Ako si vytvoriť študijný plán: 14 krokov (s obrázkami)

Štúdium je dôležitou súčasťou akademického úspechu. Niekedy je však ťažké nájsť si čas na štúdium každého predmetu, na ktorý sa potrebujeme učiť. Jedným zo spôsobov, ako si zabezpečiť úspech pri štúdiu, je vytvoriť si pevný študijný plán. Vytvorenie študijného plánu však môže byť ťažšie, ako si myslíme. Nielenže si musíte určiť priority predmetov a kurzov, ktoré musíte v určitom časovom limite preštudovať, ale musíte tiež zladiť ďalšie povinnosti, ako je rodina, priatelia a zábava. V konečnom dôsledku však s trochou premýšľania a práce nebudete mať problém vytvoriť si harmonogram a splniť všetky svoje študijné ciele.

Časť 1 z 3:Tvorba rozvrhu


Stanovte si krátkodobé a dlhodobé ciele štúdia. Bude jednoduchšie vytvoriť a riadiť svoj rozvrh, ak budete vedieť, čo chcete na konci dosiahnuť. Pomôže vám to tiež identifikovať oblasti, na ktoré sa musíte zamerať.[1]

 • Krátkodobé ciele môžu zahŕňať zvládnutie testu za týždeň, dokončenie práce do 2 týždňov alebo zapamätanie si prezentácie za 10 dní. Pri týchto projektoch si rozdeľte úlohy na jednotlivé dni.
 • Medzi dlhodobé ciele môže patriť dostať sa na určitú vysokú školu, získať štipendium alebo získať určitú prácu či stáž. V prípade týchto cieľov ich rozdeľte na týždne a mesiace, aby boli ľahšie zvládnuteľné.
 • Uistite sa, že presne viete, koľko času máte na každý z týchto cieľov. Napíšte si dátum ukončenia a vypočítajte, koľko dní, týždňov a mesiacov zostáva do konca. Napríklad, aký je termín podania prihlášky na vysokú školu alebo kedy vás čakajú skúšky?


Urobte si zoznam všetkých predmetov, ktoré potrebujete študovať. Možno prvým krokom pri vytváraní študijného plánu je spísať zoznam všetkých predmetov a predmetov, na ktoré sa potrebujete učiť. Keď si svoje povinnosti napíšete na papier, získate lepšiu predstavu o tom, čo naozaj musíte urobiť. Ak máte konkrétne skúšky, na ktoré sa musíte učiť, uveďte ich namiesto predmetov.[2]


Zistite, čo musíte urobiť pre každý predmet alebo skúšku. Teraz, keď ste si spísali všetky rôzne predmety, na ktoré sa potrebujete učiť, musíte zistiť, čo musíte urobiť pre každý predmet. Aj keď sa vaše časové nároky a iné povinnosti na konkrétny predmet môžu v jednotlivých týždňoch líšiť, je pravdepodobné, že zistíte, že v dlhodobom horizonte budete potrebovať určité množstvo času na každý predmet.

 • Ak máte študijnú príručku alebo učebnicu s kontrolnými časťami, použite ju na zúženie zoznamu.
 • Vyhraďte si čas na čítanie.
 • Vyhraďte si čas na prezeranie poznámok.
 • Vyhraďte si čas na vytvorenie študijných príručiek na skúšku, ak ich budete potrebovať.[3]


Stanovenie priorít v zozname. Po tom, čo ste si vytvorili zoznam všetkých predmetov alebo skúšok, na ktoré sa potrebujete naučiť, a zistili, čo musíte urobiť pre každý z nich, stanovte si priority. Zoradenie jednotlivých predmetov podľa dôležitosti vám pomôže zistiť, ktorým predmetom musíte venovať najviac času a ktoré predmety by mali dostať najlepšie časové intervaly.

 • Pri všetkých predmetoch alebo skúškach si napíšte číslo začínajúce jednotkou. Ak potrebujete najviac času na matematiku, dajte jej jednotku. Ak potrebujete najmenej času na dejepis (a máte päť predmetov, na ktoré sa musíte učiť), dajte mu päťku.
 • Zohľadnite náročnosť predmetu alebo skúšky alebo učiva, ktoré potrebujete prebrať.
 • Zohľadnite množstvo čítania, ktoré budete musieť vykonať.
 • Zohľadnite množstvo kontrol, ktoré budete musieť urobiť.[4]


Rozdeľte si dostupný čas počas týždňa do študijných blokov. Skôr ako sa pustíte do štúdia, musíte si rozdeliť dostupný čas počas týždňa do študijných blokov. Keď to urobíte, môžete ísť a priradiť si bloky k predmetu.

