Ako vychádzať so šéfom: 10 krokov

Vychádzať s manažmentom je jednou z hlavných výziev, ktorým denne čelí mnoho ľudí. Sťažujú to nielen osobnostné konflikty, ale aj stresujúce pracovné prostredie. Existuje však niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste napriek týmto problémom vychádzali so svojím šéfom. Ak budete vzorným zamestnancom, budete vedieť, ako komunikovať so svojím šéfom, a ukážete, že ste starostlivým členom organizácie, podporíte priateľský vzťah so svojím nadriadeným.

Časť 1 z 3:Byť vzorovým zamestnancom

Prijímajte pokyny. Uistite sa, že ste otvorení podnetom od spolupracovníkov a nadriadených. Tým, že budete otvorení prijímať pokyny, ukážete, že ste tímový hráč, ktorý je ochotný počúvať ostatných a spolupracovať s nimi.

 • Počúvajte rady spolupracovníkov. Využite každú interakciu ako príležitosť učiť sa a stať sa vzorným zamestnancom. Ak napríklad pracujete na spoločnom projekte, nasledujte vedúcich zamestnancov a pýtajte sa ich otázky, aby ste lepšie pochopili ich postup.
 • Buďte pozorní počas procesu odbornej prípravy. Uistite sa, že sa sústredíte na to, aby ste sa naučili všetko, čo vás váš školiteľ alebo nadriadený učí. Ak vám školiteľ napríklad ukazuje, ako znovu naštartovať stroj, pokúste sa slovne zopakovať kroky, ktoré vykonáva, aby ste si proces lepšie osvojili.
 • Vyhnite sa tomu, aby ste si mysleli, že viete všetko najlepšie. Pamätajte, že je pravdepodobné, že vaši spolupracovníci alebo nadriadení to robia oveľa dlhšie ako vy. Ak tak neurobili, môžu mať nejaké skúsenosti alebo prehľad, ktorý vy nemáte.[1]

Prijmite zodpovednosť. Charakteristickým znakom každého vzorného zamestnanca je ten, ktorý prijíma zodpovednosť za svoje pozitívne aj negatívne činy. Prijatím zodpovednosti preukážete zodpovednosť a zrelosť, ktorá charakterizuje vzorných zamestnancov.

 • Priznajte si každú chybu, ktorú urobíte. Ak ste napríklad stratili dôležitého klienta, dajte o tom vedieť svojmu šéfovi.
 • Dajte svojmu šéfovi najavo, že sa učíte z úspechov a neúspechov. Napríklad po strate účtu oznámte šéfovi, že ste nepochopili temperamentnú povahu klienta a že budete venovať viac pozornosti zložitostiam osobnosti klientov, aby ste im mohli lepšie vyhovieť.
 • Nikdy neskrývajte, nepopierajte ani neklamte o žiadnom negatívnom výsledku na pracovisku. Napríklad prikrášľovanie alebo klamanie o vašom úspechu alebo pokroku na konkrétnom projekte ako mladšieho zamestnanca vás môže dostať do problémov, ak si váš zamestnávateľ myslí, že zvládnete viac zodpovednosti, ako ste pripravení.[2]

Buďte proaktívni. Najlepší zamestnanci sú tí, ktorí sa stavajú k problémom, s ktorými sa podnik stretáva každý deň. Aktívnym prístupom ukážete svojmu šéfovi, že ste cieľavedomý a skutočne vzorný zamestnanec.

