Ako skočiť zo štartovacieho bloku

V súťažnom plávaní je dobrý skok zo štartového bloku rozhodujúcou súčasťou pretekov. Počas štartu budete vytvárať väčšiu rýchlosť ako kedykoľvek inokedy, preto je nevyhnutné, aby ste sa naučili túto rýchlosť využiť a využiť ju vo svoj prospech. Aj keď váš skok zo štartového bloku trvá len niekoľko sekúnd, zvládnutie tejto zručnosti je dôležitou súčasťou víťazstva vo zvyšku pretekov.

Časť 1 z 5:Použitie východiskovej polohy na dráhe

Opatrne vstúpte na štartovací blok. Budete stáť tvárou k bazénu, pričom obe vaše nohy budú smerovať dopredu. Rýchlo zhodnoťte a oboznámte sa s pocitom bloku. Pred pokračovaním sa uistite, že sa cítite úplne stabilne.

Položte jednu nohu pred druhú. Často sa odporúča, aby ste si silnú nohu položili do zadnej polohy, pričom prsty na nohách smerujú rovno pred seba. Skúste však experimentovať, aby ste zistili, ktorá noha smerom dopredu vám vyhovuje najviac.

 • Bez ohľadu na to, ktorou nohou vediete, dbajte na to, aby boli vaše nohy na bloku približne na šírku ramien.

Vytočte prsty na prednej nohe cez okraj bloku. Tým, že vytočíte prsty na nohách cez okraj, budete môcť odlepiť blok maximálnou silou. Uistite sa, že je vaša váha rovnomerne rozložená medzi predné a zadné nohy, aby ste si zabezpečili stabilitu.[1]

Prikrčte sa a hlavu sklonte ku kolenám. Uistite sa, že máte hlavu sklonenú, bradu položenú na hrudi a umiestnenú priamo medzi kolenami. Koleno vpredu majte umiestnené priamo nad prstami na nohách a boky priamo nad pätami.

 • Pomôže to zabezpečiť, aby sa vaše ťažisko nachádzalo na okraji bloku, čo vedie k najrýchlejšej reakcii.

Natiahnite ruky dopredu a uchopte prednú časť bloku. Na uchopenie použite obe ruky. Na každej strane prednej nohy budete mať umiestnenú jednu ruku. Blok uchopte všetkými prstami a palcami, čo vám pomôže vyvinúť najväčšiu silu.

 • Palce si môžete oprieť o hornú časť bloku alebo ich obaliť pred ním, podľa toho, čo vám viac vyhovuje.
 • Aby ste vytvorili čo najväčšiu silu, často sa odporúča, aby ste si pred seba obalili palce.[2]

Časť 2 z 5:Použitie štartovacej pozície s úchopom

Opatrne vstúpte na blok. Obe nohy majte otočené dopredu a celým telom smerujte do bazéna. Urobte rýchle zhodnotenie bloku a oboznámte sa s pocitom z neho. Pred prechodom do ďalšej polohy sa uistite, že sa cítite úplne stabilizovaní.

Postavte sa na blok a vytočte prsty na nohách cez okraj bloku. Chodidlá by ste mali umiestniť približne 6 palcov od seba. Uistite sa, že vaša váha je rovnomerne rozložená medzi obe nohy, aby ste si zabezpečili stabilitu. Kolená majte mierne pokrčené.

Natiahnite ruky dopredu a chyťte sa predného okraja kvádra. Ruky môžete umiestniť dovnútra alebo von z chodidiel, podľa toho, čo je pre vás najpohodlnejšie. Mali by ste byť mierne naklonení dopredu.

Hlavu majte umiestnenú medzi kolenami. Chcete mať hlavu sklonenú čo najbližšie k nim. Brada by mala spočívať na hrudníku. Teraz ste v pozícii dynamickej stability, pričom vaše ťažisko vám umožňuje čo najrýchlejší pohyb vpred.[3]

Časť 3 z 5:Dokončenie východiskovej pozície

Zdvihnite boky. Tak pri štarte na dráhe, ako aj pri štarte z úchopu je potrebné, aby ste pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov zdvihli boky čo najvyššie. Umiestnite ich čo najbližšie k okraju bloku.

