Ako si založiť vlastnú cestovnú kanceláriu: 14 krokov

Hoci sa úloha cestovných kancelárií a cestovných agentúr v dobe internetu výrazne zmenila, stále je možné – aj keď určite náročné – založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu a uspieť. Ak chcete mať skutočnú šancu na úspech, budujte si vedomosti o cestovnom ruchu a nadväzujte kontakty s podnikmi, organizáciami a jednotlivcami v ňom. Zároveň prijmite všetky potrebné opatrenia – napríklad vytvorenie podnikateľského plánu – na založenie malého podniku. Potom identifikujte a prispôsobte svoje podnikanie pravdepodobnej klientskej základni – a urobte všetko pre to, aby boli spokojní cestujúci!

Metóda 1 z 3: Budovanie vašich odborných znalostí a zamerania


Budujte si vedomosti a skúsenosti v oblasti cestovný ruch. Ak máte priateľov alebo rodinu v cestovnom ruchu, alebo ste už predtým využili služby cestovnej kancelárie, vyzvedajte od nich informácie o zákutiach tohto podnikania. Urobte si prieskum na internete a v miestnej knižnici. Hoci zvyčajne neexistujú špecifické požiadavky na vzdelanie, aby ste sa mohli stať cestovnou kanceláriou, absolvovanie kurzov v oblasti manažmentu pohostinstva, komunikácie, marketingu – a v ideálnom prípade získanie bakalárskeho titulu – sa ukáže ako prospešné.[1]

 • Získajte široké informácie o rôznych aspektoch cestovného ruchu, napríklad o leteckej doprave, železničnej doprave, výletných plavbách, hoteloch, letoviskách, zájazdoch atď. Zároveň si vybudujte odborné znalosti v rámci jednotlivých prvkov odvetvia – napríklad sa staňte odborníkom na obľúbenú dovolenkovú lokalitu (napríklad Francúzsko) alebo typ (napríklad železničné výlety).


Určiť typ cestovnej kancelárie, ktorú by ste chceli prevádzkovať. Môžete napríklad prevádzkovať všeobecnú cestovnú rezervačnú agentúru alebo si vytvoriť špecializovanejšiu obchodnú medzeru. Máte tiež možnosť vybrať si, kde budete pôsobiť a aké (ak vôbec nejaké) partnerstvá budete mať. Môžete napríklad: [2]

 • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie z domu.
 • Pôsobiť ako franšízant existujúceho konglomerátu cestovného ruchu.
 • Vybudovať si kontakty s hlavnými hráčmi v cestovnom ruchu, ale zostať nezávislým agentom.


Preskúmajte, či je reálne usilovať sa o provízie. Letecké spoločnosti, hotely, výletné lode, letoviská a iné podniky cestovného ruchu kedysi pravidelne vyplácali provízie cestovným kanceláriám, ale táto prax v posledných rokoch výrazne upadla. V závislosti od charakteru vašej cestovnej kancelárie však môže byť možné získať aspoň časť príjmov z provízií.[3]

 • Špičkové letoviská a výletné lode v súčasnosti častejšie vyplácajú provízie. Ak sa teda vaša agentúra zameria na luxusné letoviská, môže byť možné získať významné provízie.
 • Väčšina cestovných kancelárií v súčasnosti zarába na poplatkoch účtovaných klientom za poskytované služby, a nie na províziách vyplácaných leteckými spoločnosťami a podobne.


Kontaktujte veľké organizácie cestovného ruchu ohľadom výhod odporúčaní. Aj keď sa nechcete stať franšízantom existujúcej cestovnej kancelárie, môžete svojim klientom ponúkať balíky služieb od tejto firmy. Na oplátku môžete získať stanovený poplatok a/alebo províziu. V niektorých prípadoch môžete dokonca ponúkať balíky od viacerých agentúr.[4]

 • Môže vám pomôcť prilákať zákazníkov, ak budete môcť ponúkať balíky služieb od širokej škály známych cestovných kancelárií.
 • Môže sa však tiež vyžadovať, aby ste spolupracovali výlučne s jednou organizáciou, preto zvážte svoje možnosti a nechajte si vysvetliť jemnejšie detaily.


