Ako uverejniť komentár na blogu s vloženým odkazom: 6 krokov

Tento článok vysvetľuje, ako používať značky HTML, ktoré by vám pomohli uverejniť komentár s odkazom na príslušnú webovú lokalitu, či už ide o blog alebo lokalitu.

Kroky

Dôkladne si prečítajte príspevok na blogu. Prečítajte si zásady, ako a čo robiť, aby ste mohli na blogu písať komentáre.

Skontrolujte, či pole pre komentár akceptuje značky HTML. Vo všeobecnosti tam buď bloger, alebo majiteľ webovej stránky uverejní pokyny, aby komentátor vedel, čo je akceptované a čo NIE je akceptované.

Začnite pripravovať svoju odpoveď a uverejnite ju ako komentár.

Vložte adresu URL webovej stránky do poľa pre komentár.

Použite tento kód HTML, ktorý pridá adresu URL webovej stránky alebo blogu podľa vášho výberu. Je tu v zátvorkách (<a href=“URL“>text odkazu</a>).

  • Dôkladne ho upravte. Kontrola gramatických chýb. Skontrolujte korektúry a pravopis a nakoniec si pred publikovaním urobte náhľad