Ako urobiť projekt: 10 krokov (s obrázkami)

Začnite pracovať na projekte tak, že si vytvoríte myšlienkovú mapu, prediskutujete veci v skupine a naplánujete svoj výskum. Vytvorte si osnovu projektu, použite spoľahlivé a aktuálne zdroje a navrhnite tézu. Začnite písať včas a dodajte svojmu projektu šmrnc, aby vynikol.

Časť 1 z 3:Organizovanie nápadov


Vyskúšajte si tvorbu myšlienkových máp. Na brainstorming a usporiadanie nápadov pre váš projekt si vytvorte myšlienkovú mapu, ktorá podnieti nové myšlienky. Na myšlienkovú mapu použite obyčajný kus papiera, plagátovú tabuľu alebo tabuľu a do stredu napíšte cieľ projektu. Napíšte si súvisiace témy, podtémy a relevantné pojmy okolo cieľa a rozvetvite ich, aby ste vytvorili a sledovali rôzne styčné body.[1]

  • Ak je napríklad vaším cieľom „poskytnúť komplexný opis histórie obchodu s kožušinami v Severnej Amerike“, medzi podtémy a odbočky by mohli patriť „vzťahy s pôvodnými obyvateľmi“, „história európskej módy“ a „kultúrny význam kožušín“.


Diskutujte v skupine. Ak robíte skupinový projekt, spoločný brainstorming umožní každému členovi skupiny využiť nápady ostatných a získať nové poznatky. Naplánujte si brainstorming na pokojnom mieste, kde vás nebude nič rušiť. Ak na projekte pracujete sami, skupinová diskusia s priateľmi alebo kolegami vám môže pomôcť získať nový pohľad na tému, ktorej sa venujete. Nezabudnite do každého rozhodovania zapojiť všetkých. [2]


Rozvrhnite si svoj výskum. Naplánujte si postup svojho výskumu pomocou techniky brainstormingu, ktorá vyplní medzery. Ak to chcete urobiť, určte, odkiaľ vychádzate z hľadiska svojich vedomostí a zdrojov (i.e. Bod A) a určte, kam chcete svojím projektom smerovať (Bod B). Vytvorte zoznam všetkých vecí, ktoré chýbajú medzi bodom A a bodom B, a vypracujte plán na vyplnenie tejto medzery.[3]

  • Ak napríklad bod A začína projekt o elektromobiloch s obmedzenými vedomosťami o tejto téme a bod B o nich dokončuje prezentáciu v PowerPointe, môžete vyplniť medzeru vykonaním výskumu (online a v knižnici), načrtnutím histórie, technológie a možnej budúcnosti elektromobilov a zaobstaraním obrázkov a novinových článkov o nich.

Druhá časť z 3:Vedenie výskumu


Vytvorte si časový plán projektu. Dokončenie úspešného projektu si vyžaduje značné množstvo času a práce, čo znamená zhodnotiť svoje priority a naplánovať si postup. Naplánujte si konkrétny čas na výskum a naplánujte si denné, týždenné alebo mesačné ciele pre svoj postup (napr.g. dokončenie podrobnej osnovy projektu do prvého týždňa).[4]

  • Sledujte svoj plán pomocou aplikácie pre smartfóny, ako je napríklad Schedule Planner, bezplatná aplikácia pre iPhone, ktorá organizuje vaše úlohy a termíny.[5]


Používajte spoľahlivé zdroje. Pri vyhľadávaní kníh, spravodajských článkov alebo webových stránok vždy hľadajte poverenia autora alebo tvorcu textu. Vyhľadajte meno autora (autorov), aby ste zistili, či už boli publikovaní alebo citovaní v prácach iných. Vyhnite sa anonymne napísanému textu alebo akémukoľvek senzačnému písaniu, ktoré môže byť zamerané skôr na upútanie čitateľov ako na sprostredkovanie faktov.[6]


Vyhľadajte aktuálne materiály. Pri skúmaní témy skontrolujte dátum vydania všetkých referenčných materiálov, ktoré používate. Aktuálne informácie sú vždy ideálne, ale v dynamických oblastiach, ako sú prírodné vedy, je nevyhnutné nájsť najnovšie údaje. Na druhej strane, historické texty by boli výnimkou.[7]

Časť 3 z 3:Tvorba projektových materiálov


Vypracujte návrh tézy. Začnite jednoduchou otázkou o téme vášho projektu a začnite s výskumom. Keď sa s materiálom lepšie oboznámite, vypracujte vyhlásenie, ktoré môžete obhájiť ako cieľ projektu. Položte si otázku, či je potrebné v téze vykonať výskum, a uistite sa, že vyjadruje len jednu hlavnú myšlienku.[8]


Začnite s písaním na začiatku. Bojujte s nutkaním odložiť krok písania projektu až na obdobie po ukončení výskumu. Začnite si písať poznámky od začiatku procesu, ktoré vám pomôžu zapojiť sa do študovaného materiálu a zaznamenávať myšlienky, keď vás napadnú. Písanie v počiatočnej fáze výskumu vám tiež poskytne obsah, na ktorý môžete získať spätnú väzbu od rodiny, priateľov, spoluúčastníkov projektu v skupine alebo od vedúceho projektu.[9]


Dodajte svojmu projektu šmrnc. Nechajte svoj projekt vyniknúť tým, že doň pridáte dynamické prvky. Ak je to možné, pridajte do projektového materiálu zvukové, vizuálne alebo hmatové prvky, aby bol zaujímavejší a prístupnejší. Rôzne prístupy k projektu dodajú preberanej téme nový rozmer.[10]

  • Na oživenie projektu pridajte zvukovú zložku, napríklad nahraný rozhovor alebo rozhlasovú nahrávku.
  • Pridajte vizuálne pomôcky, ako sú grafy, obrázky a mapy, aby ste projekt obohatili.
  • Pridajte do svojho projektu hmatovú časť, napríklad krátke video.
  • Preskúmajte rubriku projektu, aby ste sa uistili, že ste sa trafili do svojich požiadaviek. Prekontrolujte si rubriku, ktorú vám poskytol učiteľ, a urobte si sebahodnotenie svojho projektu. Splnili ste všetky požiadavky, ktoré ste potrebovali, alebo vám niektoré oblasti ešte chýbajú? Ak je to potrebné, urobte v projekte akékoľvek úpravy alebo doplnenia.
  • Odkazy