Ako si písať poznámky do denníka na osobné biblické tiché chvíle

„Všetko (sväté) Písmo je dané z Božieho vnuknutia a je užitočné na učenie, na usvedčovanie, na nápravu, na výchovu v spravodlivosti.“ (2 Timoteovi 3,16) [1]

Tu je niekoľko návrhov a dôvodov na štúdium Biblie a písanie poznámok, či už si budeš viesť poznámkové lístky, denník štúdia Biblie, modlitebný denník alebo iné záznamy o svojom individuálnom štúdiu Biblie a tichom čase s Pánom.

Kroky

Rozhodnite sa pre kapitolu, ktorú budete čítať. Je lepšie prečítať si celú kapitolu, aby ste získali celý príbeh, než vytrhávať verše z kontextu. Poproste Ducha Svätého, aby vás viedol a zjavil vám písma.

Zapíšte si, čo v úryvku vyniklo, čo sa dotklo vášho srdca.

Tvorivo vysvetľujte, čo sa stane v dôsledku týchto udalostí pri čítaní, pretože mnohé verše Písma zahŕňajú príčinu a následok. Napríklad: Ef. 6,2 – „Cti svojho otca i matku, aby sa ti darilo a aby si sa tešil dlhému životu na zemi, vrátane toho, ako sa to vzťahuje na tvoj vlastný život.“

Robte si poznámky o význame a ponaučeniach, ktoré čerpáte z biblických piesní (žalmov). Žalmy vám pomôžu uctievať Boha a spievať mu piesne.

Zapíšte si pojmy/myšlienky, ktoré vám inšpirované písma sprostredkúvajú, a na vyjadrenie svojho porozumenia použite detaily a premyslené komentáre:

 • Premýšľajte a v poznámkach si vysvetľujte dôvody, prečo je text(y), ktorý(é) čítate, obzvlášť „prínosný(é)“; zvážte, či si budete robiť poznámky o svojich vedomostiach a pochopení pojmov, ako napr: [1]

  • doktrína,
  • výčitka,
  • oprava,
  • poučenie o spravodlivosti,
  • byť dokonalý (úplný),
  • byť dokonale vybavený na všetky dobré skutky.