Ako tlačiť na obálku pomocou programu Microsoft Word (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako vytlačiť adresu doručenia a spiatočnú adresu na obálku pomocou programu Microsoft Word. Toto môžete urobiť vo verziách programu Microsoft Word pre systém Windows aj Mac.

Metóda 1 z 2:V systéme Windows

Otvorte program Microsoft Word. Ikona aplikácie pripomína biele „W“ na tmavomodrom pozadí.

Kliknite na Prázdny dokument. Nachádza sa v ľavej hornej časti okna. Týmto spôsobom sa otvorí nový dokument programu Word.

Kliknite na tlačidlo Poštové zásielky záložka. Táto karta sa nachádza v modrej lište, ktorá je v hornej časti okna programu Word. Týmto spôsobom sa otvorí panel nástrojov Pošta pod modrou stuhou.

Kliknite na Obálky. Nachádza sa v časti „Vytvoriť“ na paneli nástrojov, ktorý je na ľavej strane okna.

Zadajte doručovaciu adresu. Kliknite na textové pole pod nadpisom „Doručovacia adresa“ a potom zadajte adresu, na ktorú chcete poslať obálku.

  • Uistite sa, že ste adresu napísali presne tak, ako ju tu chcete zobraziť.

Zadajte spiatočnú adresu. Kliknite na textové pole pod nadpisom „Spätná adresa“ a potom zadajte svoju spiatočnú adresu. Aj v tomto prípade je potrebné napísať adresu presne tak, ako chcete, aby sa zobrazovala na obálke.

Kliknite na Možnosti... Nachádza sa v spodnej časti okna. Otvorí sa nové okno.

Kliknite na tlačidlo Možnosti obálky záložka. Táto možnosť sa nachádza v hornej časti okna.

Kliknite na rozbaľovací zoznam „Veľkosť obálky“. Je blízko hornej časti okna. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.

Vyberte veľkosť obálky. Kliknite na veľkosť obálky v rozbaľovacej ponuke.

Kliknite na tlačidlo Možnosti tlače karta. Nachádza sa v hornej časti okna.

Vyberte formát podávania obálky. Kliknite na jedno z vizuálnych zobrazení vkladania obálky do tlačiarne. Takto budete musieť vložiť obálku do tlačiarne.

Kliknite na OK. Táto možnosť je v dolnej časti okna.

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a pripojená k počítaču. Ak ste ešte nepripojili tlačiareň, urobte tak pred pokračovaním.

Vložte obálku do tlačiarne. Uistite sa, že to robíte podľa zvoleného formátu podávania.

Kliknite na Vytlačiť. Nachádza sa v ľavom dolnom rohu okna Obálky. Vaša obálka sa začne tlačiť.

  • Ak sa pri tlači obálky vyskytnú problémy, skúste obnoviť formát podávania na predvolený formát programu Word.

Metóda 2 z 2:Na počítači Mac

Otvorte program Microsoft Word. Ikona aplikácie pripomína biele „W“ na tmavomodrom pozadí.

Kliknite na položku Prázdny dokument. Tým sa spustí nový dokument programu Word od začiatku.

  • Ak sa vám po spustení programu Word nezobrazí okno Šablóna, môžete kliknúť na tlačidlo Súbor v hornej lište ponuky a potom vyberte položku Nový dokument vytvoriť nový prázdny dokument.

Kliknite na položku Mailings karta. Nachádza sa v hornej časti okna programu Word.

Kliknite na adresu Obálky. Táto možnosť sa nachádza na ľavej strane panela nástrojov Pošta.

Zadajte doručovaciu adresu. Kliknite na textové pole pod nadpisom „Doručovacia adresa“ a potom zadajte adresu, na ktorú chcete poslať obálku.

  • Uistite sa, že ste adresu napísali presne tak, ako ju tu chcete zobraziť.

Zadajte spiatočnú adresu. Kliknite na textové pole pod nadpisom „Spiatočná adresa“ a potom zadajte spiatočnú adresu. Opäť je potrebné napísať presne tak, ako chcete, aby sa adresa na obálke zobrazila.

Začiarknite políčko „Použiť nastavenia z vašej tlačiarne“. Tým sa zabezpečí, že sa použijú ideálne nastavenia vašej tlačiarne.

  • Tento krok preskočte, ak je políčko už zaškrtnuté.

Kliknite na Nastavenie stránky... Nachádza sa na pravej strane okna. Otvorí sa nové okno.

Vyberte možnosť tlače a potom kliknite na OK. Môžete vybrať formát tlače obálky, ktorý bude určovať spôsob umiestnenia obálky v tlačiarni.

  • Tu môžete vybrať aj veľkosť obálky.

Kliknite na OK. Je v spodnej časti okna.

Kliknite na OK. Toto tlačidlo sa nachádza v dolnej časti okna „Obálka“. Otvorí sa okno s náhľadom.

Skontrolujte rozloženie obálky. Tu môžete na poslednú chvíľu vykonať akékoľvek zmeny veľkosti a tvaru obálky.

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a pripojená k počítaču. Ak ste ešte nepripojili tlačiareň, urobte tak pred pokračovaním.

Vložte obálku do tlačiarne. Uistite sa, že to robíte podľa zvoleného formátu podávania.

  • Vytlačiť obálku. Kliknite na tlačidlo Súbor položku ponuky v ľavej hornej časti obrazovky a potom kliknite na Tlač… vo výslednej rozbaľovacej ponuke. Vaša obálka sa začne tlačiť.