Ako uskutočňovať iba zvukové hovory FaceTime: 6 krokov (s obrázkami)

Potrebujete niekomu zavolať cez FaceTime, ale chcete to urobiť bez živého videorozhovoru? Ktovie, možno máte zlý deň, slabý signál alebo jednoducho nechcete, aby vás v tejto chvíli niekto videl/videl. Na dôvodoch nezáleží, dôležité je, že je to možné. S priateľmi, ktorí tiež používajú FaceTime, môžete uskutočňovať len zvukové hovory bez toho, aby ste museli viesť živý vzájomný videohovor.

Časť 1 z 2:Povolenie FaceTime

Otvorte nastavenia zariadenia. Ťuknutím na ikonu ozubeného kolesa na domovskej obrazovke iPhonu otvorte jeho nastavenia zariadenia, kde môžete prispôsobiť niekoľko možností svojho zariadenia.

Prejdite do nastavení FaceTime. Prejdite na obrazovku Nastavenia a klepnutím na „FaceTime“ zo zoznamu dostupných možností zobrazte nastavenia FaceTime na iPhone.

Povolenie funkcie FaceTime. Ťuknite na prepínač vedľa nápisu „FaceTime“ v samom hornom rohu obrazovky s nastaveniami FaceTime a nastavte ho na zelenú farbu, čím ho povolíte.

2. časť z 2:Uskutočňovanie zvukových hovorov len cez FaceTime

Otvorte svoje kontakty. Ťuknutím na položku „Kontakty“ na domovskej obrazovke iPhonu zobrazíte zoznam kontaktov osôb, ktoré sú aktuálne uložené vo vašom zariadení.

Vyberte osobu, ktorej chcete zavolať. Prejdite zoznamom kontaktov a vyhľadajte osobu, ktorej chcete zavolať. Ťuknutím na jej meno v zozname otvorte obrazovku Podrobnosti o kontakte.

  • Uskutočnenie hovoru FaceTime len so zvukom. Posuňte sa na obrazovke Podrobnosti o kontakte a mali by ste vidieť nadpis „FaceTime“ osoby, ktorej sa chystáte zavolať a ktorá tiež používa FaceTime. Vedľa neho uvidíte ikonu videa a telefónu. Ťuknutím na ikonu telefónu spustíte iba zvukový hovor FaceTime. Počkajte, kým druhá osoba odpovie, a začnite konverzáciu.

    • Klepnutím na ikonu videa namiesto toho spustíte videohovor FaceTime.