Ako skontrolovať stav vozovky: 13 krokov

Nepriaznivé počasie, nehody alebo stavebné práce môžu výrazne predĺžiť vaše cesty a spôsobiť meškanie na stretnutia. Pred odchodom z domu si overte stav ciest na miestnych spravodajských webových stránkach alebo v národnej online službe o stave ciest. Zistite podmienky v televízii tak, že si naladíte miestne správy. Overte si podmienky telefonicky na horúcej linke pre uzavreté cesty, napríklad 5-1-1 pre väčšinu severnej Ameriky.

Metóda 1 z 2: Získavanie informácií v počítači alebo smartfóne

Vyhľadajte uzávierky v dopravných aplikáciách. V mnohých oblastiach Severnej Ameriky ponúkajú štáty alebo regióny bezplatne použiteľnú aplikáciu prostredníctvom cestnej informačnej služby 5-1-1.[1]
Vyhľadajte v obchode s aplikáciami niečo ako „5-1-1 road closure app for Michigan“ a nájdite aplikáciu vhodnú pre miesto, kde žijete.

 • Miestne oddelenia dopravy môžu ponúkať aj aplikácie na kontrolu stavu ciest. Vyhľadajte v obchode s aplikáciami „dopravné aplikácie pre Chicago“ alebo niečo podobné.
 • Hlavné spravodajské stanice pre vašu oblasť môžu podporovať aj aplikácie, ktoré aktualizujú počasie a stav ciest. Vyhľadajte takéto aplikácie v obchode s aplikáciami tak, že v ňom vyhľadáte miestnu spravodajskú stanicu.

Používajte aplikáciu na navigáciu turn-by-turn. Mnohé z týchto navigačných aplikácií aktualizujú stav ciest a dopravných podmienok v reálnom čase. Medzi tri bežné aplikácie tohto typu patria Waze, Google Maps a INRIX.[2]
Stiahnite si ich z obchodu s aplikáciami a použite ich na navigáciu do cieľa cesty.

Skontrolujte stav ciest na webovej stránke miestnych správ. Na webovej stránke miestneho spravodajstva by sa mali nachádzať aktuálne informácie o uzávierkach a stave ciest. K týmto informáciám sa zvyčajne dostanete výberom tlačidla „Počasie“ alebo „Doprava“ v hornej alebo bočnej časti stránky.

 • Niektoré stránky obsahujú interaktívne mapy, ktoré poskytujú ďalšie informácie. Niektoré napríklad odhadujú čas, ktorý vám bude trvať, kým sa dostanete do cieľa za aktuálnych podmienok.

Zistite podmienky na webovej stránke miestneho ministerstva dopravy. Webové stránky regionálnych alebo miestnych ministerstiev dopravy zvyčajne obsahujú informácie o stave ciest. V závislosti od služieb poskytovaných vo vašom regióne môže byť k dispozícii aj číslo, na ktoré môžete zavolať priamo na oddelenie.[3]

 • V niektorých obciach, najmä menších, môžete mať namiesto oficiálneho ministerstva dopravy cestnú komisiu.

Využívajte online národné informačné služby o stave ciest. Niektoré krajiny majú národnú alebo medzinárodnú informačnú službu o stave ciest. V severoamerických krajinách poskytuje horúca linka pre informovanie o stave ciest (dostupná vytočením čísla 5-1-1 na telefóne) často aj online aktualizácie.[4]

 • Väčšinu aktualizácií 5-1-1 špecifických pre daný región možno nájsť pomocou online vyhľadávania kľúčových slov, napríklad „5-1-1 online aktualizácie pre Michigan.“

Overte si stav ciest pomocou webovej stránky o doprave. Prepravné a nákladné spoločnosti sa pri včasnej preprave spoliehajú na presné informácie o cestách. Vyhľadajte na internete kľúčové slovo „stav ciest pre vodičov nákladných vozidiel“ a nájdite informačné webové stránky o stave ciest, ako sú tieto.

 • Medzi dve bežné webové stránky, ktoré používajú vodiči nákladných vozidiel, patrí TruckMiles.com a WideLoadShipping.com. Mnohé z týchto stránok sú určené pre vodičov na cestách a sú formátované pre mobilné prehliadače.[5]

V prípade potreby naplánujte náhradnú trasu. Ak sú podmienky zlé alebo sú niektoré cesty uzavreté, budete musieť nájsť inú trasu alebo zostať doma. Mnohé mapové služby, ako napríklad GoogleMaps, Waze a MapQuest, umožňujú vybrať možnosti, ako napríklad „Vyhnúť sa diaľniciam“, keď sú diaľnice nebezpečné.[6]
Väčšina služieb ponúka pri každom vyhľadávaní smerov aj niekoľko alternatívnych trás.

