Ako si vybrať vysokoškolský odbor: 14 krokov (s obrázkami)

Ako študent vysokej školy môžete byť povinný deklarovať alebo si vybrať bakalárske zameranie počas prvých dvoch rokov štúdia. Môže to byť náročná úloha, pretože váš odbor môže mať veľký vplyv na vaše kariérne možnosti po skončení univerzity. Rozhodovanie o hlavnom odbore by malo byť dobre premysleným rozhodnutím, pretože sa chcete na zvolený študijný odbor zamerať s motiváciou a odhodlaním. Mali by ste začať tým, že si určíte svoje záujmy a ciele a že si vyhľadáte možné odbory, o ktoré máte záujem. Potom by ste mali svoje možnosti prediskutovať s poradcom, aby ste boli dobre informovaní a pripravení, keď si nakoniec vyberiete svoj hlavný odbor.

Časť 1 z 3:Identifikácia vašich záujmov a cieľov


Napíšte si zoznam svojich záujmov. Spýtajte sa sami seba, čo ma baví? Akú činnosť rád robím? Napíšte si svoje kľúčové záujmy a potom si ich prečítajte. Možno na vás naozaj vyskočí jeden záujem a potom môžete zistiť, či sa tento záujem premietne do možného hlavného odboru alebo oblasti štúdia. Láska k tomu, čo študujete, len zvýši vaše šance na úspech v škole.

 • Možno si napríklad napíšete „trávenie času so súrodencami“, „pomoc priateľom pri riešení ich problémov alebo záležitostí“ a „práca s ľuďmi“.“ Tieto záujmy potom môžete pretaviť do študijného odboru, ktorý zahŕňa podporu a prácu s mladými ľuďmi, napríklad do odboru sociálna práca alebo detská psychológia.


Vytvorte si zoznam svojich všeobecných zručností a schopností. Spýtajte sa sami seba, v čom som dobrý? Aké zručnosti a schopnosti sú pre mňa ľahké? Na aké zručnosti a schopnosti som hrdý/á? Identifikácia vašich zručností a schopností vám môže pomôcť zúžiť možnosti pre váš odbor. Možno sa prikloníte k zručnosti alebo schopnosti, ku ktorej máte prirodzenú afinitu, a pretavíte ju do študijného odboru.

 • Možno si napríklad napíšete „dobrý v matematike“, „schopný riešiť problémy“, „dobrý v analytickom myslení“. Potom môžete zvážiť odbor, v ktorom môžete využiť svoje matematické zručnosti, schopnosti riešiť problémy a analytické zručnosti, napríklad inžinierstvo alebo architektúru.


Analyzujte svoje akademické zručnosti. Väčšina vysokoškolákov si vyberá odbor v prvom alebo druhom ročníku školy. Výber študijného odboru v tomto štádiu vysokoškolského štúdia od vás môže vyžadovať aj vaša akademická inštitúcia. Mali by ste zvážiť svoje doterajšie študijné zručnosti na bakalárskom stupni a to, ako ich môžete využiť v hlavnom odbore.[1]

 • Pozrite sa na svoje doterajšie známky z vyučovania. Zdá sa vám, že v niektorých predmetoch alebo oblastiach zamerania, napríklad v hodinách anglickej literatúry alebo komunitného plánovania, máte lepšie známky? Potom si môžete vyhľadať odbory, ktoré zahŕňajú ďalšie štúdium predmetov, v ktorých vynikáte.


Určite si svoje ciele. Mali by ste tiež premýšľať o cieľoch, ktoré by ste chceli dosiahnuť v škole a po jej ukončení. Možno by ste chceli ukončiť štúdium s pevnou kariérnou dráhou, s vysokým platom a istotou zamestnania. Alebo sa možno viac zaujímate o neskoršie štúdium na vysokej škole a chcete sa uistiť, že vám váš bakalársky titul pomôže dostať sa na určitý študijný program.[2]

 • Možno vás napríklad zaujíma a ste zručný v čítaní a písaní, pričom máte veľký záujem o anglickú literatúru. Možno budete mať neskôr záujem aj o postgraduálne štúdium anglickej literatúry, aby ste mohli učiť na univerzitnej úrovni. Potom sa môžete venovať bakalárskemu štúdiu anglickej literatúry alebo tvorivého písania s akademickým cieľom neskôr absolvovať postgraduálne štúdium.
 • Naopak, možno chcete absolvovať školu s jasnou kariérnou dráhou a po škole dosiahnuť určité kariérne ciele. Potom môžete zvážiť odbor, ako je inžinierstvo, ošetrovateľstvo alebo sociálna práca, kde môžete absolvovať štúdium s zručnosťami a odbornými znalosťami potrebnými na vstup do pracovného procesu.