Staňte sa aktívnym členom profesijných organizácií v tejto oblasti. Členstvo v jednej alebo viacerých známych organizáciách cestovného ruchu vám pomôže zvýšiť vašu viditeľnosť a dôveryhodnosť pre zákazníkov. Okrem toho vám účasť na odvetvových konferenciách a stretnutiach umožní nadviazať kontakty s ostatnými pracovníkmi v odbore a zostať informovaný o trendoch a výzvach v tomto odvetví.

 • V U.S., medzi príklady príslušných profesijných organizácií patrí Americká spoločnosť cestovných kancelárií (ASTA),[5]
  Národná asociácia komisionárskych cestovných kancelárií (NACTA),[6]
  a Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA).[7]
 • Profesijné organizácie často ponúkajú možnosti vzdelávania, napríklad webové semináre, online fóra a rekvalifikačné kurzy.
 • Zvyčajne zahŕňajú aj online databázy, ktoré môžu vaše meno zviditeľniť pre potenciálnych zákazníkov.

Metóda 2 z 3: Začatie malého podnikania


Overte si zákony týkajúce sa začatia podnikania v mieste vášho bydliska. Aj keď sa na vykonávanie činnosti cestovnej kancelárie zvyčajne nevyžaduje osobitná licencia, založenie malého podniku akéhokoľvek typu zvyčajne zahŕňa prekonanie veľkého množstva byrokracie. Takmer určite budete musieť vyplniť veľké množstvo dokumentov, získať licencie a zaplatiť poplatky, aby ste mohli fungovať ako legálny podnik.[8]

 • Ak nie ste oboznámení s procesom založenia malého podniku, zvážte možnosť najatia právnika, ktorý sa špecializuje na túto oblasť. Tiež sa poraďte s akýmkoľvek združením malých podnikov, ktoré pôsobí v mieste vášho bydliska, ako je SBA v USA.S.


Vypracujte zoznam svojich potrieb na začatie podnikania a odhadovaných nákladov. Uveďte zoznam vybavenia a spotrebného materiálu, ktorý budete potrebovať, napríklad kancelársky nábytok, počítačové vybavenie, kancelárske potreby, označenie, dekorácie s cestovateľskou tematikou atď. Odhadnite náklady na položky, ktoré potrebujete, a pripočítajte ich k ďalším predpokladaným počiatočným nákladom, ako je nájomné, reklama a prípadné prijatie zamestnancov.[9]

 • Tieto informácie budú tvoriť dôležitú súčasť podnikateľského plánu, ktorý budete musieť vytvoriť.


Naplánujte si predpokladaný peňažný tok aspoň na prvý rok prevádzky. Vypočítajte si všetky svoje predpokladané finančné záväzky vrátane nájomného, poistenia, licencie, daní, miezd, benefitov a prevádzkových nákladov. Rovnako vypočítajte predpokladaný príjem na základe údajov o trhu cestovného ruchu a predpokladanej klientskej základne. Plánovanie peňažných tokov na 1, 5 alebo dokonca 10 rokov do budúcnosti je dôležitou súčasťou podnikateľského plánu, ktorý musíte zostaviť pre finančných podporovateľov.[10]

 • Reálne výpočty peňažných tokov slúžia aj ako „kontrola reality“, či má vaše podnikanie potenciál uspieť. Teraz je ten správny čas na zmeny vo vašej obchodnej stratégii, namiesto toho, aby ste čakali, kým sa vaše podnikanie dostane do veľkých problémov.


Napíšte podnikateľský plán na pomoc pri štruktúrovaní a financovaní vašej agentúry. Dobrý podnikateľský plán stanovuje prevádzkové, marketingové, riadiace a finančné plány vašej agentúry. Je to nevyhnutné, ak chcete získať financovanie od banky alebo investorov, a tiež vám to pomôže ujasniť si vlastné hlavné zásady a ciele na niekoľko rokov dopredu.

 • Typický podnikateľský plán obsahuje zhrnutie, všeobecný opis spoločnosti, opis produktov a služieb, marketingový plán, prevádzkový plán, opis organizačnej štruktúry a finančný plán.


vyhľadajte vhodné miesta pre svoju kanceláriu. Je možné prevádzkovať malú cestovnú kanceláriu z domácej kancelárie, ale vaša činnosť môže byť pre klientov viditeľnejšia a môže sa im zdať legitímnejšia, ak máte vyhradenú kanceláriu. Pozrite si kancelárske priestory na prenájom, ktoré sa nachádzajú na dobrých miestach a poskytujú potrebnú veľkosť a dostupnosť, a potom porovnajte náklady na prenájom na základe vášho rozpočtu na začatie činnosti.[11]

 • Zvážte spoluprácu s komerčným realitným agentom, ktorý vám pomôže nájsť ideálne kancelárske priestory, ktoré sú vo vašom cenovom rozpätí.

