Ako sa vyrovnať s falošnými ľuďmi: 9 krokov (s obrázkami)

Je niekto z vašich priateľov alebo členov rodiny zrazu taký, ako sa správate vy poznajte stránku ona/on nie je? V poslednom čase vás rozčuľoval alebo šikanoval niekto, kto má očividne „nastrčenú“ osobu? Ak áno, nie ste sami – falošní ľudia sú všade a zvyčajne zúfalo túžia po pozornosti. Našťastie sa pomocou niekoľkých jednoduchých trikov môžete zbaviť vplyvu, ktorý majú na váš život pozéri, hejteri a iní falošní ľudia.

Metóda 1 z 2: Prekonanie nepríjemnej falošnosti


Vyhnite sa falošnej osobe. Vždy, keď máte do činenia s niekým, kto vo vás vyvoláva pocit otravnosti alebo neúcty, je najlepším krokom takmer vždy jedna z najjednoduchších dostupných možností. Jednoducho sa vyhýbajte osobe, ktorá vás obťažuje. Stretávajte sa spolu čo najmenej. Čím menej času strávite s touto osobou, tým menej šancí bude mať, aby vám liezla na nervy.[1]

 • Najlepšia časť tejto zásady je, že je to zároveň nenápadný spôsob, ako niekoho potrestať za to, že sa správa falošne. Keď sa takto správajú, nedostanú privilégium stretávať sa s vami.


Ak sa falošnej osobe nemôžete vyhnúť, udržujte svoje interakcie krátke. Rozhodovanie o tom, s kým sa budete stretávať jeden na jedného, je jednoduché. Niekedy vás však spoločenské situácie môžu prinútiť, aby ste sa aj tak stretávali s falošnými ľuďmi (napríklad ak sa falošná osoba objaví na skupinovej akcii). V tomto prípade sa stále chcete vyhnúť hrubosti, takže falošnú osobu priamo neignorujte. Namiesto toho sa snažte správať zdvorilo bez toho, aby ste boli príliš priateľskí. Takto máte menšiu šancu začať s falošnou osobou rozhovor.[2]

 • Dobrým pravidlom je jednoducho vyhnúť sa rozhovoru s touto osobou, kým sa ona/ony nerozpráva s vami ako prvá alebo kým nemusíte z nejakého iného dôvodu. Správajte sa k tejto osobe zdvorilo, ale trochu odstupčito – trochu ako by ste sa rozprávali s niekým, koho ste nikdy predtým nestretli.


Nedovoľte, aby vás otravné falošné správanie dostalo. Zachovať si chladnú hlavu pri falošných ľuďoch je veľmi dôležité, aj keď sú naozaj otravní.[3]

 • Takmer vždy je lepšie odstrániť sa z nepríjemnej situácie, než vybuchnúť na niekoho, koho falošnosť vás rozčuľuje. Nebojte sa dať si pár minút „oddychového času“, ak cítite, že vaša nálada začína vzplanúť.
 • Ak vám však falošný človek povie niečo neúctivé, nemusíte ležať so založenými rukami a nechať si to. Falošní ľudia musia vedieť, že ich správanie má svoje hranice, preto im to vráťte slovami typu: „Nemám rád, keď pri mne hovoríte takéto veci.“


Neznížte sa na úroveň falošného človeka. Nikdy sa nechceš stať falošným ty sám, keď sa snažíš bojovať s falošnosťou u iných ľudí. Odolajte nutkaniu „odplatiť“ falošnej osobe tým, že podľahnete malicherným klebetám a hrubým poznámkam. Nezabudnite, že ak sa budete správať týmto spôsobom, ostatní ľudia nemusia byť schopní rozlíšiť vašu falošnosť od falošnosti osoby, s ktorou bojujete.[4]

Metóda 2 z 2: Ako sa vysporiadať s falošným priateľom


Postavte sa k „falošnosti“ čelom. Jedna vec je, keď sa spolužiak alebo stratený známy správa falošne. Keď sa však blízky priateľ začne správať falošne, môže to vážne ovplyvniť váš život, pretože je oveľa ťažšie sa tejto osobe vyhnúť alebo ju ignorovať. Ak si náhle všimnete zmenu v správaní svojho priateľa – začne sa správať spôsobom, ktorý vám poznajte nie je pravdivá – ozvite sa. Pripravte sa však na menší odpor. Nikto nemá rád, keď počuje, že robí niečo zle.[5]

