Ako skontrolovať diagnostické chybové kódy (DTC) na vozidle Jeep Grand Cherokee 1999 2010

Ak vlastníte vozidlo Jeep Grand Cherokee z rokov 1999 – 2010 a svieti vám kontrolka „Check Engine“, môžete ľahko skontrolovať diagnostické chybové kódy (DTC) bez skenera pomocou jednoduchej sekvencie kľúčov.

Kroky

Nastúpte do vozidla a uistite sa, že kapota, zadné dvere a všetky dvere na vozidle sú zatvorené.

Vložte kľúč do štrbiny zapaľovania a otočte ním z polohy „Vypnuté“ do polohy „Zapnuté“ (NEŠKODIŤ) 3-5-krát, kým sa na displeji tachometra nezobrazí „DTC REPORT“ v prípade modelov 2005-2010 alebo kým sa nezačnú zobrazovať DTC v prípade modelov 1999-2004.[1]

Napíšte všetky kódy začínajúce písmenom „P“ a končiace 4 číslami (0-9). Po vykonaní kontroly DTC sa na displeji tachometra zobrazí buď „d0nE“ pri modeloch 1999-2004, alebo „DONE“ pri modeloch 2005-2010.[2]

Vypnite vozidlo.

  • Vyhľadajte na internete svoj kód DTC (je všeobecný pre všetky vozidlá vyrobené po roku 1997). Teraz už viete, prečo na vašom vozidle svieti kontrolka „Check Engine“![3]
  • Odkazy