Ako skontrolovať obutie s konštantnou rýchlosťou (CV) na vašom aute

Kĺby s konštantnou rýchlosťou (homokinetické kĺby), ktoré sa nachádzajú vo všetkých automobiloch s pohonom predných kolies a v mnohých automobiloch s pohonom zadných kolies, prenášajú krútiaci moment z hnacieho hriadeľa na kolesá a umožňujú, aby sa systém odpruženia vozidla pohyboval nahor a nadol bez toho, aby si cestujúci všimli každú nerovnosť. Homokinetické kĺby sú chránené plastovými alebo gumovými topánkami, ktoré držia mazivo, v ktorom sú kĺby zabalené. Ak sa botička pokazí, nečistoty a vlhkosť vytlačia mazivo, čím sa poškodí spoj. Kontrola homokinetických kĺbov pri prvých náznakoch problémov môže pomôcť ušetriť homokinetické kĺby a peniaze za opravy.

Kroky

Zaparkujte vozidlo na rovnom povrchu. Nie je to kvôli homokinetickým čižmám alebo kĺbom, ale kvôli vašej vlastnej bezpečnosti.

Zasuňte pod prednú časť vozidla čo najďalej. Aby ste sa ľahšie dostali pod auto, ľahnite si na plazivku, drevenú alebo plastovú dosku na kolieskach.

Nájdite hnacie nápravy. Tieto hriadele spájajú kolesá s prevodovkou vozidla.

Hľadajte plastové alebo gumové boxy na oboch koncoch každej nápravy. Ide o obutie s konštantnou rýchlosťou alebo CV obutie. Celkovo sú štyri.

Skontrolujte, či sa na homokinetickom obutí nenachádzajú známky opotrebovania alebo poškodenia. Trhliny, roztrhnutia, praskliny, rozštiepenia alebo prepichnutia umožňujú únik maziva z obalu a zároveň prepúšťajú nečistoty a vlhkosť. Pozrite sa aj na uvoľnené alebo chýbajúce svorky.

  • Prehmatajte čižmy, či z nich neuniká mazivo. Ak zistíte mastnotu, pretrite ju medzi prstami. Ak je mazivo na pocit zrnité, bolo znečistené a rovnako aj homokinetický kĺb. Samotný kĺb je potrebné skontrolovať, vyčistiť a preplniť čerstvým mazivom; to zvyčajne najlepšie zvládne mechanik.
  • Odkazy