Ako sčítať zlomky: 15 krokov (s obrázkami)

Sčítanie zlomkov je veľmi užitočná zručnosť. Nielenže je to dôležitá súčasť školy – od základnej školy až po strednú školu – je to aj naozaj praktická zručnosť, ktorú treba vedieť. Prečítajte si ďalšie informácie o sčítaní zlomkov. Už za pár minút sa budete otáčať s vedomosťami.

Úlohy na precvičenie


Úlohy na precvičenie sčítania zlomkov

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


ANSWER KEY – Cvičné úlohy na sčítanie zlomkov

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Časť 1 z 2:Sčítanie zlomkov so zhodnými menovateľmi


Skontrolujte menovatele (dolné čísla) každého zlomku. Ak sú to rovnaké čísla, potom máte do činenia so zlomkami, ktoré majú rovnakého menovateľa.[1]
Ak nie, prejdite na časť nižšie.


Tu sú dva príklady úloh, na ktorých budeme pracovať v tejto časti. V poslednom kroku by ste mali pochopiť, ako sa sčítali.

 • Ex. 1: 1/4 + 2/4
 • Ex. 2: 3/8 + 2/8 + 4/8


Vezmite dva čitateľov (horné čísla) a sčítajte ich. Čitateľ je číslo na vrchole zlomku. Ak máte ľubovoľný počet zlomkov, ak majú rovnaké dolné čísla, sčítajte všetky horné čísla.[2]

 • Ex. 1: 1/4 + 2/4 je naša rovnica. „1“ a „2“ sú čitatelia. To znamená, že 1 + 2 = 3.
 • Ex. 2: 3/8 + 2/8 + 4/8 je naša rovnica. „3“ a „2“ a „4“ sú čitatelia. To znamená, že 3 + 2 + 4 = 9.


Začnite skladať svoj nový zlomok. Vezmite súčet čitateľov, ktorý ste získali v kroku 2; tento súčet bude váš nový čitateľ. Vezmite menovateľa, ktorý bol rovnaký pre každý zlomok. Nič s ním nerobte. Toto je váš nový menovateľ; pri sčítaní zlomkov s rovnakými menovateľmi bude vždy rovnaký ako starý menovateľ.

 • Napr. 1: 3 je náš nový čitateľ a 4 je náš nový menovateľ. To nám dáva odpoveď 3/4. 1/4 + 2/4 = 3/4.
 • Ex. 2: 9 je náš nový čitateľ a 8 je náš nový menovateľ. To nám dáva odpoveď 9/8. 3/8 + 2/8 + 4/8 = 9/8.


V prípade potreby zjednodušte. Zjednodušte nový zlomok, aby ste sa uistili, že je zapísaný čo najjednoduchšie.[3]

 • Ak je čitateľ väčší ako menovateľ, ako je to v Ex. 2, to znamená, že môžeme odobrať aspoň jedno celé číslo. Horné číslo vydelíme dolným číslom. Keď vydelíme 9 číslom 8, dostaneme 1 celé číslo a zvyšok 1. Vložte celé číslo pred zlomok a zvyšok do čitateľa nového zlomku, pričom menovateľ zostane rovnaký.
  9/8 = 1 1/8.

2. časť z 2:Sčítanie zlomkov s rozdielnymi menovateľmi


Skontrolujte menovatele (dolné čísla) každého zlomku. Ak sú menovatele rôzne čísla, potom máte do činenia s nepodobné menovatele. Budeš musieť nájsť spôsob, ako dosiahnuť, aby nepodobné menovatele boli rovnaké. Táto príručka vám s tým pomôže.[4]


Tu sú dva príklady úloh, na ktorých budeme v tejto časti pracovať. V poslednom kroku by si mal pochopiť, ako sa sčítali.

 • Ex. 3: 1/3 + 3/5
 • Napr. 4: 2/7 + 2/14


Nájdi spoločného menovateľa. Postupujte tak, že nájdete „násobok“ dvoch menovateľov. Jednoduchý spôsob, ako ho nájsť, je jednoducho vynásobiť dva menovatele spolu. Ak sa jedno z čísel násobí druhým číslom, možno bude potrebné vynásobiť len jeden zo zlomkov.[5]

 • Ex. 3: 3 x 5 = 15. Oba naše zlomky budú mať menovateľa 15.
 • Ex. 4: 14 je násobkom 7. Takže všetko, čo musíme urobiť, je vynásobiť 7 číslom 2, aby sme dostali 14. Oba naše zlomky budú mať menovateľa 14.


Vynásob obe čísla na prvý zlomku dolným číslom druhého zlomku. Nemeníme hodnotu zlomku, meníme len spôsob, akým sa zlomok vyzerá. Stále je to ten istý zlomok.[6]

 • Napr. 3: 1/3 x 5/5 = 5/15.
 • Ex. 4: V prípade tohto zlomku nám stačí vynásobiť prvý zlomok číslom 2, pretože práve to nám dáva spoločného menovateľa.

  • 2/7 x 2/2 = 4/14.


Vynásobte obe čísla na Druhý zlomok spodným číslom prvého zlomku. Opäť nemeníme hodnotu zlomku, meníme len spôsob, akým sa zlomok vyzerá. Stále je to ten istý zlomok.

 • Ex. 3: 3/5 x 3/3 = 9/15.
 • Ex. 4: Druhý zlomok nemusíme násobiť, pretože oba zlomky už majú spoločného menovateľa.


Oba zlomky postav vedľa seba s ich novými číslami. Ešte sme ich nesčítali, ale to príde čoskoro! Urobili sme to, že sme každý zlomok vynásobili číslom 1. Naším cieľom tu bolo dosiahnuť, aby menovatele vyzerali presne rovnako.

 • Ex. 3: namiesto 1/3 + 3/5 máme 5/15 + 9/15
 • Ex. 4: namiesto 2/7 + 2/14 máme 4/14 + 2/14


Sčítaj čitateľov oboch zlomkov. Čitateľ je horné číslo zlomku.[7]

 • Ex. 3: 5 + 9 = 14. 14 bude náš nový čitateľ.
 • Ex. 4: 4 + 2 = 6. 6 bude náš nový čitateľ.


Vezmite spoločného menovateľa, ktorý ste zistili v kroku 2, a pridajte ho na spodok vášho nového čitateľa. Alebo stačí ponechať menovateľ, ktorý je už na zmenených zlomkoch – je to rovnaké číslo.

 • Ex. 3: 15 bude náš nový menovateľ.
 • Ex. 4: 14 bude náš nový menovateľ.


Dajte nového čitateľa na vrch a nového menovateľa na spodok.

 • Ex. 3: 14/15 je naša odpoveď na 1/3 + 3/5 = ?
 • Ex . 4: 6/14 je naša odpoveď na 2/7 + 2/14 = ?

 • Zjednoduš a zmenši. Zjednodušte tak, že čitateľa aj menovateľa zlomku vydelíte najväčším spoločným deliteľom každého čísla.[8]

  • Ex. 3: 14/15 sa nedá zjednodušiť.
  • Ex. 4: 6/14 možno zmenšiť na 3/7 vydelením horného aj dolného čísla číslom 2, čo je najväčší spoločný deliteľ.
 • Odkazy