Ako sa vyrovnať s ľuďmi s vyhraneným názorom: 14 krokov

Počas nášho života sa nevyhnutne stretneme s mnohými jednotlivcami, ktorí majú vyhranené názory. Či už sú to priatelia, rodina alebo spolupracovníci, tieto typy ľudí nám môžu liezť na nervy. Bez ohľadu na tému diskusie sa rýchlo presadia ako „odborníci“ a ponúkajú svoje postrehy každému, kto ich počúva. Pokiaľ ide o ľudí s vyhranenými názormi, budete sa musieť rozhodnúť, či ich chcete konfrontovať, alebo sa ich jednoducho naučíte prijať takých, akí sú.

Časť 1 z 3:Konfrontácia s osobou, ktorá má svoj názor


Zisti, či si potrebujete konfrontovať takéto správanie. Styk s ľuďmi s vyhranenou mienkou je nevyhnutný, takže si budete musieť múdro vyberať bitky, aby ste sa uistili, že sa nezapojíte do slovnej vojny, keď vám takíto ľudia skrížia cestu. Nie každú nepríjemnú poznámku treba riešiť. Taktiež nemusí byť vo vašom najlepšom záujme pokúšať sa konfrontovať osobu.

 • Je to názor, ktorý stojí za to, aby ste strávili čas sporom? Niektoré názory môžu byť nepríjemné, ale je zbytočné sa s nimi hádať. Napríklad komunita sci-fi sa pravdepodobne nikdy nezhodne na tom, či je lepšia franšíza Star Wars alebo Star Trek, a zaryté frakcie sa pravdepodobne nenechajú ovplyvniť žiadnym argumentom druhej strany. Nakoniec je to vec osobného názoru.
 • Vyhráte túto bitku? Bojovať za dobrú vec je chvályhodná činnosť. Sú však miesta a situácie, ktoré svojím konaním nikomu nezmeníte a budete pritom dosť negatívne ovplyvnení (alebo horšie, nevinná osoba). To znamená aj vašu energiu, čas a náladu.
 • Ubližuje tento názor niekomu inému? Upozorniť niekoho na rasistické, sexistické, šikanujúce alebo inak škodlivé konanie alebo slová je vo všeobecnosti správna vec. Len to, že máte iný názor, nemusí byť.


Ak je to možné, konfrontujte osobu v súkromí. Ľudia majú tendenciu veľmi sa brániť, ak sú verejne opravovaní, čo môže situáciu ešte zhoršiť. Ak je to vhodné a možné, vezmite si túto osobu bokom a porozprávajte sa v súkromí. Vedenie rozhovoru na verejnosti spôsobí len rozpaky a zranenie citov.

 • Zachovajte úctivý tón. Váš tón a postoj budú dôležité, ak chcete urobiť krok k riešeniu situácie s osobou, ktorá má vyhranený názor. Uistite sa, že váš tón nie je nahnevaný alebo sarkastický, a hovorte ticho, pričom zachovajte neohrozujúci postoj. Ak sa druhá osoba hnevá, nezvyšujte hlas ani sa podobne nerozčuľujte.
 • Zachovajte pokoj a rozvahu vo vzájomných vzťahoch. Najhorší spôsob, ako komunikovať s mienkotvornou osobou, je byť bojovný a panovačný. Tento prístup vždy povedie k hre na jedného, aby sa dokázalo, kto vie viac alebo kto dokáže nad druhým dominovať. V tejto situácii nikto nevyhrá.


Vymodelujte ideálne konverzačné stratégie. Nemôžete na niekoho iného klásť vyššie nároky, ako sú tie, ktoré používate pre seba. V prípade vševedka by ste teda mali modelovať, že neviete všetko a že si uvedomujete, že priznanie svojich nedostatkov nie je prejavom slabosti.

 • Používajte výroky „ja“ namiesto výrokov „ty“. Hoci budete mať pocit, že druhá osoba spôsobuje problém, mali by ste odolať pokušeniu hovoriť obviňujúcim spôsobom. Namiesto toho formulujte svoj problém z vášho pohľadu.
  • „Už niekoľkokrát ste ma prerušili“ je lepšie ako povedať: „Stále rozprávate a nerešpektujete ma.“ [1]
 • Počúvajte rovnako často, ako hovoríte. Je možné, že namyslená osoba bude nahnevaná alebo rozhorčená, že ju konfrontujete. Ak sa to stane, zhlboka sa nadýchnite a uistite sa, že počúvate a nehovoríte cez druhú osobu. Ak potrebujete odísť skôr, ako sa rozhovor vystupňuje, nebojte sa to urobiť.
 • Precvičovanie aktívneho počúvania.[2]
  Ak sa osoba bráni a snaží sa vysvetliť svoj pohľad, zopakujte, čo hovorí, aby ste dokázali, že ste jej slová počuli presne.

