Ako si hľadať zamestnanie v Thajsku: 13 krokov

Práca v zahraničí vám ponúka vzrušujúcu príležitosť ponoriť sa do inej kultúry. Aby ste mohli pracovať v Thajsku, musíte získať príslušné víza, nájsť si prácu a prípadne sa naučiť jazyk. Existuje množstvo príležitostí pre jednotlivcov, ktorí chcú pracovať v Thajsku.

Časť 1 z 3:Splnenie požiadaviek na prácu v Thajsku

Skontrolujte si svoj cestovný pas. Thajské predpisy vyžadujú, aby váš cestovný pas bol aspoň šesť mesiacov od dátumu skončenia jeho platnosti, aby ste mohli vstúpiť do krajiny. Preto ak sa blíži koniec platnosti vášho pasu alebo sa blíži v čase, keď plánujete ísť do Thajska, nezabudnite si obnoviť platnosť pasu alebo požiadať o nový.

Navštívte Thajsko. Jedným zo spôsobov, ako začať hľadať prácu, je navštíviť Thajsko na základe cestovného víza a hovoriť s ľuďmi a firmami o potenciálnych pracovných príležitostiach. Ak si plánujete hľadať prácu v krajine, uistite sa, že máte našetrené dostatočné prostriedky na to, aby ste mohli v Thajsku žiť až 30 dní.[1]

 • Pred cestou si pozrite webové stránky, ako je Facebook a Linkedin, či na nich nie sú skupiny, ktoré sa týkajú Thajska.
 • Pridajte sa k miestnym rotary klubom, Toastmasters International alebo náboženským organizáciám, aby ste získali príležitosti na nadväzovanie kontaktov.[2]
 • Ak sa v krajine zdržíte menej ako 30 dní, nemusíte žiadať o turistické víza.
 • Ak zostanete dlhšie ako tridsať dní, hrozí vám pokuta a zadržanie, kým vás nebude možné deportovať.[3]

Naučte sa thajský jazyk. Učenie sa thajského jazyka môže otvoriť rôzne pracovné príležitosti. Môžete skombinovať štúdium thajčiny s nadväzovaním kontaktov absolvovaním ponorného thajského jazykového programu v Thajsku. Nielenže tak máte možnosť rozvíjať si znalosti thajského jazyka, čo je talent žiadaný zamestnávateľmi, ale zároveň získate čas na pobyt v Thajsku a nadviažete potenciálne obchodné kontakty, kým máte študentské víza.[4]

 • Vo väčších thajských mestách, ako sú Bangkok, Chiang Mai, Phuket a Pattaya, ako aj v menších mestách, existuje množstvo jazykových škôl. Tieto programy môžu stáť od 600 do 1 000 dolárov za 200 hodín výučby a ročné vzdelávacie víza alebo 1 200 – 2 000 dolárov za 400 hodín výučby a ročné víza.
 • Ak študujete thajčinu v Thajsku, budete musieť každé štyri mesiace absolvovať jazykový test, aby ste preukázali, že sa jazyk skutočne učíte.
 • Medzi jazykové školy vo veľkých mestách patria napr: Pro Language, Walen, Language Express, The Knowledge, AUA a AAA.[5]

Získať neimigračné vízum. Ak máte v úmysle nakoniec pracovať v Thajsku, budete musieť mať neimigračné vízum ešte predtým, ako budete môcť požiadať o pracovné povolenie. Na podanie žiadosti o thajské vízum budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

 • Originál U.S. pas, ktorého platnosť nevyprší aspoň 6 mesiacov;
 • 2 fotografie pasovej veľkosti;
 • Vyplnená a podpísaná žiadosť o vízum sa nachádza na adrese: http://www.thaiembassy.org/hochiminh/contents/files/services-20130322-192257-602396.pdf;
 • Kópia spiatočných leteniek alebo itinerára;
 • kópiu výpisu z bankového účtu, na ktorom je uvedená suma najmenej 500 USD, a
 • Príslušné poplatky.
 • O vízum môžete požiadať na thajskom veľvyslanectve alebo konzuláte, ktoré nájdete tu: http://www.thaiembassy.org/main/.
 • Existujú aj organizácie, ktoré uľahčujú proces podávania žiadostí o víza, napríklad http://thailand.visacenter.us/embassy.

