Ako ukončiť hádku s priateľom: 13 krokov (s obrázkami)

Priatelia často bojujú. Zvyčajne sú nezhody medzi dvoma kamarátmi hlúpe, drobné a ľahko sa cez ne prenesú; niekedy však môžu malé spory prerásť do veľkých hádok. Aby sa vzťah napravil, niekto musí prevziať iniciatívu. Prevezmite zodpovednosť za svoje činy a požiadajte o odpustenie.

Časť 1 z 3:Zachovanie pokoja počas hádky


Zachovajte pokoj počas vášnivej hádky. Hádky s priateľmi vyvolávajú prirodzenú škálu emócií – od hnevu po smútok. Hoci vaše pocity môžu byť úplne oprávnené, nedovoľte, aby vaša emocionálna reakcia zostala bez kontroly. Ak zostanete pokojní a ticho, minimalizujete riziko eskalácie incidentu.[1]

 • Zastavte sa, zhlboka sa nadýchnite a uvoľnite sa. Ak potrebujete, odstúpte od situácie, kým sa nebudete cítiť pokojnejší.
 • Povedzte niečo ako napr: „Záleží mi na našom priateľstve a nechcem povedať nič, čo by som potom ľutoval. Pokračujme v tom neskôr, keď sa obaja budeme cítiť pokojne a racionálne.“[2]


Neodplácajte, keď vás provokujú. Hnev, frustrácia a žiarlivosť sú zdrvujúce emócie. Keď dovolíme, aby tieto pocity zatienili náš úsudok, naše činy a slová sa môžu stať deštruktívnymi. Aj keď je lákavé „vyrovnať sa“, snaha o pomstu môže zničiť akúkoľvek šancu na zmierenie s priateľom alebo prinajmenšom proces predĺžiť.[3]

 • Túžba po pomste je prirodzená, ale nerobte to; budete sa cítiť len horšie. Namiesto toho si s priateľom veci vyjasnite, keď sa váš temperament upokojí.
 • Povedzte si: „Pomsta sa teraz môže zdať ako dobrý nápad, ale neskôr sa budem cítiť hrozne za to, že som ublížil svojmu priateľovi.“
 • Priznajte si, čo práve teraz cítite, a prijmite to. V tomto prípade sa zmierte s tým, že ľudia budú porušovať vašu dôveru.[4]


Ventilujte v súkromí, nie na internete. Keď sa hádate s priateľom, je prirodzené, že konflikt ventilujete. V súčasnosti sa mnoho ľudí obracia na sociálne médiá, aby vyjadrili svoje sťažnosti. Vysielanie svojej frustrácie alebo smútku na platformách sociálnych médií však len predĺži boj.

 • Porozprávajte sa o probléme s blízkym, neutrálnym dôverníkom.
 • Ak váš priateľ zverejňuje príspevky na sociálnych sieťach, neodpovedajte na ne. Možno ho budete chcieť aj dočasne zablokovať.[5]


Pozrite sa na hádku z pohľadu svojho priateľa. Každý konflikt má vždy dve (alebo viac) strany. Hoci je ľahké presvedčiť samého seba, že vaša verzia je tá pravá, tento typ nepružného myslenia vám môže zabrániť v tom, aby ste sa s priateľom zmierili. Pohľad na problém z pohľadu vášho priateľa vás môže prinútiť prehodnotiť svoju verziu príbehu.

 • Pamätajte, že nemusíte s niekým súhlasiť, aby ste s ním mohli súcitiť.
 • Zvážte, či má váš priateľ ťažkosti v osobnom, študijnom a/alebo pracovnom živote? Odhaľujú tieto ťažkosti niečo o ich negatívnom správaní voči vám?
 • Zvážte, ako sa váš priateľ cítil po vašom konaní. Urobili ste niečo, čo vášho priateľa rozrušilo? Najskôr ste narušili dôveru svojho priateľa?[6]

2. časť z 3:Diskusia o konflikte s priateľom


Nájdite si čas na stretnutie s priateľom. Aby ste sa mohli posunúť za hranice konfliktu, musíte s priateľom o probléme diskutovať. Požiadajte priateľa o stretnutie – pozvite ho na kávu, večeru alebo prechádzku po pláži. Vaša aktivita ukáže, že vám záleží na náprave vzťahu. Trvajte na tom, aby sa rozhovor uskutočnil tvárou v tvár – ak vy a váš priateľ vidíte výrazy tváre a reč tela toho druhého, je menej priestoru na nesprávne interpretácie.

 • Ak váš priateľ nie je pripravený na stretnutie, netlačte na pílu. Dajte mu ešte niekoľko dní na to, aby vychladol, a potom sa ho znovu opýtajte.[7]
 • Odmietnite všetky ponuky hovoriť o vašej hádke cez telefón alebo platformy sociálnych médií.


Počas celej diskusie zostaňte pokojní. Keď sa vy a váš priateľ stretnete, obaja môžete prežívať veľmi surové emócie. Vaše správanie bude udávať tón celej diskusii. Nedovoľte, aby vaše negatívne emócie prevzali kontrolu nad situáciou – krik, agresia a obranné správanie len zmaria zmierenie.

