Ako uverejniť článok na LinkedIn v systéme Android: 4 kroky

Tento článok vás naučí, ako zdieľať článok v príspevku v sieti LinkedIn z telefónu alebo tabletu so systémom Android.

Kroky

Otvorte LinkedIn v systéme Android. Je to modrá ikona s nápisom „in.“ Zvyčajne ju nájdete na domovskej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií.

Klepnite na ikonu nového príspevku. Nachádza sa v pravom dolnom rohu obrazovky. Je to modrý kruh s bielym listom papiera a ceruzkou vo vnútri.

Pridajte svoj článok. Ak ste skopírovali adresu URL článku, ťuknite na oblasť písania a podržte ju a vyberte PASTE teraz. Ak budete písať článok od začiatku, klepnutím na oblasť pre písanie zobrazte klávesnicu a potom napíšte obsah.

  • Ak chcete skopírovať adresu URL článku z adresného riadka webového prehliadača, zvýraznite adresu URL, ťuknite na zvýraznenú oblasť, podržte ju a potom ťuknite na KOPÍRUJTE.
  • Klepnite na POST. Je to v pravom dolnom rohu nového príspevku. Váš článok sa teraz zobrazí v kanáli LinkedIn.