Časť 2 z 3:Identifikácia práce v Thajsku

Určiť, ako dlho chcete pracovať v zahraničí. Mali by ste sa rozhodnúť, či chcete pracovať v zahraničí niekoľko rokov alebo viac rokov. Pomôže vám to zúžiť potenciálne možnosti zamestnania.

 • Krátkodobá práca môže byť práca, ktorá trvá niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov, alebo práca na určitý čas, ako napríklad mierové zbory.
 • Dlhodobé zamestnanie je skôr trvalé zamestnanie, v ktorom chcete začať alebo pokračovať v kariére.[6]
 • Krátkodobé a dlhodobé pracovné príležitosti môžete nájsť vyhľadávaním na internete. Webové stránky prevádzkované organizáciami Jobs Abroad a/alebo Transitions Abroad ponúkajú zdroje na hľadanie práce v Thajsku.

Využite svoje siete. Vytváranie sietí je pre vás skvelým spôsobom, ako nájsť potenciálne pracovné príležitosti v zahraničí.

 • Začnite tým, že sa opýtate rodiny a priateľov, či poznajú nejakých expatriotov (ľudí s občianstvom jednej krajiny, ale pracujúcich v inej krajine), ktorí pracovali alebo v súčasnosti pracujú v Thajsku. Ak áno, požiadajte ho o zoznámenie, aby ste získali informácie o tamojšom trhu práce z prvej ruky.
 • Skontrolujte databázu absolventov vašej školy. Takmer všetky postsekundárne školy vedú databázu s aktuálnou adresou svojich absolventov. Pozrite sa do databázy, či niekto žije v Thajsku, a využite kontaktné informácie na oslovenie tohto absolventa. Absolventi očakávajú, že ich môžu kontaktovať iní absolventi s otázkami týkajúcimi sa nadväzovania kontaktov.
 • opýtajte sa na oddelení kariérnych služieb vašej vysokej školy alebo univerzity, či majú nejaké kontakty na zamestnanie v Thajsku.[7]

Vyhľadávanie pracovných miest v štátnej správe. U.S. Vláda zamestnáva amerických zamestnancov na svojich veľvyslanectvách a na iné medzinárodné práce v Thajsku.

Učte v Thajsku. Vyučovanie angličtiny je skvelý spôsob, ako pracovať v Thajsku. Mali by ste zvážiť získanie certifikátu Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL). To vám uľahčí získanie práce a malo by vám to poskytnúť ďalšie možnosti zamestnania v Thajsku.

 • Certifikačné programy TESOL si môžete vyhľadať osobne alebo online na stránke https://www.tesol.org/attend-and-learn/certificate-leadership-programs/tesol-core-certificate-program.[8]
 • Príležitosti na výučbu angličtiny v Thajsku si môžete vyhľadať na stránke http://www.ciee.org/teach/programs/thailand/ alebo iné webové stránky, ktoré sa venujú medzinárodným jazykovým programom.

Časť 3 z 3:Písanie a zhromažďovanie materiálov pre zamestnanie v Thajsku

Aktualizovaný životopis. Aj keď môžete mať vynikajúci životopis pre pracovné miesta v U.S. alebo vašej domovskej krajiny, je dôležité aktualizovať dokument pre hľadanie medzinárodnej práce. Váš medzinárodný životopis môže obsahovať tieto kategórie.

 • Prehľad zručností, v ktorom zdôrazníte svoje zručnosti a odbornú prípravu, ktoré sú relevantné pre každú konkrétnu pozíciu.
 • Zhrnutie vašich pracovných skúseností, v ktorom zdôrazníte akúkoľvek medzinárodnú prácu alebo zručnosti, ktoré by sa dali preniesť na medzinárodné pracovné miesto.
 • uveďte zoznam svojho vzdelania a uveďte školy, ktoré ste navštevovali, získané tituly a všetky ocenenia, ktoré ste získali. Mali by ste uviesť aj akékoľvek iné skúsenosti, ktoré môžu byť relevantné pre medzinárodnú prácu, napríklad jazykové kurzy alebo študijné programy v zahraničí.
 • Zoznam cudzích jazykov, ktorými viete čítať, hovoriť alebo písať, a úroveň ich ovládania.
 • Váš životopis by nemal byť dlhší ako 3 až 4 strany.[9]
 • Vzory medzinárodných životopisov si môžete pozrieť na: https://www.livecareer.com/resume-samples/international-resumes.

