Ako skontrolovať zostatok na karte Metrocard: 15 krokov

Ak používate systém verejnej dopravy v New Yorku, Adelaide, Tokiu alebo na Novom Zélande, budete chcieť mať prehľad o zostatku na svojej Metrocard. Každé mesto alebo krajina má vlastný systém prístupu k zostatkom na metrokarte. V závislosti od systému si môžete skontrolovať zostatok na účte online, na čerpacej stanici, pri nastupovaní do dopravného prostriedku alebo zavolaním na informačnú linku. Vyhľadajte príslušné mesto alebo krajinu vašej karty Metrocard, aby ste mali rýchly a jednoduchý prístup k zostatku na karte.

Časť 1 zo 4:Kontrola zostatku na newyorskej metrokarte

Skontrolujte si zostatok na čítačke v stanici metra. Vyhľadajte čítačku v kabíne Metrocard a potiahnite kartu do príslušného otvoru. Na obrazovke čítačky v stánku si môžete prečítať informácie o zostatku na vašej karte a dátume skončenia platnosti.[1]

 • Ak neviete, kde nájdete čítačku v kabíne, opýtajte sa zamestnanca metra.

Skúste si prečítať informácie na automate Metrocard. Vložte kartu do zariadenia Metrocard a vstúpte do hlavnej ponuky. Kliknite na tlačidlo „Získať informácie“. Odtiaľ máte prístup k typu karty, zostatku a dátumu skončenia platnosti.[2]

 • Po zistení zostatku na karte Metrocard kliknite na tlačidlo „OK“ a vráťte sa do hlavného menu.

Prečítajte si zostatok na vašej Metrocard na turnikete. Vždy, keď na turnikete v metre pretiahnete zostatok na svojej Metrocard, zobrazí sa suma, ktorú ste zaplatili, a koľko peňazí vám zostáva. Ak potrebujete poznať aktuálny zostatok na karte, nezabudnite skontrolovať zostatok pri jej ťahaní.[3]

 • Táto metóda nefunguje, ak máte kartu Metrocard s neobmedzeným počtom jázd. Funguje len pre karty Pay-Per-Ride.

Ak používate svoju kartu Metrocard v autobuse, skontrolujte si, či je v pokladni. Keď potiahnete prstom, aby ste zaplatili cestovné v autobuse, pozrite sa na obrazovku tarifnej pokladnice. Mala by sa zobraziť suma, ktorú ste zaplatili, a buď dátum jej platnosti (pre karty Unlimited Ride), alebo koľko vám zostáva (pre karty Pay-Per-Ride).[4]

Majte na pamäti, že zostatok na karte Metrocard nemôžete kontrolovať online. V súčasnosti newyorská Metrocard neponúka online spôsob kontroly zostatku na karte. Ak potrebujete získať prístup k zostatku, musíte tak urobiť na stanici metra alebo v autobuse.

 • Existuje však niekoľko neoficiálnych aplikácií, ktoré vám pomôžu sledovať zostatok na vašej Metrocard, takže si ho môžete zaznamenať do telefónu. Tieto aplikácie nájdete vyhľadaním „Metrocard balance tracker“ v obchode s aplikáciami vo vašom telefóne.

2. časť zo 4:Zistenie zostatku na vašej karte Adelaide Metrocard

Prihláste sa do svojho účtu Adelaide Metrocard. Vytvorte si účet Metrocard a zakúpte si kartu alebo pripojte svoju existujúcu kartu k svojmu účtu. Odtiaľ môžete skontrolovať svoj zostatok prihlásením sa a prečítaním informácií o svojom účte.[5]

 • Prihláste sa do svojho účtu Metrocard tu: https://mc.adelaidemetro.com.au/
 • Ak ešte nemáte účet Metrocard, môžete si ho vytvoriť tu: https://mc.adelaidemetro.com.au/UserNew/Preregister.aspx

Zavolajte na informačnú linku Adelaide Metrocard. K zostatku na karte a ďalším údajom o účte sa dostanete prostredníctvom informačnej linky Metrocard. Pripravte si informácie o svojom účte a karte, ktoré poskytnete zástupcom linky, aby mohli zistiť váš zostatok.[6]

 • Informačná linka Metrocard je: 1 300 311-108

Vyhľadajte informačné centrum Metrocard. Ak sa nachádzate na stanici verejnej dopravy v Adelaide, môžete navštíviť informačné centrum a skontrolovať zostatok na karte. Pracovníkovi informačného centra dajte svoju kartu, aby mohol vyhľadať váš účet a povedať vám, koľko peňazí na ňom máte.[7]

 • Ak nemôžete nájsť informačné centrum, spýtajte sa zamestnanca na cestu.

