Ako správne používať paralelizmus: 10 krokov (s obrázkami): Ako správne používať rovnobežky?

V gramatike paralelizmus znamená, že slová vo vete alebo odseku sú vyvážené a majú podobnú štruktúru. Používanie paralelizmu spôsobuje, že vaše písanie znie uhladenejšie, pomáha objasniť váš význam a zdôrazňuje myšlienky, ktoré sa snažíte komunikovať. Paralelnosť môžete vytvoriť pomocou symetrie v štruktúre vety, ako aj opakovaním slov a slovných spojení v jednotlivých odsekoch.

Metóda 1 z 2:Zistenie základov


Predstavte si každú vetu ako rovnicu, ktorá musí byť vyvážená. V matematike je cieľom rovnice dosiahnuť, aby boli obe strany čo najvyváženejšie. Pri písaní si predstavte, že vaše slová musia byť podobne vyvážené. Napríklad veta „Na narodeniny chcem darčeky a jesť tortu“ je nevyvážená, pretože „darčeky“ je podstatné meno, ale „jesť“ je sloveso.[1]

 • Správne by bolo napísať vetu takto: „Na svoje narodeniny chcem darčeky a tortu,“ pretože „darčeky“ aj „torta“ sú podstatné mená.
 • Mohli by ste však povedať aj: „Na moje narodeniny chcem rozbaliť darčeky a zjesť tortu,“ pretože „rozbaliť“ a „zjesť“ sú infinitívne slovesá.


Používajte rovnaké časti reči v celej vete, aby bola paralelná. Ak napríklad uvádzate najlepšie vlastnosti nejakej osoby, nemiešajte príslovky a prídavné mená alebo podstatné mená a slovesá. Či už píšete o predmete, alebo vymenúvate položky v rade, vaša veta bude dávať väčší zmysel, ak budete dôslední v druhoch reči, ktoré používate.

 • Napríklad by ste nepovedali: „Sarah miluje svoju mačku, mäkkú deku a sledovanie televízie,“ pretože „mačka“ a „deka“ sú podstatné mená, ale „sledovať“ je infinitívne sloveso. Mohli by ste však povedať: „Sarah miluje svoju mačku, mäkkú deku a pozeranie televízie,“ pretože „pozeranie“ je gerundium alebo sloveso, ktoré funguje ako podstatné meno.
 • Aby bola táto veta ešte vyváženejšia, povedali by ste: „Sarah miluje svoju mačku, mäkkú deku a televíziu,“ pretože to všetko sú podstatné mená. Pri vytváraní paralelnosti vo vete je vždy užitočné uprednostniť prehľadnosť vety.


Skontrolujte, či sú slovesá v rovnakom čase a tvare. Aby bola veta paralelná, slovesá vo vašej vete by mali byť v rovnakom čase. Vyhnite sa tiež miešaniu gerundií, ako napríklad „jesť“, „hrať sa“ alebo „bežať“, s infinitívmi, ako napríklad „hovoriť“, „ísť“ alebo „sledovať“.“[2]

 • Napríklad vo vete „Milovala jazdu na koni, nenávidela matematiku a priala si viac cestovať“ sa mieša minulý čas („milovala“ a „nenávidela“) s prítomným časom („priala si“). Namiesto toho by ste povedali: „Milovala jazdu na koni, nenávidela matematiku a želala si, aby mohla viac cestovať.“ Všetky tieto slová sú v minulom čase.


Dbajte na to, aby podstatné mená mali rovnaké číslo. Keď používate podstatné mená na označenie všeobecných myšlienok, uistite sa, že používate všetky podstatné mená v jednotnom alebo množnom čísle. Vďaka tomu budete znieť autoritatívnejšie a čitateľovi to pomôže pochopiť, čo sa snažíte povedať.[3]

 • Napríklad znie zvláštne povedať: „Mačky a pes sú skvelí domáci miláčikovia,“ pretože slovo „mačky“ je v množnom čísle a „pes“ je v jednotnom čísle. Namiesto toho by ste mohli povedať: „Mačky a psy sú skvelí domáci maznáčikovia,“ keďže „mačky“ aj „psy“ sú v množnom čísle.
 • Ak odkazujete na konkrétne predmety, napríklad „V mojej obývačke je gauč, dve kreslá a koberec“, je v poriadku, ak sa čísla podstatných mien nezhodujú.


Pri uvádzaní položiek v rade buďte dôslední. Jedným z najrozšírenejších použití paralelizmu je pri písaní zoznamu. Či už podrobne uvádzate zoznam predmetov, alebo píšete zoznam opisných slov, vaša veta bude silnejšia, ak každá položka bude mať rovnakú štruktúru. Napríklad veta „Kate je rýchla, efektívna a zdvorilá“ neznie správne, pretože slovo „efektívne“ je príslovka, zatiaľ čo ostatné slová v zozname sú prídavné mená.[4]

 • Na opravu by sa veta mohla napísať buď takto: „Kate je rýchla, efektívna a zdvorilá,“ v ktorej sú použité všetky prídavné mená, alebo „Kate pracuje rýchlo, efektívne a zdvorilo,“ v ktorej sú použité všetky príslovky.
 • Ďalší nesprávny príklad by bol: „Chcel šoférovať autá, chodiť na výlety a byť slávny“, pretože prvé 2 položky v rade sú infinitív a tretia je gerundium. Namiesto toho by ste povedali: „Chcel riadiť autá, chodiť na výlety a byť slávny,“ v ktorej sú použité všetky infinitívy.


