Ako sa stať úspešným politikom: 14 krokov

Politika môže byť náročné a obohacujúce povolanie, v ktorom máte ako zvolený úradník potenciálne moc zmeniť svoju komunitu. Ak chcete byť efektívnym politikom, budete musieť spojiť tvrdú prácu s inteligentnými rozhodnutiami. Budete sa musieť zamerať aj na vedenie úspešnej kampane na úrad, aby ste mohli skončiť vo vplyvnej pozícii a zastupovať voličov na miestnej alebo celoštátnej úrovni.

Časť 1 z 3:Získanie potrebného vzdelania

Získajte bakalársky titul v oblasti politických vied. Hoci sa do politiky môžete dostať aj bez toho, aby ste mali ukončenú strednú školu, pre voličov môžete byť atraktívnejší, ak máte príslušný titul. Bakalárske štúdium politológie vám umožní získať pevné základy základov vlády a politiky, ako aj dejín politiky vo vašej krajine.[1]

 • Väčšina vysokých škôl a univerzít ponúka B.A. v oblasti politických vied. Štúdium politológie vám umožní pochopiť, ako spracúvať a analyzovať politické údaje, a posilní vaše komunikačné zručnosti. Absolvujete aj kurzy riešenia konfliktov a verejného vystupovania.

Absolvujte kurzy verejného vystupovania. Ak sa rozhodnete, že nebudete pokračovať v štúdiu na B.A. z politológie, mali by ste aj tak uvažovať o absolvovaní kurzov verejného vystupovania. Tieto kurzy môžete absolvovať na miestnej vysokej škole alebo univerzite alebo prostredníctvom združenia pre verejné vystupovanie. Kurzy verejného vystupovania vám pomôžu pripraviť sa na kľúčový prvok úspešného politika: schopnosť presvedčivo a efektívne hovoriť pred davom.

 • Toto je dobrá možnosť, ak nemáte prostriedky na zaplatenie B.A. v oblasti politológie alebo ak hľadáte spôsob, ako zlepšiť svoje politické zručnosti počas voľného času. Absolvovanie aj niekoľkých kurzov verejného vystupovania by vám mohlo pomôcť získať väčšiu sebadôveru a sebavedomie, čo sú kľúčové vlastnosti dobrého politika.

Zúčastnite sa na rečníckych vystúpeniach a diskusiách. Ak vaša stredná škola ponúka hodiny reči a debaty, mali by ste sa zapísať a snažiť sa súťažiť so svojimi rovesníkmi v debatách. Silné diskusné zručnosti sa vám budú hodiť, keď budete musieť počas kampane diskutovať s inými kandidátmi o miestnych otázkach.

 • Možno sa budete chcieť zúčastniť forenzných súťaží prostredníctvom Národnej asociácie pre reč a debatu, aby ste sa ešte viac posunuli a zlepšili sa vo vystupovaní pred publikom.

Buďte informovaní o najnovších politických udalostiach vo vašej komunite a na národnej úrovni. Dobrý politik bude dobre informovaný o miestnom dianí, najmä ak kandiduje na miestny úrad. Zostaňte na vrchole najnovších politických udalostí vo vašej komunite, od najmenších po najväčšie problémy. Mali by ste tiež vedieť, čo sa deje na národnej úrovni, aby ste boli dobre informovaní a zvykli si pamätať najnovšie správy.

 • Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je využiť sociálne médiá vo svoj prospech a sledovať známych politikov a osoby angažované v politike na platformách, ako sú Twitter a Facebook. Potom si môžete prečítať, o čom hovoria, a získať informácie prostredníctvom ich spravodajských kanálov.
 • Mali by ste si tiež zvyknúť každý deň skontrolovať niekoľko politických spravodajských stránok a blogov. Skúste si pozrieť niekoľko spravodajských zdrojov, ktoré prezentujú rôzne názory na danú tému. Môžete si napríklad overiť informácie o prípade interrupcie v konzervatívnom spravodajstve a potom informácie o tom istom prípade v liberálnom spravodajstve. Získate tak komplexný prehľad o oboch stranách problému a pomôže vám to aj určiť, aký postoj k danej problematike zaujímate.

