Ako sa v španielčine hovorí „chcem ťa pobozkať“: 4 kroky (s obrázkami)

Hovorí sa, že španielčina je lyrický a romantický jazyk. Ak sa snažíte pobozkať rodeného španielskeho hovorcu, potom môže byť učenie sa trochu jazyka skvelým spôsobom, ako zapôsobiť na vášho partnera. Španielčina vám tiež môže pomôcť znieť slušne a exoticky, keď sa bozkávate s osobou, ktorej jazyk nie je materinský – uistite sa však, že bude rozumieť tomu, čo hovoríte! V španielčine existuje niekoľko spôsobov, ako povedať „chcem ťa pobozkať“, a každý z nich má trochu iný význam.

Kroky


Povedzte „Quiero besarte.“ To doslova znamená „Chcem ťa pobozkať.“ Vyslovujte „kee-arrow bay-sar-tay.“[1]
Aj keď ide o technicky presný preklad, „Quiero besarte“ nemusí byť také bežné ako iné, lyrickejšie frázy. Ak cestujete, zvážte, akým spôsobom sa ľudia v tejto kultúre bežne pýtajú na bozk, a skúste požiadať o radu niekoho z konkrétnej lokality.

  • „Quiero“ je konjugácia „I“ slovesa „querer“, „chcieť“.“
  • „Besarte“ je nesklonný tvar slovesa „besar“ alebo „bozkávať.“ „Te“ sa vzťahuje na „vy.“ Teda „besarte“ doslova znamená „pobozkať ťa.“


Skúste sa opýtať „Puedo besarte?“ Doslova to znamená: „Môžem ťa pobozkať?“ Vyslovujte „pway-doh bay-sar-tay?“[2]
Zamyslite sa nad tým, čo znamená, keď niekoho požiadate o bozk, v porovnaní s tým, keď poviete, že chcete niekoho pobozkať. Tým, že sa opýtate, dávate svojmu partnerovi/ke jednoznačnú možnosť voľby v tejto veci a zároveň ho/ju staviate do pozície, že môže povedať „si“ alebo „nie“.“ Táto možnosť môže byť najlepšia, ak ste si menej istí, že vám osoba chce bozk opätovať.


Povedzte „Bésame.“ To znamená „Pobozkaj ma.“ Vyslovujte „bay-sa-may.“[3]
Je to fráza, ktorá sa často používa v piesňach a vzťahoch v celom španielsky hovoriacom svete.[4]
Je to aj navonok sebavedomejší spôsob, ako povedať, že chcete niekoho pobozkať. Nie je to otázka, je to imperatív: „Pobozkaj ma!“ Zvážte, ako dobre danú osobu poznáte a či je to vhodné.[5]


  • Použite vetu: „Me gustaría sellar tus labios con los míos.“ Doslova to znamená: „Chcel by som ti opečiatkovať pery svojimi.“ Vyslovte ho takto: „Máj gú-star-é-é-é-é-jár toos la-bee-os cohn los mee-os.“ Ak sa snažíte pobozkať nerodeného španielskeho hovorcu, potom nemusí zachytiť nuansy tejto frázy. Rodenému španielskemu hovorcovi však tieto slová môžu pripadať lyrickejšie a romantickejšie ako obyčajné „Besame“ alebo „Quiero besarte“.“

    • „Me gustaría“ je podmienková konjugácia slovesa „gustar“, čo znamená „páčiť sa“ alebo „páčiť sa“.“ Premýšľajte o vete ako: „Potešilo by ma, keby som ťa pobozkal.“
    • „Sellar“ je sloveso „pečiatkovať.“[6]
    • „Labios“ sú pery. „Con los míos“ znamená „s mojimi.“ alebo v kontexte „mojimi perami.“
  • Odkazy