 • Pošlite si do telefónu pokyny z mapovej služby, aby ste sa na ne mohli odvolať, ak by ste sa stratili. Vyhnite sa pozeraniu na pokyny počas jazdy, pretože vás to môže nebezpečne rozptyľovať.[7]
 • Niektorí vodiči sa môžu cítiť najpohodlnejšie, ak majú po ruke fyzickú kópiu pokynov. Ak to platí aj pre vás, pred odchodom si vytlačte mapu a pokyny.

Metóda 2 z 2:Používanie televízora, rádia alebo telefónu

Počúvajte informácie o stave ciest v miestnych televíznych správach. Zapnite televízor a otvorte sprievodcu kanálmi, aby ste našli miestnu spravodajskú stanicu. Často sa na kanáloch s nízkym číslom, ako sú kanály 4, 7 a 12, objavujú miestne správy. Miestne správy by mali v pravidelných intervaloch informovať o počasí a stave ciest[8]

 • Úsek o počasí a stave ciest môže byť krátky. Ak odídete a zmeškáte správu, budete musieť počkať na ďalšiu aktualizáciu.

Nalaďte si televíziu na miestne správy, aby ste sa dozvedeli o nových uzávierkach. So zhoršujúcimi sa podmienkami sa nové cesty môžu stať nebezpečnými a môžu byť uzavreté. Keď sa pripravujete na odchod, majte na pozadí zapnutý televízor, aby ste mohli počúvať prípadné nové uzávery.

 • Možno budete chcieť stlmiť televíziu, aby vás nerozptyľovali menej dôležité správy. Nastavte si časovač na ďalšiu správu o stave ciest a vypnite zvuk televízora, aby ste počuli nové uzávierky.
 • Počas extrémneho počasia, ako sú búrky alebo snehové kalamity, väčšina miestnych televíznych správ zvyšuje frekvenciu informovania o stave ciest.

Nalaďte si miestne rozhlasové správy. Miestne rozhlasové správy zvyčajne aktualizujú dopravné podmienky každú hodinu, ak nie častejšie. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo dopravných zápch sú bežné častejšie aktualizácie alebo špeciálne živé správy.

 • Počúvanie rozhlasových správ v aute nebude také rušivé ani nebezpečné ako kontrola podmienok na telefóne počas jazdy.[9]

Rádio nastavte na určené rozhlasové stanice o stave vozovky. Tieto stanice sú často inzerované pozdĺž diaľnic. Dávajte pozor na značky pri cestách s nastaveniami staníc pre tieto služby. Keď uvidíte číslo stanice, nastavte rádio na túto frekvenciu.

 • Takéto rozhlasové stanice sú spravidla určené pre určitú oblasť alebo región. Pri cestovaní na dlhé vzdialenosti alebo cez štátne hranice môže byť potrebné prestúpiť na novú určenú dopravnú stanicu.[10]

Zavolajte na infolinku o stave ciest. Môže to mať podobu určeného miestneho, štátneho alebo federálneho telefónneho čísla. Vyhľadajte tieto čísla online na webových stránkach miestnych, štátnych alebo federálnych ministerstiev dopravy.[11]
Zavolajte na telefónne číslo a postupujte podľa pokynov na kontrolu stavu ciest.[12]

 • Vo väčšine oblastí v USA a Kanade sa môžete dovolať na horúcu linku pre stav ciest vytočením čísla 5-1-1 na svojom telefóne.[13]
 • Stav štátnych ciest v Austrálii môžete skontrolovať bezplatným telefonátom na štátom financovanú horúcu linku na čísle 1800-246-199.[14]
 • Informácie o stave ciest na linke 5-1-1 sú vo všeobecnosti nastavené tak, aby sa pri nepriaznivom počasí aktualizovali dvakrát za hodinu, hoci pri miernom počasí sa môžu aktualizovať menej často.
 • Kontaktujte miesto, do ktorého cestujete. Aj keď by mali byť hlavné uzávery uvedené na informačnej linke o stave vozovky, presná závažnosť podmienok nemusí byť jasná. Zavolajte niekomu na miesto, kam máte namierené, aby ste získali podrobnejšiu predstavu o stave miestnych ciest.

  • V prípade nepriaznivého počasia sa mnohé školy, pracoviská a dovolenkové miesta snažia poskytovať telefonickú podporu o stave ciest alebo o stave otvorenia/uzavretia prevádzok.
 • Odkazy