Ako uctievať Boha ako kresťan: 6 krokov

Ak je to Boh, po ktorom túžite a ktorému sa chcete páčiť a pre ktorého chcete žiť, uctievanie je dosť veľká vec. ‚Uctievať‘ Boha neznamená klaňať sa na kolenách a nejakým rituálnym spôsobom si bzučať ako mních. Existuje hromada spôsobov uctievania Boha v každodennom živote, ktoré Boh miluje a ktoré budete radi robiť aj vy!

Ingrediencie

  • Chlieb
  • Víno
  • (Treba to robiť len vtedy, ak ste kňaz.)

Kroky

Spievajte. Žalm 95, 1 hovorí: „Poďte, spievajme radostne Pánovi, hlasno volajme skale našej spásy!“ Niekedy nebudete mať pocit, že Bohu dávate veľa, ale skúste sa naučiť radi sa usmievať a skúste si zaspievať náboženské piesne. Snažte sa odchádzať nabití energiou, pretože svoj čas venujete Jemu a sústreďujete sa výlučne na Uctievanie Boha a Ježiša spievaním zo srdca, a ako hovorí Nehemiáš 8, 10: „Radosť z Pána bude vašou silou.“

Modliť sa. 2 Paralipomenon 7,14 hovorí: „Ak sa môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, pokorí, bude sa modliť a hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, vtedy vyslyším z neba a odpustím im ich hriech a uzdravím ich krajinu.“ Podľa listu Efezanom 6,18 Boh miluje, keď k nemu prichádzame „s rôznymi modlitbami a prosbami“ a modlíme sa k nemu. Srdcom precítené úprimné modlitby, ako napríklad: „Moje srdce o tebe hovorí ‚hľadaj jeho tvár!‘ Tvoju tvár, Pane, budem hľadať“ (Ž 27, 8) sú tým, čo Boh stúpa na. Boh miluje, keď ho uctievame v oddanej modlitbe. Je to úžasný spôsob, ako začať deň, pretože zistíte, že vás napĺňa Boží Svätý Duch a vy si nemôžete pomôcť, ale necháte svoje svetlo svietiť zvyšku sveta! (Aka ľudia okolo vás.)

Darovať obety alebo obetiny. Takto sa uctieva Boh a kresťanská obeta je prinášaním chleba a vína. V katolíckej, pravoslávnej a anglikánskej cirkvi kňaz premieňa chlieb a víno na doslovné Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista.

Ponúknite Bohu kadidlo. Keď sa k nemu budete nabudúce modliť, pripravte si na svoje modlitby kadidlo.

Zapáľte sviečky za Boha. Keď sa k nemu modlíte, doprajte si chvíľu ticha a v zatemnenej miestnosti zapáľte sviečku, aby ste mu prejavili úctu.

  • Daj. V liste Židom 13,16 sa píše: „A nezabúdajte konať dobro a deliť sa s druhými, lebo v takýchto obetách má Boh zaľúbenie.“ Je to forma uctievania. Je lepšie dávať ako prijímať. Dajte Bohu a iným ľuďom svoj čas, schopnosti, prostriedky, peniaze a lásku! Je to taký skvelý pocit, keď niekoho posilníte/spravíte mu deň tým, že pre neho niečo urobíte.