Ako vložiť mapu v programe AutoCAD: 10 krokov (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako vložiť mapu do programu AutoCAD v počítači so systémom Windows alebo Mac. Najprv musíte mať nainštalovaný program AutoCAD.

Kroky

Otvorte svoj projekt v programe AutoCAD. Túto aplikáciu môžete spustiť z ponuky Štart v systéme Windows alebo z priečinka Aplikácie v aplikácii Finder v systéme Mac; potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť > Otvorenie súborov alebo vyberte z ponuky „Posledné súbory“ uvedenej na pravej strane obrazovky. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor projektu AutoCAD v správcovi súborov a vybrať Otvoriť pomocou > AutoCAD.

Kliknite na kartu Vložiť. Nachádza sa v ponuke nad editačným priestorom s Domovská stránka a Odporúčané aplikácie.

Kliknite na Nastavte umiestnenie. Uvidíte, že je to posledná možnosť v ponuke v skupine „Umiestnenie“.

 • Rozbalí sa ponuka.[1]

Kliknite na stránku Z mapy. Je to prvá možnosť v rozbaľovacej ponuke a otvorí mapu, ktorú môžete použiť na vyhľadanie miesta.

 • Ak už máte súbor mapy KML alebo KMZ, môžete vybrať Zo súboru namiesto.

Vyhľadajte svoju polohu. Pomocou vyhľadávacieho panela v hornej časti okna mapy zadajte názov miesta, ktoré chcete zahrnúť do mapy (napríklad „Penn University“).

 • Na zmenu umiestnenia môžete použiť umiestnenia na paneli vľavo. Môžete tiež kliknúť na zobrazenie (predvolene je nastavené na „Cesta“) a zmeniť zobrazenie mapy na Road (Cesta), Aerial , alebo Vtáčí pohľad‘.

Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Sem umiestnite značku. Keď máte mapu umiestnenú tak, ako chcete, kliknite pravým tlačidlom myši na mapu a na kurzorovom riadku sa objaví ponuka.

 • Na mape sa zobrazí červený špendlík v mieste, kde ste klikli pravým tlačidlom myši.

Kliknite na Ďalšie. Nachádza sa v pravom dolnom rohu okna.

Nastavenie súradnicového systému. Prejdite zoznamom, aby ste videli možnosti súradnicových systémov, z ktorých si môžete vybrať.

 • Vyberte súradnicový systém s rovnakou referenčnou jednotkou ako váš hlavný projekt. Ak je napríklad váš projekt nastavený na „Metre“, vyberte súradnicový systém, ktorý v položke „Jednotka“ uvádza „Meter“.
 • Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Časové pásmo a jednotka kreslenia, ak chcete zmeniť časové pásmo/jednotku kreslenia z predvoleného.

Kliknite na Ďalšie a kliknite na výkresový priestor AutoCADu. Tým sa označí prvý bod, ktorý ste označili na mape vo výkrese AutoCAD.

 • Keď kliknete na tlačidlo Next , mapa sa zatvorí, aby ste ju mohli preniesť do kresliaceho priestoru.
 • Určenie smeru „Sever“. Kliknite na ďalšie miesto v programe AutoCAD podľa uhla „Sever“, ktorý chcete označiť vo svojom projekte.[2]

  • Mapa sa pridá, keď kliknete na pridanie severného smeru.
  • Pomocou príkazu „Vzdialenosť“ zmerajte vzdialenosť medzi dvoma bodmi. Príkazový riadok sa nachádza v strede spodnej časti obrazovky a zadaním príkazu „Di“ sa vytiahne správny príkaz.
 • Odkazy