Ako uctievať Ježiša Krista: 8 krokov: Ako sa naučiť žiť Krista?

Ľudia často nesprávne chápu význam uctievania. Keď uctievate Ježiša Krista, existujú dva rôzne významy. Boha môžete uctievať v kostole a tým, ako žijete svoj život. V tomto článku sa dozviete viac o tom, ako najlepšie uctievať Ježiša Krista.

Kroky

Zasväťte svoj život Ježišovi Kristovi.

Nájdite si cirkev. Je dôležité nájsť ideálnu cirkev, do ktorej patríte. Nie je to jedna veľkosť pre všetkých. Možno ani nemáte vo svojom okolí kostol, v ktorom by ste sa cítili dobre. Ak by sa tak stalo, buďte trpezliví a hľadajte ďalej. V Židom 10,25 sa píše: „Neprestávajme sa stretávať, ako to niektorí v duchu robia, ale povzbudzujme sa navzájom – a to tým viac, čím viac vidíte, že sa blíži deň.“ Buďte preto trpezliví – so všetkými cirkvami na svete. Ak ste trpezliví, je to záruka, že nájdete toho pravého pre vás.

Získajte Bibliu. Mnohé náboženstvá majú knihy, na ktoré sa odvolávajú. Biblia je hlavným posvätným textom kresťanstva. Štúdium Biblie a iných podobných kníh môže rozšíriť vaše vedomosti o Bohu, a tým získate viac poznatkov o tom, ako pre neho robiť dobré skutky a uctievať ho.

Šírte dobrú zvesť. Kresťanstvo je jedným z najpopulárnejších náboženstiev na svete. Ako bolo uvedené vyššie, Krista a Boha môžeme uctievať pri šírení Dobrej zvesti o ňom.

  • Buďte opatrní v tom, ako sa delíte o evanjelium. Ľudia si môžu myslieť, že im vnucujete svoju vieru – a čo je ešte desivejšie, v niektorých prípadoch to tak môže byť. Ako povedal svätý František z Assisi: „Hlásajte evanjelium za každých okolností, a keď je to potrebné, používajte slová.“ Najlepší spôsob, ako šíriť Slovo, je správať sa ako kresťan. Buďte láskaví k druhým, keď sú na vás zlí atď. Takto sa budete menej často dostávať do ťažkých situácií.

Prijmite Ježišove prikázania a robte to, čo Ježiš učil. Jeho učenie sú Kristove dary všetkým jeho učeníkom.

Veľa sa modlite ku Kristovi.

Nechajte sa pokrstiť. Krst je verejným vyhlásením, že odkladáte „starého človeka“ a obliekate si „nového. Je to verejné vyznanie viery. Niektoré cirkvi dávajú krstiť ľudí, keď sú nemluvňatá, iné majú verejný krst, keď ste starší, a ďalšie majú súkromný krst pre starších ľudí.

  • Prijať sviatosti, ako je napríklad sväté prijímanie. Sú to Kristove dary pre nás.