Ako uplatniť poradie operácií: 4 kroky (s obrázkami)

Dlhé výrazy naozaj nie sú také ťažké, ak robíte veci postupne a v správnom poradí. Dôvod, prečo to existuje, je, aby matematici mali univerzálny poriadok. V opačnom prípade by ste mohli mať dve rôzne odpovede na jednoduchú matematickú úlohu, napríklad 2 x 3 + 4.Poradie operácií nám dáva návod, ako zjednodušiť výrazy, ktoré obsahujú viac ako jednu operáciu.

Kroky


Najskôr vykonajte všetky výpočty vnútri najvnútornejších zátvoriek (alebo iných typov zoskupovacích symbolov). Potom postupujte smerom von.[1]

12 – 8 ÷ 4 + [(6 + 2) – 3]2-3

12 – 8 ÷ 4 + [(8) – 3]2-3

12 – 8 ÷ 4 + [5]2-3


Vykonajte akékoľvek exponenty (počítajú sa aj korene).[2]

12 – 8 ÷ 4 + [5]2-312 – 8 ÷ 4 + 25-3


Vykonajte akékoľvek násobenie alebo delenie, pričom postupujte zľava doprava.[3]
12 – 8 ÷ 4 + 25-312 – 2 + 75


  • Vykonajte akékoľvek sčítanie alebo odčítanie, pričom postupujte zľava doprava.[4]
    12 – 2 + 7510 + 7585
  • Odkazy