2. časť z 3:Prieskum možných študijných odborov


Prezrite si zoznam bakalárskych študijných odborov na vašej inštitúcii. Preskúmajte bakalárske študijné odbory ponúkané na vašej vysokej škole alebo univerzite, pretože vám to môže pomôcť zúžiť vaše možnosti. Zoznam bakalárskych študijných odborov zvyčajne nájdete na webovej stránke vašej inštitúcie alebo prostredníctvom poradenskej kancelárie vašej inštitúcie.[3]

 • Mnohé zoznamy bakalárskych študijných odborov sú usporiadané podľa katedier alebo oblastí záujmu. Možno budete môcť použiť funkciu rozšíreného vyhľadávania na internete a vyhľadať konkrétny odbor.
 • Pri prezeraní zoznamu študijných odborov sa pokúste zúžiť svoje možnosti na päť až desať konkrétnych odborov alebo oblastí záujmu. Tieto možné odbory potom môžete použiť ako usmernenie pre zvyšok svojho výskumu.


Zistite akademické požiadavky a zručnosti potrebné pre jednotlivé odbory. Potom by ste sa mali pozrieť na učebné osnovy vašich možných odborov. Pomôže vám to určiť, či vás predmety v danom odbore zaujmú a budú zodpovedať vašim akademickým schopnostiam a cieľom.[4]

 • Venujte zvýšenú pozornosť podmienkam, ktoré sa vyžadujú pre konkrétny odbor, alebo predmetom, ktoré sú potrebné na získanie kvalifikácie na daný odbor. Niektoré z týchto predpokladov ste už mohli absolvovať počas bakalárskeho štúdia alebo ich musíte absolvovať, aby ste sa kvalifikovali.
 • Mali by ste sa tiež pozrieť na zručnosti potrebné na získanie kvalifikácie na daný odbor a uistiť sa, že tieto zručnosti sú pre vás atraktívne. Napríklad študijný odbor inžinierstvo si môže vyžadovať analytické schopnosti, schopnosť riešiť problémy a silné komunikačné zručnosti.
 • Mali by ste sa zamyslieť nad tým, ktoré odbory vám pomôžu dosiahnuť vaše akademické a kariérne ciele. Chcete si vybrať bakalársky odbor, ktorý vám pomôže pripraviť sa na štúdium na vysokej škole alebo na prácu, v závislosti od toho, aké sú vaše ciele.


Zúčastnite sa informačného stretnutia. Väčšina odborov ponúka informačné stretnutia o tom, čo môžete očakávať po výbere odboru a aké sú vaše kariérne možnosti po ukončení bakalárskeho štúdia. Môžete sa obrátiť priamo na katedru, aby ste získali podrobnosti o informačnom stretnutí, alebo si ich vyhľadajte na webovej stránke katedry.[5]

 • Ak na webovej stránke katedry nie je zverejnená informačná schôdzka, mali by ste napriek tomu kontaktovať katedru a opýtať sa, či môžete o danom odbore diskutovať osobne s poradcom katedry. Väčšina katedier bude ochotne a rada poskytovať viac informácií o svojej katedre a možnostiach štúdia.


Porozprávajte sa so študentmi, ktorí sú v súčasnosti zapísaní na vami preferované odbory. Oslovte študentov, ktorí sa zapísali na vami preferovaný odbor ako pokročilí študenti bakalárskeho štúdia. Požiadajte ich o spätnú väzbu na katedru a program, ako aj o ich skúsenosti s ich odborom. Získanie informácií z prvej ruky od študentov vám môže skutočne pomôcť určiť, či je daný odbor skutočne to, čo chcete, a či spĺňa vaše potreby ako študenta.[6]
[7]

 • Môžete sa skontaktovať so súčasnými študentmi v danom odbore, a to tak, že kontaktujete katedru alebo programového poradcu. Môžete sa tiež opýtať svojich spolužiakov, či poznajú nejakých študentov určitého odboru, s ktorými by ste sa mohli porozprávať, alebo sa opýtajte svojich profesorov, či vám môžu odporučiť študentov, s ktorými by ste sa mohli porozprávať o danom programe.