2. časť z 3:Vytvorenie silnej verejnej osobnosti

Zapojte sa do miestnych komunitných iniciatív a kauz. Predtým, ako budete môcť kandidovať na prezidenta Spojených štátov, budete musieť začať v malom a prepracovať sa od miestnej politiky k celoštátnej politike. Ak chcete byť efektívni na miestnej úrovni, musíte sa spojiť so svojou komunitou a zapojiť sa do nej. Mali by ste sa stať dobrovoľníkmi v miestnych výboroch a pokúsiť sa zasadnúť v miestnych správnych radách pre veci, ktoré vás zaujímajú. Pridajte sa k miestnej pobočke preferovanej politickej strany a zapojte sa do iniciatív politickej strany vo vašej komunite.[2]

 • Vytvorenie silnej prítomnosti vo vašej komunite upozorní členov komunity na to, kto ste a za čo sa zasadzujete. Venovaním svojho času miestnym kauzám a iniciatívam tiež ukážeš svojej komunite, že si ochotný dobrovoľne venovať svoju energiu z potreby urobiť niečo dobré, nie len preto, aby si dostal zaplatené. To sa vám bude hodiť neskôr, keď sa rozhodnete kandidovať na úrad.

Spojte sa s vedúcimi predstaviteľmi komunity. Mali by ste tiež osloviť lídrov vo vašej komunite a nadviazať s nimi kontakt. Pomôže vám to vytvoriť základy pre vašu neskoršiu kampaň, pretože budete mať tieto politické vzťahy, o ktoré sa môžete oprieť, keď ich budete potrebovať. Vytvorenie silných väzieb s týmito lídrami vám tiež umožní učiť sa a sledovať, ako sa títo lídri správajú v komunite. Mali by ste si robiť mentálne poznámky a venovať pozornosť tomu, ako si títo vedúci pracovníci získavajú rešpekt a uznanie v spoločnosti. Tieto zručnosti potom môžete využiť neskôr počas kampane.

Vystupujte na miestnych podujatiach a zúčastňujte sa na miestnych diskusiách. Miestne podujatia by ste mali využiť ako príležitosť na precvičenie svojich rečníckych schopností, aj keď nejde o politické zhromaždenia. Snažte sa byť čo najviac na očiach verejnosti, najmä v súvislosti s kauzami, ktoré vás zaujali. Mali by ste sa tiež zúčastňovať na miestnych diskusiách ako zástupca vašej komunity, pretože vám to umožní prezentovať vaše nadšenie pre zmenu a vaše schopnosti verejného vystupovania.[3]

 • Okrem vystúpení pred veľkým publikom by ste si mali zvyknúť hovoriť aj s jednotlivcami v komunite jeden na jedného. Môže to byť prostredníctvom rozhovorov s miestnymi obyvateľmi v kaviarňach a miestnych podnikov, ako aj časom stráveným v dave, keď sa rozprávate s jednotlivcami, ktorí sa zúčastňujú na miestnych podujatiach. Týmto spôsobom si zvyknete komunikovať s ľuďmi v menšom meradle a nadviazať osobný kontakt so svojimi potenciálnymi voličmi.

Používajte sociálne médiá na propagáciu svojich myšlienok. V dnešnej dobe je silná prítomnosť v sociálnych médiách nevyhnutná na udržanie verejnej osobnosti. Mali by ste si zriadiť účty na sociálnych sieťach, ktoré prezentujú vaše verejné ja, a dôsledne ich používať na nadväzovanie kontaktov s ostatnými. Vaše profily na sociálnych sieťach by mali byť vybavené profesionálnymi fotografiami a mali by ste si zachovať osobnosť, ktorá je vhodná pre niekoho, kto sa jedného dňa môže stať voleným úradníkom.

 • Môžete využiť svoje účty na sociálnych sieťach na sledovanie známych politických osobností vo vašej komunite a na celoštátnej úrovni. Svoje sociálne médiá môžete neskôr využiť aj na budovanie dynamiky svojej politickej kampane.

Časť 3 z 3:Kandidovanie na úrad

Začnite v malom a potom sa dopracujte vyššie. Väčšina úspešných politikov začínala na miestnej úrovni a potom sa rokmi prepracovala na celoštátne pozície na federálnej úrovni. Ak práve vstupujete do politiky, mali by ste sa sústrediť na budovanie dynamiky ako miestny politik a potom to využiť ako základ pre snahu o vyššie pozície. Môžete začať kampaňou na pozíciu v školskej alebo obecnej rade, na pozíciu starostu alebo člena mestskej rady alebo na miesto v dolnej komore štátnej správy.[4]

 • Na miestnej úrovni sú štáby, rozpočet a finančné prostriedky na kampaň zvyčajne malé a obmedzené. Nemusíte mať veľa finančných prostriedkov ani veľký personál, ale nemusíte ich potrebovať, aby ste boli úspešní na miestnej úrovni.
 • Získanie pozície na miestnej úrovni vám tiež môže umožniť vybudovať si vzťahy v rámci preferovanej politickej strany, čo by mohlo neskôr pomôcť vašej kariére, ak sa rozhodnete pre vyššiu pozíciu v strane.