 • Keď cítite, že sa rozčuľujete, prestaňte hovoriť a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite. Počítajte do desať alebo si opakujte mantru, napríklad: „Som pokojný, chladný a vyrovnaný.“[8]
 • Ak cítite, že sa príliš rozohňujete, na chvíľu sa ospravedlňte a vráťte sa, keď sa budete cítiť pokojne.[9]
 • Premýšľajte o tom prečo cítite sa takto. Bolo to obyčajné nedorozumenie? Do akej miery máte nad tým kontrolu?
 • Využite tento čas na zhromaždenie a usporiadanie svojich myšlienok – identifikujte zdroj svojho hnevu, aby ste mohli jasne vyjadriť, čo vás rozrušilo.[10]


Vysvetlite svoje pocity a konanie. Pri stretnutí s priateľom sa neospravedlňujte a nehádzajte vinu na neho. Namiesto toho prijmite zodpovednosť za svoju úlohu v konflikte. Zamerajte sa na pokojné a racionálne vyjadrenie.

 • Používajte „ja-výroky“ na identifikáciu a prevzatie zodpovednosti za svoje pocity.[11]
 • Buďte čo najkonkrétnejší. „Cítil som sa nahnevaný, keď si ma na večierku opustil.“
 • Vyhnite sa slovám „mal by som“ a „mal by som“, ako aj frázam „mám pocit, že___“ a „mám pocit, že__.“ Tieto výroky transformujte na výroky typu Ja na výroky typu Ty.
 • Vyhnite sa kriku.


Umožnite priateľovi otvorene sa podeliť o svoje pocity. Po tom, čo ste sa vyjadrili, umožnite priateľovi, aby sa s vami podelil o svoje emócie. Môže byť pre vás ťažké počuť, čo hovoria, ale snažte sa ich neprerušovať. Je dôležité, aby sa cítili vypočutí a ocenení. Pokojne si sadnite a aktívne počúvajte, čo hovorí.[12]

 • Keď váš priateľ rozpráva, odložte všetky rozptyľujúce predmety, ako napríklad telefón alebo počítač.
 • Udržujte s priateľom očný kontakt.
 • Nakloňte sa dopredu a mierne nakloňte hlavu, aby ste ukázali, že ste zaujatí.
 • Zrkadlite reč tela svojho priateľa.[13]


Potvrďte, že ste počuli a rozumiete pohľadu svojho priateľa. Po aktívnom vypočutí priateľa odložte svoj názor a túžbu mať pravdu a vcíťte sa do jeho situácie. Vysvetlenie konfliktu z pohľadu vášho priateľa ho uistí, že ste ho skutočne počúvali. Zároveň dokazujú, že ste pripravení prijať zodpovednosť za svoje činy a pripravení pohnúť sa vpred.

 • „Vidím, ako ťa moje konanie prinútilo cítiť sa ____.“
 • „Neuvedomil som si, že som ti ublížil tým, že ____.“
 • Vyhnite sa slovu „ale.“ Toto slovo naznačuje, že ste problém v skutočnosti nevnímali z pohľadu vášho priateľa. Namiesto toho nahraďte slovo „ale“ slovom „a“.“[14]

3. časť z 3:Ospravedlnenie sa priateľovi


Vyjadrite ľútosť nad svojím konaním. Začnite svoje ospravedlnenie úprimným: „Je mi to ľúto.“ Vyjadrite svoju ľútosť úprimnými a autentickými slovami. Dajte svojmu priateľovi najavo, že ľutujete, že ho vaše správanie negatívne ovplyvnilo.

 • Môžete napríklad povedať: „Je mi ľúto, že som ťa svojím konaním zranil“ alebo „Ospravedlňujem sa, že som ti nedal šancu vysvetliť sa“.“[15]
 • Falošné ospravedlnenie neprinesie šťastné ukončenie vášho konfliktu.[16]


Prevezmite zodpovednosť za svoje činy. Nemáte kontrolu nad konaním svojho priateľa, ale máte kontrolu nad svojím správaním a reakciami. Keď prijmete, že vaše slová a činy, hoci aj drobné, prispeli ku konfliktu, prestanete ospravedlňovať svoje zlé správanie. Dajte svojmu priateľovi najavo, že si uvedomujete svoju úlohu v hádke.

 • Mohli by ste napríklad povedať: *Viem, že som čakal príliš dlho, kým som ti povedal, že sa cítim zranený.“[17]
 • Nepripájajte k tomuto vyhláseniu ospravedlnenie alebo ospravedlnenie svojho správania. Tým, že to urobíte, len znehodnotíte svoje ospravedlnenie.


Ponúknite nápravu za svoje správanie. Okrem toho, že poviete „Je mi to ľúto“ a prevezmete zodpovednosť za svoje činy, musíte svoje činy aj napraviť. Dajte svojmu priateľovi najavo, ako chcete napraviť svoje správanie. Uistite sa, že vaše sľuby sú úprimné.

 • Ak napríklad sľúbite, že sa budete viac starať o blaho svojho priateľa, môžete povedať: „Budem sa lepšie pýtať na tvoj život a problémy.“
 • Uistite sa, že tento sľub je splniteľný. Ak ide o niečo, čo si z vašej strany bude vyžadovať veľa práce, povedzte to priateľovi vopred.[18]

 • Požiadajte svojho priateľa o odpustenie a prijmite jeho odpoveď. Na záver ospravedlnenia požiadajte o odpustenie. Keď sa ospravedlňujete, používajte frázy, ako napríklad „Prosím, odpusťte mi“ a „Môžeme sa pohnúť dopredu“.“ Ak sa váš priateľ tvári neisto, môžete zopakovať, že preberáte zodpovednosť za svoje činy a budete sa snažiť byť v budúcnosti lepším priateľom.

  • Váš priateľ má právo buď prijať vaše ospravedlnenie, alebo odmietnuť odpustenie.
  • Ak vám váš priateľ okamžite neodpustí, dajte mu priestor a čas na spracovanie vášho ospravedlnenia.[19]
 • Odkazy