existuje mnoho rôznych typov mnemotechnických pomôcok, z ktorých niektoré vznikli pred tisíckami rokov.[15]
Medzi najbežnejšie mnemotechnické pomôcky patria:

 • Skratky – ide o použitie prvého písmena alebo písmen z názvu alebo slovného spojenia na vytvorenie nového slova alebo slovného spojenia, ktoré sa ľahšie zapamätá. Jednou z najčastejších skratiek, ktorú používajú študenti hudby, je zapamätanie si hudobnej paličky EGBDF s vetou Every Good Boy Deserves Fudge (Každý dobrý chlapec si zaslúži.“
 • Rýmovačky – mnohí študenti rýmujú mená, dátumy alebo frázy, aby si tieto pojmy ľahšie zapamätali. Napríklad nahradenie slov piesne, ktorú máte radi, názvami/termínmi z učebného plánu môže uľahčiť zapamätanie si týchto termínov pri skúške.
 • Metóda Loci – táto mnemotechnická pomôcka využíva mentálny obraz nejakého miesta, ktoré dôverne poznáte (napríklad vašej spálne alebo miestností vášho domu ako celku). Potom priraďte každý pojem/názov k miestu v rámci tohto miesta a vizualizujte si ho, akoby to bol hmatateľný objekt v tomto priestore.

Časť 3 z 3:Získavanie nových zručností


Zamerajte sa skôr na osvojenie si zručnosti, než na jej zdokonalenie. Mnoho ľudí, ktorí sa snažia naučiť novú zručnosť, očakáva, že dosiahnu dokonalosť. Aj keď sa vám časom môže podariť zvládnuť nejakú zručnosť až do dokonalosti, najlepšie je zamerať sa na učenie a osvojenie si tejto zručnosti na základnej úrovni, keď s ňou ešte len začínate. Keď odstránite očakávanie okamžitej dokonalosti, otvoríte sa postupnému pokroku bez rizika frustrácie.[16]


Dôsledne precvičujte danú zručnosť. Niektoré štúdie ukázali, že základné, vstupné schopnosti vo väčšine nových zručností môžete získať po približne 20 hodinách cvičenia.[17]
Nezabúdajte však, že to znamená 20 hodín skutočného cvičenia, nie len 20 hodín po tom, čo ste si niečo prvýkrát precvičili. Naučiť sa akúkoľvek novú zručnosť si vyžaduje opakovanie a trpezlivosť, ale s praxou to začne byť jednoduchšie.

 • Ak máte problém vyhradiť si na cvičenie veľké časové úseky, skúste si stanoviť, že budete cvičiť v akýchkoľvek malých intervaloch, ktoré si môžete vyhradiť.
 • Ak napríklad nemôžete každý deň sedieť hodinu pri cvičení, zaviažte sa, že budete cvičiť v 15-minútových blokoch štyrikrát denne.

 • Kvízy, aby ste zistili, čo je potrebné zlepšiť. Dobrým spôsobom, ako merať svoj pokrok, je testovanie toho, čo viete. To vám pomôže identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a zároveň posilniť veci, ktoré fungujú dobre.[18]

  • Ak sa snažíte zvládnuť nový nástroj, cvičte stupnice alebo akordy a zistite, koľko ich dokážete dokončiť spamäti.
  • Ak ste sa snažili naučiť nejakú novú zručnosť, skúste sa prinútiť dokončiť prvých niekoľko krokov bez toho, aby ste sa poradili s návodom. Vďaka tomu budete mať dobrý prehľad o tom, koľko ste sa toho doteraz naučili, a ako budete napredovať, môžete si recitácie naspamäť rozširovať.
  • Ak sa učíte odbornú látku (vezmite si napríklad slovíčka), skúste sa otestovať pomocou flash kariet. Na jednu stranu napíšte názov/termín, na druhú stranu jeho definíciu a pri kvíze si všímajte, s ktorými pojmami/názovmi máte problém.
 • Odkazy