Absolvujte niekoľko úvodných kurzov. Predtým, ako sa vrhnete priamo do odboru, možno budete chcieť absolvovať niekoľko úvodných kurzov ponúkaných na katedre. Vyhľadajte si úvodné kurzy, ktoré súvisia s vašimi potenciálnymi špecializáciami, aby ste mohli určiť, či by pre vás určitá špecializácia mohla byť vhodná.[8]
[9]

 • Zoznam úvodných kurzov môžete nájsť online prostredníctvom webovej stránky katedry alebo webovej stránky univerzity. Môžete tiež požiadať poradcu katedry o zoznam úvodných kurzov, ktoré môžete absolvovať, aby ste získali lepšiu predstavu o potenciálnom odbore.

Uvedomte si, že svoj hlavný odbor môžete zmeniť. Mnohí študenti začínajú svoju vysokoškolskú kariéru s jedným odborom a končia ju s iným. Ak zistíte, že hlavný odbor, ktorý ste si vybrali, nie je pre vás najvhodnejší, je v poriadku ho zmeniť. Dokonca aj v prípade, že úvodné kurzy, ktoré ste absolvovali, nie sú rovnaké ako tie, ktoré sú potrebné pre váš nový hlavný odbor, tieto kurzy sa často stále počítajú ako voliteľné predmety.

3. časť z 3:Prediskutovanie vašich možností s poradcom


Dohodnite si stretnutie so všeobecným poradcom. Aby ste sa uistili, že robíte informované rozhodnutie o svojom potenciálnom odbore, mali by ste sa obrátiť na všeobecného poradcu, ktorý vám pomôže porovnať odbory. Všeobecný poradca vám tiež môže poskytnúť návrhy a rady týkajúce sa vašich potenciálnych špecializácií.[10]
[11]

 • Všeobecných poradcov môžete nájsť prostredníctvom webovej stránky vašej inštitúcie alebo prostredníctvom kancelárie služieb študentom. Vaša inštitúcia môže mať aj kanceláriu študentského poradenstva, ktorú môžete kontaktovať a dohodnúť si s ňou stretnutie.
 • Na stretnutie by ste si mali priniesť zoznam potenciálnych študijných odborov. Mali by ste mať tiež dobrú predstavu o svojich zručnostiach, schopnostiach a akademických cieľoch, aby ste ich mohli s poradcom podrobne prediskutovať.


Porozprávajte sa s kariérnym poradcom vo vašej inštitúcii. Môžete tiež osloviť kariérneho poradcu na vašej vysokej škole alebo univerzite, aby vám poradil ohľadom vášho odboru. Kariérni poradcovia majú vedomosti a skúsenosti, ktoré vám pomôžu určiť vaše vášne a záujmy. Môžu tiež poskytnúť poradenstvo pre odbory, ktoré by mohli byť pre vás vhodné.[12]
[13]

 • Viac informácií o kariérnych poradcoch môžete nájsť prostredníctvom kancelárie študentského poradenstva vašej inštitúcie. Mali by ste si dohodnúť stretnutie s kariérnym poradcom a priniesť si so sebou informácie o potenciálnych odboroch, o ktorých uvažujete.


Prediskutujte s členmi fakulty svoje možnosti zamerania. Mali by ste tiež osloviť členov fakulty v oblastiach štúdia, o ktorých uvažujete. Dohodnite si stretnutie s členmi fakulty prostredníctvom e-mailu, aby ste získali viac informácií o programe a zistili, či je pre vás daný odbor vhodný.[14]
[15]

 • Mali by ste sa členov fakulty pýtať na predmety, ktoré vyučujú, a na celkové ciele programu. Mali by ste sa tiež podeliť o svoje vlastné akademické záujmy a ciele, aby ste zistili, či sa zhodujú s tým, čo vám ako študentovi ponúka daný odbor.
 • Môžete sa napríklad spýtať: „Myslíte si, že by tento program zodpovedal mojim záujmom a cieľom??“, „Bol by tento program vhodný pre moje zručnosti a záujmy?“ alebo „Ako podľa vás tento program spĺňa moje študijné potreby a ciele?“

 • Požiadajte mentorov a rovesníkov o spätnú väzbu. Možno budete mať problém sami určiť svoje záujmy, zručnosti a ciele. Nebojte sa požiadať mentorov vo svojom živote, ako sú bývalí učitelia, tréneri a členovia rodiny, o spätnú väzbu týkajúcu sa vašich cieľov a zručností. Môžete sa tiež opýtať svojich rovesníkov alebo priateľov v škole na to, v čom podľa nich spočívajú vaše silné stránky.[16]

  • Majte na pamäti, že výber vysokoškolského odboru je v konečnom dôsledku vaše rozhodnutie. Hoci vás môže ovplyvniť spätná väzba alebo diskusie s inými ľuďmi o štúdiu, budete si musieť byť dostatočne istí a presvedčení o svojom výbere na základe vlastného úsudku.
 • Referencie