Metóda 3 z 3:Nadviazanie kontaktu so zákazníkmi


Identifikujte svoju cieľovú klientelu a zamerajte na ňu svoje podnikanie. Použite demografické, finančné a behaviorálne údaje na segmentáciu širšej zákazníckej základne na pravdepodobnú klientelu vašej cestovnej kancelárie. Keď ste identifikovali svojich cieľových zákazníkov, orientujte svoju reklamu, iné propagačné akcie a prevádzku tak, aby im vyhovovali.[12]

 • Demografické údaje môžu byť k dispozícii od vládnych agentúr vo vašej oblasti, pričom prístup k užitočným údajom môžu mať aj organizácie cestovného ruchu a malé podniky. Môžete tiež zvážiť najatie poradenskej firmy, ktorá vám pomôže identifikovať cieľovú skupinu klientov.
 • Ak sú vašou cieľovou skupinou napríklad seniori, ktorí cestujú do Európy na skupinové zájazdy, budete pravdepodobne potrebovať inú marketingovú stratégiu, ako keď sa zameriavate na vysokoškolákov, ktorí cestujú do plážových letovísk.


Vytvorenie webovej stránky, ktorá je vhodná pre vašu cieľovú skupinu klientov. Vaša obchodná webová stránka často urobí prvý dojem na potenciálnych klientov, preto sa uistite, že vyzerá profesionálne, ľahko sa na nej orientuje a oslovuje vašu pravdepodobnú klientelu. Najmä v prípade nového podniku je nevyhnutné, aby vaša webová stránka pomohla legitimizovať vašu činnosť.[13]

 • Ak si nie ste istí svojou schopnosťou vytvoriť skvelú obchodnú webovú stránku, najmite si profesionálov, ktorí túto prácu urobia za vás.


Vytvorte marketingovú stratégiu, ktorá bude v súlade s vašou webovou stránkou a cieľovou klientelou. Využite reklamu a všetky prvky marketingu na vytvorenie jednotnej „značky“ vašej cestovnej kancelárie, ktorá osloví vašich pravdepodobných zákazníkov. Všetko, od loga cez písmo až po letáky a reklamy, by malo pôsobiť prepojene a účelovo, aby oslovilo vašu klientelu.[14]

 • V závislosti od vášho miestneho trhu a cieľovej klientskej základne sa vaša reklama môže zamerať na sociálne médiá, televíziu alebo rozhlas, tlačené médiá alebo na kombináciu viacerých možností. Neprehliadnite výhody zviditeľnenia, ktoré prináša členstvo v miestnej obchodnej komore alebo podnikateľskej organizácii.
 • Najatie profesionálov – v tomto prípade marketingových poradcov a/alebo reklamnej agentúry – sa opäť môže ukázať ako výhodná investícia.

 • Budujte si profesionálne vzťahy s klientmi, namiesto toho, aby ste im len predávali. Je pravda, že cestovná kancelária je v mnohých ohľadoch predajcom. Pravdou je aj to, že pre úspech každej cestovnej kancelárie sú rozhodujúci stáli zákazníci a pozitívne odporúčania, a preto je dôležité, aby vás zákazníci vnímali ako niečo viac než len predajcu. Musia vám veriť, že máte na srdci ich najlepšie záujmy a urobíte všetko pre to, aby ste im spríjemnili cestovanie.[15]

  • Počúvajte svojich zákazníkov namiesto toho, aby ste im len vnucovali konkrétne cestovné ponuky. Okamžite odpovedajte na ich telefonáty a e-maily. Usilujte sa o nápravu problémov, keď sa vyskytnú. Dajte svojim klientom dôvod, aby sa k vám vrátili, keď budú nabudúce plánovať cestu, a aby povedali svojim priateľom, aby urobili to isté!
  • Vašou úlohou ako predajcu nie je presvedčiť zákazníka, aby si kúpil niečo, čo nechce. Namiesto toho im pomôžte uvedomiť si, že ponúkate niečo, čo naozaj chcú.
 • Odkazy