 • Ak si napríklad všimnete, že sa váš priateľ stretáva s podlými, malichernými ľuďmi, aby vyzeral „cool“, povedzte priateľovi, že vás to prekvapuje. Buďte zdvorilí, ale nevyhýbajte sa zmienke o tom, že si myslíte, že títo ľudia majú hrozné priority.


Pýtajte sa otázky, aby ste prišli na koreň falošnosti. Pochopenie prečo váš priateľ sa takto správa, môže byť oveľa jednoduchšie prekonať jeho falošné správanie. Klásť priateľovi otázky o jeho novom správaní je dobrý spôsob, ako zistiť, čo sa deje, ale je dôležité zostať úctivý. Nechcete svojho priateľa rozrušiť, keď sa tomu môžete vyhnúť. Skúste klásť otázky, ako napr:

 • „Hej, všimol som si, že sa v poslednom čase správaš trochu inak. Čo sa deje?“
 • „Takže si sa stretával s nejakými inými ľuďmi, čo??“
 • „Čo je to za nové veci, o ktorých v poslednom čase hovoríš?“


Ak je problém vážny, zvážte možnosť úprimného rozhovoru. Do istej miery je vecou vášho priateľa, čo si vyberie. Ak však túžba byť „falošne“ cool vedie vášho priateľa k tomu, že robí veci, ktoré nie sú múdre, je vašou povinnosťou ako starostlivého priateľa zasiahnuť. Možno nebudete môcť svojmu priateľovi zabrániť, aby tieto veci robil, ale môžete mu dať najavo, ako mu to podľa vás škodí.[6]

 • Ak sa váš priateľ zapletie do vecí, ktoré ohrozujú jeho bezpečnosť (ako sú napríklad drogy), môžete to povedať poradcovi alebo rodičom. Možno ich to nahnevá, ale je to lepšie ako alternatíva.
 • Urobte to len vtedy, ak sa skutočne obávate o ich bezpečnosť. Nie je vašou úlohou strážiť životné rozhodnutia vášho priateľa.


Porozprávajte sa o probléme s ostatnými priateľmi. Majte na pamäti, že s falošnosťou nikdy nemusíte bojovať sami. Ak ste si všimli, že jeden z vašich priateľov sa správa falošne, je pravdepodobné, že aj ostatní priatelia sa tak správajú. Keď váš falošný priateľ nie je nablízku, diskutujte s ním o tom, čo sa deje. Môže mať nové perspektívy alebo interné informácie, vďaka ktorým veci ľahšie pochopíte. Spoločne môžete dospieť k rozhodnutiu, ako sa vysporiadať s novým správaním vášho priateľa.

 • Snažte sa vyhnúť tomu, aby sa vaša konverzácia zmenila na „hromadu psov“. Nezabudnite, že vaším cieľom je hovoriť o tom, že váš priateľ sa správa inak, ako ste zvyknutí. Nie je to ospravedlnenie na to, aby ste si z tejto osoby robili srandu alebo ponúkali sťažnosť za sťažnosťou.

 • Buďte ochotní „dať si prestávku“ od vášho priateľstva. V konečnom dôsledku nemôžete niekoho prinútiť, aby sa nesprával falošne. Ak máte problém s tým, aby váš falošný priateľ „uvidel svetlo“, urobte krok späť. Nechajte váš vzťah vychladnúť, než sa začnete opäť stretávať. Vyhnite sa stretávaniu s touto osobou jeden na jedného a obmedzte interakcie, keď sa stretávate v skupine. Ak svojmu priateľovi ukážete, že falošné správanie spôsobuje, že sa s ním nechcete stretávať, môže ho to presvedčiť, aby s tým prestal. Ak nie, aspoň obmedzíte mieru, akou vás táto osoba môže otravovať.
 • Odkazy