Založte si politický tím. Aj na miestnej úrovni budete musieť vytvoriť politický tím, ktorý vás bude podporovať počas kampane. Môžete mať malý tím jednotlivcov, na ktorých sa môžete spoľahnúť, a potom malý tím dobrovoľníkov, ktorí môžu pôsobiť ako topánky v teréne. Váš tím môže pozostávať z manažéra kampane, marketingového manažéra a manažéra dobrovoľníkov, prípadne si tieto úlohy rozdelia jeden až dvaja ľudia. Môžete požiadať rodinu a priateľov, aby plnili tieto úlohy pre vašu kampaň, pretože nemusíte chcieť platiť za pomoc zvonka a chcete osoby, ktorým môžete dôverovať.

 • Mali by ste tiež získať rodinu a priateľov, aby pôsobili ako dobrovoľníci vo vašej kampani. Môžete to urobiť tak, že pošlete hromadný e-mail so žiadosťou o pomoc s kampaňou, osobne sa zúčastníte na získavaní pomoci alebo vytvoríte stránku s prihlásením dobrovoľníkov na webovej stránke kampane.

Načrtnite svoju platformu. Na vedenie efektívnej kampane budete musieť vytvoriť svoju politickú platformu. Vaša platforma by mala podrobne popisovať, aký je váš postoj ku kľúčovým otázkam vo vašej komunite a ako budete plniť očakávania vyplývajúce z vašej volenej funkcie.

 • Spolu so svojou platformou môžete pripojiť aj plán kampane. Plán kampane môže váš tím používať interne, aby sa zabezpečilo, že kampaň bude vopred dobre naplánovaná a rozvrhnutá. V pláne kampane môže byť podrobne uvedený odhadovaný rozpočet kampane, vaša marketingová stratégia a stratégia získavania finančných prostriedkov.

Vytvorenie marketingovej stratégie. Efektívna komunikácia je dôležitou súčasťou úspešnej kampane. Mali by ste si sadnúť s marketingovým pracovníkom svojho tímu a vymyslieť podrobnú marketingovú stratégiu. To vám umožní zostať v kontakte s voličmi a pomôže propagovať vašu platformu.

 • Vaša marketingová stratégia môže zahŕňať vytvorenie webovej stránky kampane, kde budete mať svoju profesionálnu fotografiu, slogan kampane a informácie o vašej platforme. Môžete tiež denne aktualizovať informácie na sociálnych sieťach, aby ste sa spojili s potenciálnymi voličmi.
 • Môžete tiež vytvoriť tlačené materiály, ako sú brožúry alebo letáky, ktoré rozmiestnite po komunite na propagáciu svojej kampane.

Získajte finančné prostriedky na svoju kampaň. Bez ohľadu na to, aká malá je vaša kampaň, na jej vedenie budete potrebovať finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky vám pomôžu zaplatiť marketingové materiály, potreby na kampaň a všetky cesty, ktoré musíte v rámci kampane absolvovať.

 • Mali by ste používať prístup založený na zoznamoch, štítkoch a listoch. Začnite tým, že si vytvoríte zoznam ľudí, ktorým budete vy alebo dobrovoľníci na získavanie finančných prostriedkov obvolávať. Potom označte a rozošlite listy, aby sa žiadosti o finančné prostriedky dostali do rúk potenciálnych podporovateľov vo vašej komunite.
 • Mali by ste byť tiež ochotní zaklopať na dvere v susedstve a požiadať o podporu svojich voličov v deň volieb. Rozdávajte brožúry a letáky na verejných, miestnych podujatiach, aby ste získali viac finančných prostriedkov pre svoju kampaň.
 • Uskutočnite poctivú, motivovanú kampaň. Nezabudnite, že väčšina politických kampaní, dokonca aj na miestnej úrovni, môže byť náročná a vyžaduje si veľa tvrdej práce. Možno nakoniec budete pracovať nadčasy v snahe vyhrať voľby a vaši dobrovoľníci budú s vami spolupracovať, aby sa vaša platforma dostala k čo najväčšiemu počtu voličov. Hoci vás môže motivovať víťazstvo, mali by ste sa snažiť viesť aj čestnú kampaň. Dávajte predvolebné sľuby, ktoré môžete dodržať, a snažte sa spolupracovať s komunitou a reagovať na jej potreby, a nie slúžiť vlastným potrebám alebo želaniam. Vedenie poctivej, motivovanej kampane pravdepodobne zvýši vaše šance na úspech a vaše šance na zotrvanie vo funkcii po zvolení.
 • Referencie