 • Trik pri vytváraní študijného rozvrhu spočíva v tom, že si naplánujete štúdium každý deň v rovnakom čase, aby ste skutočne mali rozvrh, ktorý si môžete zapamätať bez toho, aby ste ho museli neustále kontrolovať. Vytvorením rutiny si vybudujete pozitívny študijný návyk.
 • Overte si, či existujú časy alebo dni v týždni, počas ktorých sa môžete vždy učiť. Napríklad môžete mať voľno 3 – 4 p.m. každý utorok a štvrtok. Ak je to možné, snažte sa vtedy naplánovať si štúdium, pretože pravidelný, pevne stanovený režim vám môže pomôcť rýchlejšie sa dostať do študijnej pohody a do učenia.
 • Naplánujte si študijné sedenia v 30 až 45-minútových blokoch. Kratšie časové bloky sa ľahšie hľadajú a plánujú ako dlhšie bloky.
 • Vytvorte si bloky pre všetok čas, ktorý máte k dispozícii.
 • Ak máte pred skúškou určitý čas, vytvorte si namiesto týždenného plánu obrátený kalendár.[5]


Vyhraďte si čas na neakademické aktivity. Pri blokovaní času na jednotlivé predmety sa musíte uistiť, že si vyhradzujete čas aj na rodinu, priateľov a odpočinok. V štúdiu totiž nebudete môcť uspieť, ak si nevytvoríte zdravú rovnováhu medzi osobným a akademickým životom.

 • Vyhraďte si čas na udalosti, ktoré nemôžete preložiť, na narodeniny vašej babičky, rodinné stretnutie alebo návštevu veterinára vášho psa.
 • Zablokujte si čas, keď máte iné povinnosti, napríklad plavecký tréning, čas strávený s rodinou alebo náboženské obrady.
 • Vyhraďte si dostatok času na odpočinok, spánok a cvičenie.
 • Ak máte pred dôležitými skúškami len veľmi obmedzený čas, zvážte odloženie alebo zrušenie pravidelných spoločenských alebo mimoškolských aktivít.[6]


Vyplňte si študijné bloky. Keď máte rozvrh zablokovaný a viete, čo si potrebujete rozvrhnúť, vyplňte si rozvrh. Zapíšte si, ktorý predmet sa učíte v jednotlivých hodinách. Pomôže vám to udržať si prehľad, vytvoriť si kontrolné body pre danú látku a umožní vám to usporiadať si učebnice a študijné materiály v predstihu.

 • Kúpte si denný plánovač alebo niečo podobné. Môžete použiť aj základný zápisník.
 • Naprogramujte si rozvrh do smartfónu, ak ho máte.
 • Aplikácia Power Planner je veľmi užitočná
 • Najprv si naplánujte štúdium len na týždeň, kým nezistíte, ako váš rozvrh funguje.
 • Stanovte si priority pri štúdiu na blížiace sa skúšky. Rozdeľte si celé štúdium do obmedzeného času, ktorý máte, a rozložte si látku na čas, ktorý máte pred danou skúškou.
 • uprednostnite predmety, ktoré vám nejdú alebo ste odhodlaní ich zvládnuť.[7]

2. časť z 3:Zohľadnenie vášho rozvrhu a osobnosti


Zhodnoťte svoj súčasný rozvrh. Prvým krokom pri vytváraní študijného plánu je zhodnotenie vášho súčasného rozvrhu a spôsobu, akým v súčasnosti trávite čas. Zhodnotenie vášho súčasného rozvrhu vám umožní dobre sa pozrieť na to, ako využívate čas, a pomôže vám určiť, v ktorých oblastiach môžete byť efektívnejší a ktoré činnosti by ste mohli obmedziť.

 • Určite, koľko hodín týždenne v súčasnosti študujete.
 • Určite, koľko hodín týždenne v súčasnosti venujete zábave.
 • Zistite, koľko hodín týždenne v súčasnosti trávite s priateľmi a rodinou.
 • Urobte si rýchlu matematiku, aby ste zistili, čo by ste mohli znížiť. Ľudia majú tendenciu tráviť veľa času zábavou, začať tam.
 • Ak pracujete, uistite sa, že ste si vytvorili študijný plán v súlade so svojím pracovným rozvrhom.[8]


Zohľadnite svoj štýl učenia. Hoci zistenie toho, ako trávite čas, je jednou z najdôležitejších častí tvorby rozvrhu, musíte tiež zistiť, ako vlastne študujete. Zistenie, ako sa učíte, vám pomôže určiť, či sa vaše aktivity môžu prekrývať. Pomôže vám to tiež zistiť, ako môžete využiť čas, ktorý bežne nevyužívate. Položte si niekoľko otázok.