Pri používaní verejnej dopravy v Adelaide skontrolujte validátor karty. Keď potiahnete alebo naskenujete kartu v autobuse, vlaku alebo električke, na obrazovke validátora sa zobrazí zostatok na vašej karte. Pri nastupovaní do vozidla si prečítajte obrazovku a zapíšte si číslo pre budúce použitie.[8]

 • Validátor kariet môžete skontrolovať aj pri vstupe na železničnú stanicu v Adelaide alebo pri výstupe z nej.

Časť 3 zo 4:Kontrola zostatku na novozélandskej metrokarte

Pozrite si zostatok na novozélandskej Metrocard online. Vytvorte si účet Metrocard a prepojte ho so svojou kartou alebo sa prihláste, ak ste si už účet Metrocard vytvorili. Odtiaľ môžete získať prístup k zostatku v nastaveniach svojho účtu alebo na domovskej stránke stránky.[9]

 • Prihláste sa alebo si vytvorte účet Metrocard tu: https://metrocard.metroinfo.co.nz/#/login
 • Po prihlásení môžete na svoju Metrocard pridať aj finančné prostriedky.

Skontrolujte si zostatok na informačnom pulte metra alebo v autobuse. Ak používate svoju Metrocard v autobuse, môžete si po potiahnutí prstom prečítať zostatok na účte na obrazovke pokladnice. V opačnom prípade vyhľadajte informačný pult metra, aby vám pracovník zákazníckej služby mohol zistiť zostatok.[10]

 • Najbližšiu informačnú linku metra nájdete tu: http://www.metroinfo.co.nz/metrocard/Pages/WhereToBuy.aspx
 • Pripravte si kartu, ktorú môžete odovzdať pracovníkovi zákazníckeho servisu, aby mohol ľahko nájsť váš účet.

Zavolajte na informačnú linku Metrocard na Novom Zélande. Ak momentálne nemôžete ísť na stanicu Metrocard, môžete zavolať na ich informačnú linku a skontrolovať svoj zostatok. Pripravte si informácie o svojej karte pre zástupcu linky, aby mohol ľahko nájsť váš účet.[11]

 • Telefónne číslo novozélandskej Metrocard je: (03) 366-88-55.

4. časť zo 4:Výpočet zostatku na tokijskej metrokarte

Skontrolujte informácie na tokijskej metrokarte, keď ťaháte kartu. Tokio používa systém verejnej dopravy, ktorý sa zameniteľne nazýva „Tokijské metro“ a „Tokijské pasmo“.“ Zostatok na displeji zistíte, keď sa počas jazdy autobusom dotknete karty na bráne na predaj lístkov alebo na nástupnom zariadení.[12]

Vytlačte si históriu transakcií na tokijskej metrokarte. V automatoch na lístky na autobusy a metro si môžete pozrieť zostávajúci zostatok a históriu prístupov. Skontrolujte zostatok vložením karty, výberom položky „Print Balance History“ (Tlač histórie zostatku) a prevzatím potvrdenia o transakcii.[13]

 • Na potvrdeniach o transakciách sa zobrazuje 20 posledných poplatkov za platbu kartou.
 • Pridajte si finančné prostriedky na kartu v automatoch na lístky na autobusy alebo metro. Vložte kartu a z ponuky vyberte položku „Charge“ (Nabíjanie). Vyberte sumu, ktorú chcete pridať na kartu, a vložte ju v hotovosti do automatu.[14]

  • Na účet si môžete naraz pridať 1 000 až 10 000 ¥.
  • Ak si chcete v autobuse pridať peniaze na kartu, môžete o to požiadať vodiča autobusu. Na kartu vám môžu previesť až 1 000 ¥.
 • Odkazy