Ako správne pozdraviť v arabčine

V arabčine existuje viacero spôsobov, ako povedať „ahoj“. Petra a Pavla, tu je niekoľko slov, ktoré sa oplatí poznať.

Časť 1 z 3:Štandardný pozdrav


Pozdravte niekoho slovami „As-salam alaykom.„[1]
Toto je základný, formálny pozdrav, ktorý môžete použiť s mužmi i ženami a v prevažnej väčšine spoločenských situácií.

 • V doslovnom preklade je to požehnanie, ktoré znamená „mier s vami.“
 • Tento výraz najčastejšie používajú moslimovia pri pozdrave iných moslimov, ale používa sa aj za iných okolností a v iných situáciách.
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: السلام عليكم
 • Táto fráza by sa mala vyslovovať ako Ahl sah-LAHM ah-LAY-koom.[2]


Odpovedzte na štandardný pozdrav slovami „Wa Alykom As-slam.“ Ak vám niekto najprv povie „as-salam alaykom“, toto je fráza, ktorou by ste mali odpovedať.[3]

 • V doslovnom preklade ide o spätné požehnanie, ktoré znamená „mier aj s tebou“ alebo „a mier s tebou.“
 • Opäť ho najčastejšie používajú moslimovia, ktorí pozdravujú iných moslimov, ale môže sa používať a používal sa aj v iných kontextoch.
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: وعليكم السلام
 • Tento pozdrav by sa mal vyslovovať ako Wah ah-LAY-koom ahl sah-LAHM.

2. časť z 3:Časové pozdravy


Ráno niekoho pozdravte slovami „Sabaḥu Al-khair.“ Je to arabský ekvivalent anglického „good morning“.“[4]

 • Najpriamejší dostupný preklad tejto arabskej frázy je „dobré ráno“ a vo všeobecnosti sa používa len na pozdravenie niekoho pred poludním alebo tak.
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: صباح الخير
 • Tento pozdrav vyslovujte ako sah-bah-heu ahl-kha-ir.


Na ranný pozdrav odpovedzte „Sabaḥu An-Nur.“ Ak vás niekto najprv pozdravil „Sabaḥu Al-khair“, toto je správny spôsob, ako odpovedať „ahoj“.

 • V praxi táto fráza v podstate znamená aj „dobré ráno“.“ Priamejšie sa však pozdrav prekladá ako niečo v zmysle „ranné svetlo.“
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: صباح النور
 • Tento pozdrav by ste mali vysloviť takto sah-bah-heu ahn-nuhr.


Popoludní alebo večer pozdravte niekoho slovami „Masa’u Al-khair“.“ Je to arabský ekvivalent anglického „good day.“

 • Táto fráza sa môže použiť na pozdravenie „dobrý deň“ alebo „dobrý večer“.“ Mali by ste ho použiť kedykoľvek po uplynutí poludnia počas daného dňa.[5]
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: مساء الخير
 • Vyslovte túto frázu ako mah-sah-uh ahl-kha-ir.


Na popoludňajší alebo večerný pozdrav odpovedzte slovami „Al-khair An-Nur.“ Ak vás niekto najprv pozdraví slovami “ Masa’u Al-khair“, toto je správny spôsob, ako odpovedať „ahoj“.

 • Z praktického hľadiska táto fráza v podstate znamená „aj dobrý večer“, ale priamejšie sa tento pozdrav prekladá ako niečo v zmysle „večerné svetlo“.“
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava takto: مساء النور
 • Táto fráza by sa mala vyslovovať takto ahl-kha-ir ahn-nuhr.

Časť 3 z 3:Ďalšie pozdravy


Skráťte svoj pozdrav na „Salam.“ Toto je pomerne neformálny, jednoduchý spôsob, ako niekomu povedať „ahoj“ v arabčine.

 • V priamom preklade tento výraz znamená „mier.“ Keď vyslovujete túto frázu, prikláňate sa k úplnej fráze „as-salam alaykom“ alebo „mier s vami“, ale pre jednoduchosť ju skracujete. Ako skrátenú formu by ste ho však spravidla používali len s rodinou alebo priateľmi, s ktorými môžete neformálne hovoriť.[6]
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: سلام
 • Tento arabský pozdrav vyslovujte ako sah-LAHM.


Nenútene pozdravte niekoho slovom „Marḥaban.“ Toto je ďalší neformálny spôsob, ako pozdraviť niekoho, s kým ste si blízki.

 • Toto oslovenie možno preložiť ako „ahoj“ alebo „hi.“ Je to svetskejší pozdrav, takže je najčastejší medzi nenáboženskými používateľmi arabčiny alebo používateľmi, ktorí pozdravujú nenáboženských ľudí.
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava takto: مرحبا
 • Tento pozdrav by sa mal vyslovovať ako MARR-hah-bah.


Privítajte niekoho slovom „Ahlan.“ Ak sa s vami niekto stretne doma, v práci alebo na inom mieste, mali by ste týmto pozdravom ponúknuť uvítacie „ahoj“.“[7]

 • Tento pozdrav sa prekladá ako „vitajte“, ale toto „vitajte“ sa zvyčajne používa skôr ako interjekcia než ako iná časť reči. Ako taký by ste ho použili, ak chcete povedať „Vitajte!“ niekomu, kto prechádza dverami.
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: أَهلا
 • Tento pozdrav vyslovujte ako ah-lahn.


Na pozdrav na privítanie odpovedzte „Ahlan Wa Sahlan.“ Ak vás niekto pozdraví a privíta najprv slovom „Ahlan“, toto je najvhodnejší spôsob, ako pozdraviť túto osobu v odpovedi.

 • V podstate hovoríte „vitajte aj vy“.“ Použite ho ako odpoveď na „ahlan“ alebo „marḥaban.“
 • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: أهلا وسهلا
 • Túto arabskú frázu by ste mali vyslovovať ako ah-lahn wah sah-lahn.


Blízkeho priateľa pozdravte slovami „Ahlan sadiqi“ alebo „Ahlan sadiqati.„[8]
V prvom prípade ide o spôsob, ako povedať „Ahoj, priateľ!“ mužovi, zatiaľ čo ten druhý by sa mal použiť na vyslovenie toho istého priateľke.

 • „Ahlan sadiqi“ sa prekladá ako „ahoj, priateľ mužského pohlavia“ a „Ahlan sadiqati“ sa prekladá ako „ahoj, priateľka.“ Prvý pozdrav sa dáva len mužom, zatiaľ čo druhý sa dáva len ženám.
 • V arabskom písme sa “ Ahlan sadiqi“ píše sprava doľava ako: أهلا صديقي
 • Tento pozdrav vyslovte ako ah-lahn sah-dii-kii.
 • V arabskom písme sa „Ahlan sadiqati: píše sprava doľava ako: أهلا صديقتي
 • Tento pozdrav vyslovte ako ah-lahn sah-dii-kah-tii.

 • Zodvihnite telefón so slovom „‚āllō.„[9]
  Tento pozdrav je bežným spôsobom, ako pozdraviť v telefóne, ale používa sa takmer výlučne pri telefonických rozhovoroch.

  • Táto arabská interjekcia sa najpriamejšie prekladá do angličtiny „hello.“
  • V arabskom písme sa tento pozdrav píše sprava doľava ako: آلو
  • Vyslovte pozdrav ako ahl-loh.
 • Odkazy