Uchádzať sa o zamestnanie. Keď sa uchádzate o prácu, je veľmi dôležité, aby ste predložili všetky materiály k žiadosti. Po vyhľadaní potenciálnych pracovných príležitostí si pozorne prečítajte pracovnú ponuku a vypracujte svoje materiály tak, aby sa konkrétne týkali pozície, o ktorú sa uchádzate. Môže sa od vás vyžadovať predloženie nasledujúcich materiálov:

 • Sprievodný list;
 • Váš C.V. alebo životopis;
 • Doklad o vašom neimigračnom víze;
 • Doklad o vašom certifikáte TESOL;
 • vaše akademické výpisy a/alebo
 • Žiadosť o zamestnanie.
 • Ak sa uchádzate o zamestnanie v thajskej spoločnosti, možno budete chcieť, aby vaše dokumenty boli preložené do thajčiny, aby sa náborovým manažérom ľahšie preskúmali vaše materiály.[10]

Zvýšte svoje šance na schválenie. Pre cudzincov môže byť veľmi ťažké získať povolenie na prácu v Thajsku. Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste zvýšili svoje šance na schválenie pracovného povolenia.

 • Získajte prácu. Hoci nemôžete pracovať bez pracovného povolenia, ak máte zamestnávateľa, ktorý vám ponúkol zamestnanie, máte väčšiu šancu na schválenie pracovného povolenia.
 • Nájdite si prácu, ktorá je povolená pre cudzincov. Medzi tieto pracovné miesta patria: učiteľské pozície; skúsený IT personál; hotelový manažment; vyššie riadiace pozície; umelci; učitelia potápania; dovozcovia alebo vývozcovia; ministri.[11]

Požiadajte o pracovné povolenie. Práca cudzincov v Thajsku bez pracovného povolenia je nezákonná. Získanie pracovného povolenia zvyčajne trvá sedem dní, pokiaľ ste už požiadali o neimigračné vízum a dostali ho. Thajské pracovné povolenie je po udelení platné 1 rok. Na podanie žiadosti o thajské pracovné povolenie potrebujete nasledujúce dokumenty:

 • Váš originál cestovného pasu;
 • Vaše neimigračné vízum;
 • Kópie všetkých vašich dokladov o vzdelaní;
 • kópie všetkých vašich výpisov;
 • kópie všetkých certifikátov alebo licencií;
 • Tri fotografie s rozmermi 5 x 6 cm, na ktorých je zobrazená celá vaša tvár a ktoré boli vyhotovené do 6 mesiacov od podania žiadosti o pracovné povolenie;
 • Životopis alebo životopis s podrobným opisom vášho predchádzajúceho zamestnania;
 • Váš sobášny list, ak ste zosobášení s thajským štátnym príslušníkom, a
 • Odchodový preukaz TM.6.
 • Okrem toho musí váš zamestnávateľ predložiť potvrdenie oddelenia obchodného registra; zoznam akcionárov, ak je to vhodné; licenciu na výrobu, ak je to vhodné; osvedčenie o DPH a o zrážkovej dani.[12]
 • O pracovné povolenie môžete požiadať na thajskom veľvyslanectve alebo konzuláte, ktoré nájdete tu: http://www.thaiembassy.org/main/.
 • Existujú aj organizácie, ktoré uľahčujú proces podávania žiadostí o pracovné povolenie, napríklad http://thailand.visacentrum .nás/veľvyslanectvo.
 • Dodržiavajte thajské pracovné predpisy. Po vydaní pracovného povolenia musíte dodržiavať nasledujúce predpisy:

  • Pracovné povolenie noste so sebou alebo si ho nechajte v kancelárii. Musíte byť schopní predložiť ho štátnym úradníkom, inak vám hrozí pokuta.
  • Požiadajte o predĺženie platnosti povolenia pred jeho vypršaním. Za prácu bez platného povolenia vám môže byť uložená pokuta alebo trest odňatia slobody.
  • Informujte úrad práce o všetkých zmenách svojich osobných údajov.
  • Môžete vykonávať len práce, ktoré sú konkrétne vymedzené vo vašom pracovnom povolení.
  • Stratené alebo poškodené pracovné povolenie musíte nahradiť.
  • Ak dáte výpoveď, musíte do siedmich dní vrátiť pracovné povolenie.[13]
 • Referencie