Ako sprístupniť súbory Dropbox v režime offline v systéme Android: 4 kroky

Tento článok vás naučí, ako sprístupniť súbor v službe Dropbox v režime offline, keď používate systém Android.

Kroky

Otvorte službu Dropbox. Vyhľadajte modrú ikonu otvorenej schránky na domovskej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií. Otvorením aplikácie sa zobrazí zoznam priečinkov v službe Dropbox.

Ťuknite na priečinok, ktorý obsahuje súbor.

Ťuknite na šípku vedľa názvu súboru. Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

  • Posuňte prepínač „Dostupné offline“ do polohy pozícia. Pokiaľ je tento prepínač zapnutý, budete mať prístup k tomuto súboru v aplikácii Dropbox bez toho, aby ste sa museli pripojiť k internetu.

    • Uloženie súboru do systému Android môže chvíľu trvať.