Ako si prispôsobiť iPad: 12 krokov (s obrázkami)

Ak máte iPad, možno vás poteší, že si ho môžete prispôsobiť podľa seba. Existuje mnoho možností, ktoré vám umožňujú vykonať zmeny, napríklad použiť obrázok milovanej osoby ako tapetu alebo mať rôzne zvonenia pre budík, textovú správu alebo hovor. Prispôsobenie iPadu je jednoduché a zvládnete ho za pár minút.

Časť 1 z 3: Prispôsobenie displeja

Prejdite do ponuky Nastavenia. Ťuknutím na ikonu ozubeného kolesa na domovskej obrazovke otvorte ponuku Nastavenie.

Vyhľadajte položku „Tapety & Možnosť „Jas“, keď ste v ponuke Nastavenia. Táto možnosť sa nachádza na ľavej strane obrazovky. Ťuknite naň. Tu si môžete vybrať tapetu, ktorá sa bude zobrazovať na uzamknutej obrazovke a obrazovke ponuky. Môžete tiež upraviť jas obrazovky.

Zmeniť tapetu. Ťuknite na položku „Vybrať novú tapetu“ a potom vyberte obrázky buď z predvolených tém, ktoré má iPad, alebo z roletky fotoaparátu.

 • Vyberte obrázok a zobrazí sa náhľad obrázka.
 • Klepnutím na „Nastaviť uzamknutú obrazovku“ nastavte obrázok ako tapetu uzamknutej obrazovky.
 • Ťuknutím na položku „Nastaviť domovskú obrazovku“ nastavíte obrázok ako tapetu domovskej obrazovky.

Nastavte jas obrazovky podľa svojich predstáv. Úprava jasu je užitočná, pretože pri nízkych nastaveniach môže šetriť energiu a predchádzať únave očí. Ak chcete upraviť jas obrazovky, stačí posunúť lištu v ponuke.

 • Najlepšie je nastaviť jas približne na stred lišty.

2. časť z 3: Prispôsobenie zvukov

Vyberte „Zvuky. Táto možnosť sa nachádza na ľavej strane obrazovky Nastavenia pod položkou „Tapety“ & Jas.“

Zmena vyzváňacieho tónu. Môžete zmeniť zvonenie pre Hovory, Upozornenia, Novú poštu, Odoslanú poštu, Textové správy a Tweety. Ťuknutím na jednotlivé možnosti vyberte zvonenie z vlastných zvukov iPadu.

Nastavenie hlasitosti krúžku. Môžete tiež zmeniť hlasitosť zvonenia, ktorú bude iPad vydávať, posunutím lišty hlasitosti buď doľava (nižšia hlasitosť), alebo doprava (vysoká hlasitosť).

Časť 3 z 3:Prispôsobenie ďalších nastavení

Nastavenie percentuálneho zobrazenia batérie na číselné vyjadrenie alebo bez neho. Pomocou číselného znázornenia je jednoduchšie určiť, koľko batérie zostáva v zariadení. Prepnite to ťuknutím na možnosť General (Všeobecné) na obrazovke Settings (Nastavenia), hneď nad položkou Wallpapers (Tapety) & Jas.“

 • Vyhľadajte položku „Percentá batérie“ a ťuknutím na tlačidlo zapnite číselné percentá. Ak ich chcete vypnúť, ťuknite na ne znova.

Zabezpečte svoj iPad. Ak chcete zabrániť iným osobám v prístupe k informáciám vo vašom zariadení, môžete nastaviť prístupový kód. Tento prístupový kód použijete pri každom odomknutí obrazovky alebo zapnutí zariadenia.

 • V ponuke Nastavenia vyhľadajte položku „Prístupový kód“ a ťuknite na ňu.
 • Zapnite prístupový kód a zadajte 4-miestny kód. Tento kód budete používať na prístup k iPadu, preto je najlepšie zapamätať si zadaný kód.

Vypnite push oznámenia. Nechcete byť neustále upozorňovaní na nové e-maily, okamžité správy a iné oznámenia? Túto funkciu môžete vypnúť tak, že prejdete do Nastavenia > Pošta, kontakty, kalendáre > Tlačové oznámenia > Vypnúť.

Usporiadanie ikon aplikácií. Aplikácie na domovskej obrazovke môžete usporiadať tak, že ťuknete na ikonu, kým sa nezačne pod prstom vlniť, a potom ju potiahnete k iným aplikáciám, čím vytvoríte priečinok, ktorý bude tieto aplikácie obsahovať.

 • Ťuknutím na priečinok ho premenujte.
 • Môžete tiež ťuknúť na ikonu, podržať ju a potiahnuť ju po obrazovke, aby ste zmenili jej umiestnenie.
 • Zaregistrujte sa do služby Apple Game Center. Ak používate iPad na herné účely, môžete sa pripojiť a zaregistrovať do služby Apple Game Center. Stačí ťuknúť na ikonu herného centra a prihlásiť sa pomocou svojho Apple ID.

  • Skôr než klepnete na ikonu Herné centrum, uistite sa, že je váš iPad pripojený k internetu.