Ako udržiavať vysokozdvižný vozík: 5 krokov

Vysokozdvižné vozíky sú ideálnym zariadením na premiestňovanie ťažkých nákladov v priemyselnom prostredí. Tak ako pri každom stroji, aj rôzne mechanické časti vysokozdvižného vozíka majú tendenciu opotrebovať sa nepretržitým používaním. Tento proces opotrebovania je obzvlášť kritický pri pohyblivých častiach, čo si vyžaduje potrebu prísneho programu údržby vysokozdvižných vozíkov. Nižšie je uvedených niekoľko bodov, ktoré vám pomôžu vytvoriť vlastný program údržby vysokozdvižného vozíka.

Kroky

Udržujte všetky pohyblivé časti dobre namazané. Väčšina pohyblivých spojov alebo častí vysokozdvižného vozíka je namazaná. Robí sa to preto, aby sa zabránilo škodlivým účinkom trenia. Uistite sa, že všetky tieto príslušenstvá sú pravidelne premazané, pričom nezabudnite odstrániť všetky opotrebované guľôčkové ložiská.[1]

Pravidelne kontrolujte hladinu kvapalín. Existujú rôzne kvapaliny, ktoré pomáhajú motoru a ostatným pracovným častiam vysokozdvižného vozíka efektívne fungovať. Patria sem prevodové a hydraulické kvapaliny, chladiace kvapaliny, ako aj motorový olej. Tieto kvapaliny kontrolujte pravidelne, aj keď v závislosti od toho, ako často sa vysokozdvižný vozík používa. Ak sa vysokozdvižný vozík používa denne, sú potrebné denné kontroly.[2]

Udržujte vysokozdvižný vozík nabitý alebo natankovaný. Vysokozdvižné vozíky môžu byť poháňané batériou, kvapalným propánom (L.P.) plyn, naftu alebo benzín. Ak váš stroj používa batériu, uistite sa, že je batéria vždy plne nabitá.[3]
Tiež sa uistite, že nádrž je vždy plná, ak váš vysokozdvižný vozík používa plyn alebo palivo.

Udržujte správne fungujúce meracie prístroje vysokozdvižného vozíka. Ukazovatele a kontrolky, ktoré sa nachádzajú na prístrojovej doske vysokozdvižného vozíka, informujú o poruche niektorej časti. Preto je potrebné venovať pozornosť týmto prístrojom a vykonať príslušné merania, keď indikujú akékoľvek poruchy. Týmto postupom predídete drahším opravám.[4]
Dôveryhodný zdroj
Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
U.S. Vládny orgán zodpovedný za stanovenie a presadzovanie noriem bezpečnosti práce
Prejsť na zdroj

  • Udržujte pneumatiky vysokozdvižného vozíka v dobrom stave. V procese údržby vysokozdvižného vozíka sú ďalším dôležitým aspektom, ktorý by sa mal denne kontrolovať, pneumatiky. Ak sa v pneumatikách používa vzduch, zabezpečte, aby sa v nich udržiaval správny tlak vzduchu. V prípade, že sú pneumatiky z pevnej gumy, uistite sa, že na nich nie sú žiadne prierazy. Porucha pneumatík by mohla viesť k nevyváženému pohybu, čo by mohlo viesť k poškodeniu prepravovaného tovaru.[5]
  • Referencie