Ako uvádzať do služby: 8 krokov

Uvádzanie je dôležitá zručnosť, ktorú možno dnes využiť na mnohých podujatiach. Koncerty, kostoly a predstavenia majú uvádzačov. Tento článok sa zaoberá základmi uvádzanie.

Kroky

Buďte tam hneď, ako sa otvoria dvere. Po ich otvorení sa môže vytvoriť dav ľudí, ktorí sa všetci hrnú, aby sa dostali do dverí. Buďte na ne pripravení.[1]

Pripravte si predmety na rozdávanie. Hneď ako uvidíte prichádzať ľudí, dajte si do ruky taký počet bulletinov. Potom si ich medzi sebou rozdajú.

Uľahčite distribúciu materiálov, ktoré máte po ruke. Keď prichádza veľká skupina ľudí, vytiahnite rohy programov/bulletinov, aby ste im ich mohli rozdať.[2]

Vždy buďte k dispozícii, aby ste mohli privítať a uviesť návštevníkov. Ak nikto neprichádza, je možné ísť k neďalekej fontáne s vodou, ale nezabudnite sa o tom poradiť s výrobcom.[3]

Rozdeľte si úlohy. Ak ste uvádzačom s niekým iným po svojom boku, môžu prísť niektorí priatelia alebo príbuzní. Pravdepodobne im budú chcieť dať programy sami. Láskavo sa postavte na zadné a usmievajte sa na ľudí.[4]

Buďte profesionálne veselí. Nezabudnite každého človeka privítať s úsmevom a uvítacou poznámkou, napríklad: „Dnes budeme mať najlepší koncert“.[5]

Nadviažte kontakt aj bez materiálov na rozdávanie. Ak jednoducho vítate ľudí bez programu, potom im jednoducho pevne potraste rukou.

  • Uistite sa, že ste prišli skôr, aby ste sa pripravili na službu.[6]
  • Odkazy