  • Mohli by ste povedať niečo také: „Počujem, ako hovoríte, že ma nechcete uraziť a že reagujem prehnane. Ale to, čo hovoríte, je [sexistické, rasistické, ignorantské, zraňujúce] a mne sa to nepáči.“


Počas konfrontácie prejavte rešpekt. Aj keď je mienkotvorná osoba šašo, ktorý o témach, o ktorých hovorí, nič nevie, vždy by ste sa k nej mali správať ako k človeku s úprimným presvedčením a pocitmi.

 • Kladenie otázok tiež signalizuje rešpekt. Je menej pravdepodobné, že mienkotvorná osoba odmietne vaše obavy, ak sa bude zdať, že sa snažíte pochopiť jej pohľad.
  • Príklady otázok, ktoré by ste mali klásť počas konfrontácie, zahŕňajú: „Ako s vami môžem lepšie komunikovať??“ alebo „Čo si myslíte, že môžeme obaja urobiť, aby sme zlepšili naše pracovné vzťahy?“
 • vyzbrojte sa faktami. Pri konfrontácii s mienkotvornou osobou je dôležité ukázať, ako jej správanie poškodzuje ostatných vrátane vás. Podeľte sa o fakty a čísla o tom, ako sa znižuje spolupráca na pracovisku, keď jedna osoba riadi šou, alebo ako sa rozbíjajú priateľstvá, keď sa nehodnotí hlas jednej osoby.[3]

2. časť z 3:Ako sa vysporiadať s osobou, ktorá má svoj názor


Zahryznite sa do jazyka a usmievajte sa. V niektorých prípadoch – napríklad keď je namyslená osoba vo vzťahu k vám v pozícii autority – nebudete mať na výber a budete musieť zo zlej situácie vyťažiť to najlepšie.

 • Preformulujte svoje rozhovory tak, aby ste sa vyhli témam, ktoré sú vám nepríjemné. Ak nechcete hovoriť o témach, ktoré mienkotvorná osoba nastoľuje, presuňte pozornosť na témy, ktoré sú vám príjemnejšie. Nemusí ísť ani o niečo, čo vás zaujíma, len odveďte rozhovor od citlivých tém. Pýtajte sa osoby na jej rodinu alebo záujmy.


Pripravte si stratégiu odchodu. Ak viete, že budete musieť tráviť čas s osobou, ktorá má vyhranené názory, naplánujte si, ako minimalizovať čas, ktorý spolu strávite.[4]

 • V práci to môže znamenať, že sa budete vyhýbať miestam, kde sa takáto osoba nachádza, alebo si pripravíte odpoveď, aby ste sa mohli ospravedlniť a opustiť situáciu. Na rodinných podujatiach si naplánujte aktivity, ktoré vám umožnia vyhnúť sa osobným rozhovorom.


Stanovte si zdravé hranice. Ak mienkotvorná osoba trvá na rozhovore o náboženstve, politike, peniazoch alebo akejkoľvek inej téme, ktorá vo vás vyvoláva nepríjemné pocity, skúste jej súkromne povedať, že o takýchto veciach neradi hovoríte a že by ste ocenili, keby ste sa takýmto diskusiám vyhli.

 • Buďte pevný. Ak osoba neustále otvára tieto témy, pripomeňte jej, že o takúto diskusiu nestojíte. Napríklad: „Som veľmi rád, že si zo svojej viery veľa získal. Ale mám pocit, že moja viera v Boha je súkromná vec a radšej by som hovoril o niečom inom.“
 • Povedzte niečo ako: „Viem, že na to máš silný názor, ale táto téma mi je nepríjemná. Naozaj o tom nechcem hovoriť.“
 • Alebo sa jednoducho odkloniť: „Poďme sa baviť o niečom ľahšom, čo?? Povedzte mi, ako sa má to vaše nové dieťa?“


Buďte taktní. Ak vám osoba s vyhraneným názorom neustále dáva rady alebo sa vám snaží ukázať lepší spôsob, ako niečo urobiť, jednoducho odpovedzte úctivým „Ďakujem za návrh“ alebo „Oceňujem, že ste ma na to upozornili“.“ Ak má pravdu, budete sa chcieť riadiť jeho radami. Ak to tak nie je, jednoducho to ignorujte a robte to, čo je najlepšie.

 • Uvedomte si, že sa vám môže stať, že budete reagovať proti osobe s vyhraneným názorom. Môžu nastať prípady, keď je mienkotvorná osoba naozaj robí vie, o čom hovorí, ale svoje názory predkladá nepríjemným alebo panovačným spôsobom. V týchto prípadoch môžete byť v pokušení ignorovať jeho alebo jej rady, jednoducho preto, aby ste sa vyjadrili. Nedovoľte, aby hnev zatienil váš úsudok.
 • Odolajte pokušeniu byť pasívne agresívny. Aj keď sa s mienkotvornou osobou nedostanete do hádky, môžete byť v pokušení prevrátiť na ňu oči alebo si pod nosom zamrmlať uštipačné poznámky. Ak to budete robiť, len to zvýši napätie medzi vami a osobou s vyhraneným názorom.

