Ako synchronizovať Siri s Venmo: 4 kroky

Tento článok vysvetľuje, ako povoliť prístup k službe Venmo pre Siri.

Kroky

Otvorte nastavenia svojho iPhonu. Ide o sivú ikonu ozubeného kolesa na jednej z domovských obrazoviek (alebo v priečinku s názvom „Utilities“).

Prejdite na tretiu skupinu aplikácií a ťuknite na položku Siri.

Prejdite nadol a vyberte položku Podpora aplikácie.

  • Posuňte položku Venmo tlačidlo doprava do polohy „Zapnuté“. Mala by sa rozsvietiť na zeleno, čo znamená, že Siri a Venmo sú teraz synchronizované.
  • Referencie