 • Učíte sa sluchom? Možno počúvajte nahrané prednášky alebo iný zvukový študijný materiál počas jazdy v aute alebo pri cvičení v posilňovni.
 • Učíte sa vizuálne? Môžete umiestniť obrázky alebo sledovať videá, aby ste sa naučili? Skúste si pozrieť video ako spôsob učenia a ako spôsob zábavy.[9]


Zamyslite sa nad svojou pracovnou morálkou. Hoci si môžete navrhnúť úžasný rozvrh, váš rozvrh bude znamenať relatívne málo, ak sa nebudete venovať štúdiu. V dôsledku toho musíte stráviť trochu času premýšľaním o svojej pracovnej morálke. Potom, čo tak urobíte:

 • Rozvrh si naplánujte na základe toho, ako si myslíte, že budete pracovať. Ak máte tendenciu strácať sústredenie a robíte veľa prestávok, zaraďte si do rozvrhu čas navyše.
 • Ak viete, že prokrastinujete, vyhraďte si pred akýmkoľvek termínom čas navyše. Poskytnete si tak rezervu, aby ste nezmeškali termín.
 • Ak viete, že máte veľmi pevnú pracovnú morálku, zabezpečte si možnosť dokončiť prácu skôr. Môžete to urobiť tak, že si vo svojom rozvrhu vytvoríte dodatočné „bonusové“ miesto, ktoré môžete využiť na to, aby ste sa posunuli dopredu v ktoromkoľvek predmete, ktorý chcete.[10]

Časť 3 z 3:Dodržiavanie vášho plánu


Využite naplánované voľno naplno. Jednou z najväčších výziev pri dodržiavaní študijného plánu je, že budete v pokušení vykašľať sa naň a namiesto toho robiť niečo relaxačné, zábavné alebo zábavné. Musíte však odolať tomuto pokušeniu a namiesto toho čo najlepšie využiť naplánovaný čas na zábavu.

 • Tešte sa na voľný čas ako na odmenu za štúdium.
 • Využívajte voľný čas na dobíjanie energie. Zdriemnutie vám môže pomôcť. Prechádzka alebo cvičenie jogy vás môžu uvoľniť a pomôcť vám sústrediť sa, keď sa budete musieť vrátiť k štúdiu.
 • Uistite sa, že ste vyšli z domu. Využite svoj voľný čas na to, aby ste si vyšli von z vášho študijného priestoru.[11]


Robte si krátke prestávky a dodržujte ich. Uistite sa, že si počas každého študijného bloku urobíte jednu prestávku. To by však mohlo predstavovať problém. Jedným z najdôležitejších prvkov dodržiavania študijného rozvrhu je uistiť sa, že ho dodržiavate a využívate len pridelený čas na prestávku. Prijímanie prestávok navyše alebo predlžovanie prestávok môže narušiť a naruší váš rozvrh a sabotuje vaše plány na úspešné štúdium.

 • Počas študijných blokov si urobte jednu 5 až 10 minút dlhú prestávku. Neprekračujte 5 až 10 minút.
 • Na začiatku prestávky si nastavte budík, ktorý sa spustí po jej skončení.
 • Múdro využívajte prestávku. Nezabudnite využiť prestávku na občerstvenie. Pretiahnite sa, choďte na krátku prechádzku, zjedzte malé občerstvenie alebo sa naštartujte počúvaním hudby.
 • Vyhnite sa rozptýleniu, ktoré by mohlo predĺžiť vašu prestávku.[12]


Držte sa rozvrhu. Jediným pevným pravidlom, ako zabezpečiť, aby váš rozvrh fungoval, je, že ho musíte dodržiavať. Nemá zmysel vytvárať si študijný plán, ak ho nedodržiavate.

 • Snažte sa získať zvyk pozerať sa do svojho kalendára/plánovača pravidelne, najlepšie denne. Pomôže vám to vyhnúť sa pasci „zíde z očí, zíde z mysle“.
 • Keď si vytvoríte rutinu, môžete si začať mentálne spájať určité úkony, ako je otvorenie učebnice alebo sadnutie si za stôl, s režimom štúdia.[13]
 • Použite budík alebo časovač v telefóne, ktorý vás upozorní na začiatok a koniec študijných blokov. Pomôže vám to dodržiavať plán.


Informujte o svojom rozvrhu ostatných. Niekedy je ťažké dodržiavať naše rozvrhy, pretože dôležití ľudia v našom živote nás odvádzajú od našich cieľov. Nerobte to so zlým úmyslom, ale len preto, že ľudia, ktorým na vás záleží, s vami chcú stráviť čas. Aby ste sa tomu vyhli, povedzte o svojom rozvrhu ľuďom vo svojom živote. Takto si môžeš naplánovať, že ak budeš chcieť niečo robiť.

 • Vyveste si doma na chladničku kópiu študijnej príručky, aby ju vaša rodina videla.
 • Rozošlite e-mailom kópiu svojim priateľom, aby vedeli, kedy máte voľno.
 • Ak si niekto niečo naplánuje počas prestávky na štúdium, zdvorilo sa ho opýtajte, či si to môžete preložiť na iný čas.[14]

Vzorové harmonogramy


Vzorový študijný plán

Podpora wikiHow a odomknite všetky vzorky.

Odkazy