3. časť z 3:Myslieť inak na osobu s vlastným názorom


Nezabudnite, že mať svoj názor je v poriadku. Mnohí jedinci sú naučení, aby v skutočnosti vôbec nemali alebo nevyjadrovali svoj názor. Ak je to tak, môže byť naozaj nepríjemné byť v blízkosti niekoho, kto má nielen silný názor, ale je ochotný túto skutočnosť jasne vyjadriť. A to najmä vtedy, ak ho živá diskusia baví, dokonca ju nevyžiadane vyhľadáva. Môže to byť z viacerých dôvodov:

 • Kultúrne rozdiely: Niektoré kultúry bagatelizujú úprimnú otvorenú diskusiu o citlivých otázkach, zatiaľ čo iné považujú za neslušné nehovoriť o veciach.
 • Rodová výchova. Ženy sú častejšie ako muži naučené byť tiché a zdržanlivé, nie otvorené a otvorené. Žena, ktorá je výrečná a otvorená, môže byť považovaná za dominantnú, zatiaľ čo muž, ktorý robí to isté, je často hodnotený oveľa pozitívnejšie.
 • Rodinná výchova. V niektorých rodinách sú deti podporované v tom, aby vyjadrovali svoje názory, zatiaľ čo v iných sú deti naučené, že sú videné a nie počuté. Aj poradie narodenia môže mať význam.
 • Osobnostné rozdiely. Niektorí ľudia sú viac otvorení a súdni, zatiaľ čo iným viac záleží na tom, aby vychádzali s ostatnými a zachovali si otvorenú myseľ, ako na tom, aby si vytvorili pevné a rýchle hodnotenia. Jeden typ osobnosti nie je lepší ako iný. Typ osobnosti, ktorý sa hodí na funkciu sudcu, nemusí byť rovnaký ako ten, ktorý sa najlepšie hodí na funkciu ministra.


Pamätajte, že každý má právo na svoj názor. Rôzni ľudia sa na rovnaké veci nepozerajú z očí do očí. A niekedy to môže byť pre niektorých ľudí ťažké zvládnuť. Zdá sa mi, že je tak nesprávne, aby sa iný človek cítil tak, ako sa cíti on alebo ona! Tu je však niekoľko vecí, ktoré si treba zapamätať:

 • To, že má iný názor, neznamená, že je menejcenný ako vy. Názor nie je to isté ako osoba. Človek môže mať rovnaký názor ako vy, ale to z neho ešte nerobí lepšiu osobu ako niekoho, kto má iný názor.
 • Počúvať neznamená súhlasiť. Samotné vypočutie názoru inej osoby neznamená, že s ním súhlasíte. Znamená to len, že ho alebo ju vypočujete.
 • Nemusíte sa zapájať do každej hádky, do ktorej ste pozvaní. Niektorí ľudia žijú preto, aby sa hádali, ale to môže byť vyčerpávajúce. A nevyhráte zakaždým. A je v poriadku jednoducho dať priechod argumentom, najmä ak máte málo alebo nič, čo môžete získať, alebo veľa stratiť.


Uvedomte si, že mienkotvorní ľudia nemusia mať žiadny prehľad o svojom správaní. Vo väčšine prípadov sa mienkotvorný človek nesnaží byť útočný a môže sa čudovať, prečo sa mu ľudia vyhýbajú. Ak namiesto odsudzovania ponúknete empatiu, môžete mu neoddeliteľne pomôcť lepšie pochopiť jeho situáciu.


Pokúste sa danú osobu spoznať na hlbšej úrovni. Ak už teraz nemáte danú osobu radi, bude ťažké chcieť ju lepšie spoznať. Aj napriek tomu sa snažte vnímať danú osobu ako ľudskú bytosť, ktorá má rodinu, priateľov a svoj život. Čím viac ich spoznáte ako osobnosť, tým ľahšie budete prejavovať empatiu.[5]


Vnímajte osobu s vyhraneným názorom ako potenciálny zdroj. Keďže mienkotvorná osoba nemá núdzu o názory, ktoré môže ponúknuť, možno budete môcť využiť všetky vedomosti, ktoré má, vo svoj prospech.

 • Osoba môže napríklad vedieť niečo o dynamike kancelárie, v ktorej pracujete, a byť dostatočne otvorená, aby vám poskytla informácie, ktoré vám nikto iný neprezradí. Ak je daná osoba členom rodiny, môže vám rozprávať príbehy, o ktorých sú všetci príliš zdvorilí, aby sa o nich zmienili. Možno budete prekvapení, čo sa dozviete.

 • Nájdite spoločnú reč.[6]
  Aj keď sa vám daná osoba zdá nepríjemná, takmer určite máte oblasti záujmov, ktoré sa prekrývajú. Ak sa nechcete rozprávať o politike, možno máte spoločný záujem o hudbu. Alebo ak nechcete hovoriť o športe, možno môžete diskutovať o dobrodružstvách s rodinou a rodičovstve. Nájdite tie oblasti, ktoré máte spoločné, a zamerajte sa na ne.
 • Odkazy