Ako učiť zvuky písmen: 11 krokov (s obrázkami)

Výučba hlások písmen je dôležitým krokom pri príprave dieťaťa na čítanie. Vyrobte si alebo kúpte abecedné kartičky, stiahnite si zábavné aplikácie a naplánujte si hodiny na prípravu. Najskôr predstavte písmeno, ktoré sa vyskytuje v jednoduchých slovách, ako aj malé písmená a krátke samohlásky. Oddeľte podobné písmená, aby nedošlo k zámene. Urobte hodiny zábavnými pomocou pesničiek, používania písmenkových koliesok a hier s obľúbenými hračkami vášho dieťaťa.

Časť 1 z 3:Nastavenie vyučovacej hodiny


Vyrobte alebo kúpte ilustrované kartičky s abecedou. Najlepší spôsob, ako dieťaťu predstaviť zvuky písmen, je spojiť ich s konkrétnym slovom. Zakúpte si farebné ilustrované kartičky s abecedou (v kníhkupectve alebo na internete) alebo si kúpte indexové kartičky a nakreslite si vlastné. Písmená by mali byť tučné a ľahko identifikovateľné, zatiaľ čo zobrazené obrázky by mali zobrazovať veci, ktoré vaše dieťa pozná.[1]

  • Napríklad na kartičke so zvukmi písmen „A“ by malo byť veľké aj malé „a“ a mohol by na nej byť obrázok jablka.


Stiahnite si aplikácie pre zvuky písmen. Aplikácie môžu zdôrazniť učivo vášho dieťaťa zábavným a interaktívnym spôsobom a zároveň ho zabaviť. Aplikácie pre zvuky písmen sú k dispozícii pre iPhony aj Androidy. Skúste si stiahnuť:

  • Zvuky písmen od A do Z a multisenzorická aplikácia pre Android, ktorá umožňuje dieťaťu dotknúť sa písmena a počuť zvuk daného písmena>[2]
  • Jolly Phonics Letter Sounds, aplikácia pre iPhone aj Android, ktorá učí zvuky písmen prostredníctvom zábavných interaktívnych hier
  • AlphaTots, aplikácia pre Android a iPhone, ktorá využíva interaktívne hry na vytváranie asociácií písmen[3]


Nastavenie rozvrhu. Naplánujte si konkrétny čas, kedy budete svoje dieťa učiť hlásky písmen, keď viete, že bude k učivu vnímavejšie (napr.g. po ich spánku). Udržujte hodiny zábavné a príjemné. Ak je vaše dieťa frustrované alebo sa nudí, pokračujte v hodine neskôr. [4]

2. časť z 3:Predstavenie zvukov písmen


Najskôr sa naučte určité písmená. Najprv začnite dieťa učiť hlásky písmen, ktoré sa v jednoduchých slovách vyskytujú najčastejšie. Začínanie so zvukmi písmen „a“, „m“, „t“, „p“, „o“, „n“, „c“, „d“ vám umožní používať napríklad slová ako „mama, „tata“, „bodka“, „šlofík“ a „blázon“. Použite kartičky s abecedou, na ktorých by mali byť ľahko identifikovateľné obrázky pre slová ako „mačka“ a „hrniec“.[5]

  • Ak chcete efektívne používať kartičku s abecedou, povedzte slovo označené obrázkom a vyslovte začiatočnú hlásku slova (e.g. „Eeeeeelefant“)


Najskôr predstavte malé písmená. Naučte deti najprv identifikovať zvuky malých písmen, pretože tie sa v texte vyskytujú častejšie. Ak je to potrebné, pri prvom oboznamovaní dieťaťa so zvukmi písmen vynechajte veľké písmená na kartách abecedy. Pri učení veľkých písmen ich odhaľujte a vracajte sa k nim.[6]


Zavádzajte krátke samohlásky pred dlhšími samohláskami. Krátke samohlásky sú najbežnejšie samohlásky a zodpovedajú písmenám „a“, „e“, „I“, „o“, „u“. Samohlásky sú súvislé hlásky a mali by sa natiahnuť na celé 2 sekundy. Pomocou kartičiek s abecedou predstavte dieťaťu každý zvuk v súvislosti s obrázkom (napr.g. obrázok pomaranča pre písmeno „o“) a nechajte ich opakovať zvuk po vás, niekoľkokrát, kým ho nedokážu povedať samy.[7]

  • Buďte veľavravní pri výslovnosti krátkych samohlások (e.g. stisnuté pery, gestá rúk), aby ste v mysli dieťaťa vytvorili silnejšiu asociáciu.


Oddeľte podobné písmená. Dbajte na to, aby ste učili zvuky písmen, ktoré vyzerajú rovnako (napr.g. „b“ a „d“) v rôznych časoch. Učenie týchto písmen za sebou môže byť pre deti veľmi mätúce. Nechajte medzi jednotlivými písmenami aspoň niekoľkodňový odstup, aby si vaše dieťa mohlo uchovať asociácie pre jedno písmeno a vybudovať nové pre druhé.[8]

  • Keď vaše dieťa pevne pochopí napríklad zvuk písmena „b“, môžete mu predstaviť písmeno „d“ ako písmeno, ktoré nie je „b“.

3. časť z 3:Zábava s hláskami písmen


Prehrávajte piesne, ktoré pomáhajú učiť hlásky písmen. Ak chcete, aby sa vaše dieťa zapojilo do vyučovania, stiahnite si vzdelávacie piesne zamerané na zvuky písmen. Songs for Teaching je napríklad vzdelávacia webová stránka, ktorá predáva MP3 s výučbovými skladbami vrátane obrovského výberu hudby založenej na fonike. Texty piesní sú uvedené tak, aby ste mohli spievať spolu s dieťaťom a budovať si silné asociácie so zvukmi slov, na ktoré sa kladie dôraz.[9]


Používajte koliesko s písmenami. Písmenkové koleso sú interaktívne papierové hračky, ktoré môžu deti otáčať a priradiť k písmenu obrázok slova, ktoré zodpovedá danej hláske. Napríklad písmeno „m“ môže zodpovedať obrázku myši. Navštívte stránku http://printables.atozteacherstuff.com/download/atozphonics/alphabetwheel.pdf pre bezplatné výtlačky písmenkového kolesa a návod.


Hrajte sa hry s obľúbenými hračkami. Používajte obľúbené hračky vášho dieťaťa na vytvorenie interaktívnych hier so silnými asociáciami. Postavte napríklad obľúbené plyšové zvieratká a plastové hračky vášho dieťaťa na zem a podržte kartičku s abecedou (alebo nakreslite písmeno na tabuľu či papier). Nechajte dieťa zdvihnúť hračku, ktorá zodpovedá danému písmenu – napríklad by malo zdvihnúť hračku nákladného auta, ak zdvihnete písmeno „t“.[10]


  • Čítajte si s dieťaťom. Čítanie s dieťaťom je vynikajúci spôsob, ako sa s ním zblížiť. Je to tiež spôsob, ako budovať kognitívne funkcie vášho dieťaťa vrátane rozpoznávania vzorov a postupností. Čítajte s dieťaťom krátke farebné knihy, aby ste vybudovali základy jeho čitateľských zručností.[11]
  • Odkazy