Ako spustiť makrá automaticky: 9 krokov

V tomto článku sa dozviete, ako spúšťať makrá v programe Excel automaticky pri otvorení konkrétneho zošita alebo ako vytvoriť makro, ktoré po otvorení programu Excel otvorí všetky vaše zošity. Skôr ako začnete, uistite sa, že máte na páse úprav zobrazenú kartu vývojára.

Metóda 1 z 2:Automatické spustenie makra pre konkrétny zošit

Uistite sa, že je na páse úprav zobrazená karta Vývojár. Ak nie je a používate počítač so systémom Windows, prejdite na Súbor kartu a kliknite na tlačidlo Možnosti > Prispôsobenie pásu. V časti Hlavné karty zaškrtnite políčko vedľa položky Vývojár.“

 • Ak používate počítač Mac, kartu pre vývojárov zapnete tak, že prejdete na stránku Excel > Predvoľby (ponuka v hornej časti obrazovky) a potom klepnite na Lišta & Panel nástrojov. V kategórii „Prispôsobenie pásu“ kliknite na políčko „Vývojár“ a kliknite na Uložiť.

Kliknite na kartu Vývojár a vyberte Visual Basic.

Dvakrát kliknite na svoj zošit na paneli vľavo. Uvidíte ju uvedenú v časti „Projekt VBA“, ale ak ju nevidíte, kliknutím rozbaľte priečinok „Projekt VBA“.

Zadajte nasledujúci kód:

Súkromný Sub Workbook_Open()
Sem vložte svoj kód makra
Ukončenie pod

Zatvorte editor jazyka Visual Basic. Pred zatvorením editora nemusíte kliknúť na tlačidlo Uložiť ani na nič iné.

 • Pri ďalšom otvorení tohto zošita sa spustí kód makra, ktorý ste zadali medzi riadkami sub a end sub.[1]
  Dôveryhodný zdroj
  Podpora spoločnosti Microsoft
  Technická podpora a informácie o produktoch spoločnosti Microsoft.
  Prejdite na zdroj

Metóda 2 z 2:Vytvorenie makra, ktoré sa spustí automaticky pri spustení programu Excel

Uistite sa, že je na páse úprav zobrazená karta Vývojár. Ak nie je a používate počítač so systémom Windows, prejdite do zložky Súbor záložky a kliknite na Možnosti > Prispôsobiť stuhu. V časti „Hlavné karty“ začiarknite políčko vedľa položky „Vývojár.“

 • Ak používate počítač Mac, budete môcť aktivovať kartu pre vývojárov tak, že prejdete na Excel > Predvoľby (ponuka v hornej časti obrazovky) a potom klepnite na Ribbon & Panel nástrojov. V kategórii „Prispôsobenie pásu“ kliknite na políčko „Vývojár“ a kliknite na Uložiť.
 • Toto makro otvorí všetky pracovné hárky, ktoré chcete otvoriť po spustení programu Excel, čo je veľmi užitočné, ak každý deň pracujete na niekoľkých rôznych projektoch.

Kliknite na Záznam makra. Nachádza sa na karte „Vývojár“ v zoskupení „Kód“.

Zadajte názov makra. Nazvite ju napríklad „Auto_Open“, aby ste si mohli prečítať názov a vedeli, čo robí.

Kliknite na Osobný zošit makier. Zobrazí sa vám to v poli „Uložiť makro do“ a makro bude k dispozícii pri každom otvorení Excelu.

 • Môžete vyplniť popis, ktorý vám konkrétne pripomenie, čo toto makro robí.

Kliknite na Ok. Toto okno sa zatvorí a každé stlačenie klávesu alebo tlačidla sa zaznamená do makra.

Kliknite na Súbor a kliknite na Otvoriť. Otvorí sa váš správca súborov.

Pri otvorení programu Excel vyberte všetky zošity, ktoré chcete otvoriť. Ak potrebujete vybrať súbory na rôznych miestach, podržte stlačené tlačidlo Shift a kliknite na ne.

Klepnite na Zastavenie nahrávania. Všetky stlačenia klávesov a tlačidiel, ktoré ste vykonali, sa zaznamenajú a uložia do makra.

 • Zatvoriť Excel. Zobrazí sa výzva na uloženie vykonaných zmien, preto kliknite na tlačidlo Áno a vaše makro otvorí všetky tieto zošity vždy, keď reštartujete Excel.
 • Odkazy