Používajte paralelizmus na oboch stranách spojky. Spojky sú slová ako „a“, „ale“ alebo „alebo.“ Keď oddeľujete dva prvky spojkou, mali by mať rovnakú štruktúru. Napríklad „odpočinok a relaxácia“ je správne, pretože obe slová sú podstatné mená, ale „odpočinok a relaxácia“ nie je správne, pretože jedna strana spojky je podstatné meno a druhá je sloveso.[5]

 • Podobne veta „I loved seeing you and having met your mother,“ nie je vyvážená, pretože „loved“ je v minulom čase a „having met“ je dokonavé príčastie. Namiesto toho povedzte „Rád som ťa videl a stretol tvoju matku“, aby boli obe strany spojky v minulom čase.
 • Niekedy sa spojka môže nahradiť bodkočiarkou, ako napríklad vo vete John F. Kennedyho slávny citát: „Nepýtajte sa, čo môže vaša krajina urobiť pre vás; pýtajte sa, čo môžete urobiť vy pre svoju krajinu.“ V tomto prípade je paralelizmus vytvorený opakovaním štruktúry vety.


Pri porovnávaní a porovnávaní prvkov porovnávajte časti reči. Keď porovnávate objekty pomocou slov ako „väčší ako“, „menší ako“, „rovnako ako“, „lepší“ alebo „horší“, objekty na oboch stranách porovnania by mali mať rovnakú gramatickú štruktúru. Ak použijete slovesá, mali by byť v rovnakom čase.[6]

 • Mohli by ste napríklad povedať: „Lietanie je oveľa rýchlejšie ako šoférovanie“, v takom prípade sú obe položky alebo gerundiá. Mohli by ste tiež povedať: „Lietanie je oveľa rýchlejšie ako šoférovanie,“ takže oba prvky sú infinitívy. Bolo by však nesprávne povedať: „Lietanie je oveľa rýchlejšie ako šoférovanie“, pretože „lietanie“ je gerundium a „šoférovať“ je infinitív.
 • Rovnaké pravidlá platia aj pre korelatívne spojky vrátane spojok „buď/alebo“, „ani/ani“, „oboje/i“ a „nielen/ale aj.“
 • Napríklad by ste povedali: „You can choose either having a party or going on a trip“, v dôsledku čoho sú oba predmety gerundiom, a nie „You can choose either having a party or to go on a trip“.“ V druhom príklade je „having a party“ gerundiálna veta, ale „to go on trip“ je infinitívna veta.

Metóda 2 z 2:Písanie paralelných viet a odsekov


Ak si nie ste istí, či je veta správna, izolujte jednotlivé časti vety. Keď sa snažíte určiť, či je veta paralelná alebo nie, skúste izolovať každý jednotlivý prvok. Potom prepíšte vetu len s touto časťou.[7]

 • Napríklad v našom predchádzajúcom príklade „Kate je rýchla, efektívna a zdvorilá“ dávajú obe vety „Kate je rýchla“ aj „Kate je zdvorilá“ dokonalý zmysel, pretože majú predmet, sloveso a prídavné meno.
 • Veta „Kate je efektívne,“ však nedáva zmysel, pretože „efektívne“ je príslovka. Najjednoduchší spôsob, ako opraviť túto vetu, je zmeniť príslovku „efektívne“ na prídavné meno „účinný.“ Keďže „Kate je efektívna,“ je gramaticky správne, viete, že „Kate je rýchla, efektívna a zdvorilá,“ je paralelná veta.


Opakujte kľúčové slová a frázy, aby ste vytvorili ucelené odseky. Nadmerné používanie opakovania spôsobuje, že písanie pôsobí nudne, ale keď sa používa premyslene, môže dodať dôraz na vaše najdôležitejšie myšlienky. Ak chcete, aby vaše písanie bolo naozaj jasné, ak chcete, aby vaše písanie malo silný účinok, a ak chcete, aby vaše písanie bolo nezabudnuteľné, mali by ste použiť túto formu paralelizmu.[8]

 • Jedným z najznámejších príkladov tohto typu paralelizmu je prejav Martina Luthera Kinga „Mám sen“. Opakovaním vety „Mám sen“ vytvoril dramatický efekt, ktorý dodnes dojíma ľudí.
 • Ďalší príklad nájdete v Gettysburskom prejave Abrahama Lincolna: „Tento národ sa pod vedením Boha znovu zrodí v slobode a vláda ľudu, ľudu a pre ľud nezanikne zo zeme.“ Opakovanie „ľudu“ zdôrazňuje presvedčenie prezidenta Lincolna, že Spojené štáty by mali zastupovať všetkých Američanov.
 • Zlým príkladom by bolo niečo také: „Predtým, ako som išiel do obchodu, som si obliekol ponožky. Keď som si obliekol ponožky, obul som si topánky. Keď som si obul topánky, dostal som kľúče. Keď som dostal svoje kľúče…“ Opakovanie tu neslúži na zvýraznenie konkrétneho bodu a rýchlo omrzí.
 • Vynechajte opakujúce sa slová v rade, aby bol váš text stručnejší. Keď uvádzate rad podobných položiek, najmä infinitívnych slovies, môžete si všimnúť niektoré opakovania, najmä slova „to.“ Je na vás, či opakovanie ponecháte na mieste, ale jeho odstránením môže vaše písanie pôsobiť racionálnejšie.[9]

  • Veta „Rád behá, tancuje a spieva“ je správna, pretože všetky slovesá sú v infinitíve, ale „Rád behá, tancuje a spieva“ je výstižnejšia.
 • Odkazy