 • V podstate by vaša zadná časť tela mala byť umiestnená čo najvyššie vo vzduchu.
 • Tento postup spolu s priklopením hlavy ku kolenám vám pomôže umiestniť ťažisko a poskytne vám najlepšiu výhodu pre rýchlu reakciu.

Umiestnite hlavu tak, aby bola dole a pozerala sa mierne dozadu. Pomôže vám to udržať si okuliare na očiach aj po dopade do vody. Strata plaveckých okuliarov počas pretekov vás môže úplne vyviesť z miery.

Zaujmite pozíciu a buďte čo najviac v pokoji. Preteky sa nezačnú, kým nebudú všetci pretekári pripravení, úplne nehybní a v štartovej pozícii.

 • Príliš dlhá poloha alebo pád z bloku pred oficiálnym štartom môžu mať za následok diskvalifikáciu.

Zavrite oči a počkajte na zvuk štartovacieho pípáku alebo pištole. Počas čakania na zvukový signál sa často odporúča zatvoriť oči, pretože sa tým dosiahne rýchlejší reakčný čas. Zatvorením očí a sústredením sa na zvuk pípania odstránite jeden zo svojich zmyslov, čím sa mierne zvýrazní druhý zmysel.

 • Tým sa predĺži váš reakčný čas na zvuk pípáka.[4]
 • Pri nácviku sa snažte zvýšiť reakčný čas na zvuk skutočného pípania. Cvičenie vám pomôže skutočne rozvinúť túto zručnosť.

4. časť z 5: Odtláčanie

Odrážajte sa rukami a nohami súčasne. Odtláčanie rukami nakloní vaše telo do ideálnej polohy, aby ste mohli tlačiť nohami. Pri odpichu chcete chodidlami a nohami „explodovať“ smerom nahor a von, pretože potrebujete vyvinúť čo najväčšiu silu.

 • V momente, keď nohy opúšťajú blok, použite pokrčené prsty na posledný impulz, ktorý vás posunie dopredu a nadol do vody.

Pri odpichu vyhoďte ruky dopredu do prúdnicovej polohy. Využite hybnosť, ktorú vytvoríte odtlačením rukami, na to, aby ste ruky vymrštili dopredu do tejto polohy.

 • V ideálnom prípade chcete byť schopní „explodovať“ z pozície ohnutého tela do pozície s racionálnym telom približne za 1.5 sekúnd.[5]
 • Pri odpichu sa pozrite mierne hore. To prinúti vaše telo sledovať smer vašej hlavy.

Skloňte hlavu a vytlačte boky nahor. Musíte to urobiť hneď, ako vaše nohy opustia blok. Chcete sa ponoriť dopredu s hlavou medzi rukami, pričom sa pozeráte mierne dozadu. Vaše telo sa tak bude pohybovať smerom nadol do vody. Pomôže vám to tiež udržať si okuliare na očiach, keď sa dostanete do úderu.

Časť 5 z 5:Vykonanie dopadu

Po odraze si udržujte prúdovú polohu. Hneď ako sa odstrčíte, rýchlo sa dostanete do úplnej prúdnicovej polohy. Pred vstupom do vody udržujte túto pozíciu tak, že uzamknete všetky hlavné kĺby – členky, kolená, boky, zápästia, lakte, ramená a krk.[6]

 • Zaháknite palce k sebe, aby ste udržali ruky v prúdnicovej polohe, keď sa dostanete do vody.

Pri dopade na vodu zostaňte v prúdivej polohe. Pri náraze by ste mali mať nohy blízko pri sebe, špičky prstov na nohách, pevne zovretý zadok, bradu položenú na hrudi, oči upreté nadol a ruky zopnuté rovno za ušami.

Po dopade do vody mierne zdvihnite ruky a hlavu. Stále budete držať prúdnicovú polohu „s rukami na nohách“, až kým sa práve nevynoríte a nezačnete plávať.

 • Vyrazte na hladinu a začnite plávať. Hneď ako sa dostanete na hladinu, prejdite z prúdnicovej polohy priamo do plaveckého záberu. Vďaka hybnosti, ktorú ste si vytvorili, bude vašich prvých pár ťahov silných a výkonných.
 • Odkazy