 • Dobrovoľne sa prihlasujte na náročné úlohy. Ak vás napríklad šéf požiada o dobrovoľníkov na riešenie problémového klienta, prihláste sa, ak si myslíte, že môžete pomôcť. Pamätajte, že sa nemusíte hlásiť zakaždým, keď vás šéf požiada o dobrovoľníkov, ale uistite sa, že tak robíte polopravidelne.
 • Buďte riešiteľom problémov – premýšľajte mimo rámca riešenia dlhodobých problémov. Ak sa napríklad pri svojej práci denne stretávate s logistickými problémami (t. j.e. nie ste schopní dodať produkt klientovi dostatočne rýchlo), pokúste sa nájsť nový, inovatívny spôsob, ako dostať svoj produkt von. Kontaktujte napríklad rôznych prepravcov alebo zvážte možnosť dohodnúť sa s treťou stranou na umiestnení vášho produktu bližšie k dôležitým klientom.
 • Nežiadajte, aby ste boli riadení mikromanagementom. Jednou z najväčších nechuti šéfov a nadriadených je, že musia svojich zamestnancov mikromanažovať. Vyhnite sa teda posielaniu e-mailov alebo telefonovaniu šéfovi s otázkami, na ktoré by ste inak mohli odpovedať sami. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na spolupracovníka alebo na príručku pre zamestnancov skôr, ako sa spýtate svojho šéfa.[3]

Druhá časť z 3:Interakcia so šéfom

Pravidelne komunikujte. Komunikácia je kľúčom k pozitívnemu a plodnému vzťahu s vaším šéfom. Bez pravidelnej komunikácie nebudete schopní vytvoriť pracovný vzťah. Okrem toho nebudete informovaní o úsilí tímu a pokroku v iniciatívach spoločnosti.

 • Vždy pohotovo reagujte na e-maily alebo telefonáty svojho šéfa. Snažte sa odpovedať na telefonáty alebo e-maily, ktoré vám šéf pošle počas pracovnej doby, do hodiny alebo dvoch. Nikdy neodpovedajte viac ako 24 hodín po prijatí e-mailu alebo telefonátu počas pracovného týždňa.
 • Zúčastňujte sa všetkých stretnutí so svojím šéfom. Okrem toho sa dostavte načas.
 • Z času na čas sa poraďte so svojím šéfom alebo mu ponúknite aktuálne informácie o stave vašich projektov. To neznamená, že by ste ho mali informovať o svojich každodenných záležitostiach, ale skôr mu raz za dva týždne alebo každý mesiac pošlite e-mail, v ktorom ho informujete o niektorých svojich úspechoch a výzvach.[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Harvard Business Review
  Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
  Prejsť na zdroj

ODBORNÝ TIP

Elizabeth Douglas

Generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow Elizabeth Douglasová je generálnou riaditeľkou spoločnosti wikiHow. Elizabeth má viac ako 15 rokov skúseností s prácou a riadením tímov v technologickom odvetví. Zastávala úlohy vo viacerých oblastiach vrátane počítačového inžinierstva, používateľského zážitku a produktového manažmentu. Získala bakalársky titul v oblasti informatiky a titul Master of Business Administration (MBA) na Stanfordovej univerzite. Elizabeth Douglas
Generálny riaditeľ spoločnosti wikiHow

Ukážte svojmu šéfovi, že ste oddaní spoločnosti. Elizabeth Douglasová, generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow, zdôrazňuje význam lojality pri budovaní vzťahu so šéfom. „Za predpokladu, že máte nadriadeného, ktorý je dobrým človekom a nechce si prisvojiť zásluhy za vašu prácu, môžete Zlepšite svoj vzťah tým, že k nim budete lojálni a budete naozaj dobre komunikovať. To im dá najavo, že ste niekto, na koho sa môžu spoľahnúť.“

Spojte sa s nimi. Venujte nejaký čas tomu, aby ste sa pokúsili nadviazať kontakt so svojím šéfom ako s kolegom a mentorom. Ukážete im tak, že si ich vážite, rešpektujete a dokonca k nim vzhliadate.

 • Požiadajte ho o radu. Napríklad sa opýtajte niečo také: „Pani. Fuller, mám problémy s plnením potrieb jedného z našich klientov, čo by ste robili vy, keby ste boli v mojej situácii?“
 • Pýtajte sa na ich skúsenosti ako mladšieho zamestnanca. Povedzte niečo ako „pán. Alcott, môžete sa podeliť o niektoré výzvy, s ktorými ste sa stretli, keď ste prvýkrát nastúpili do spoločnosti?“
 • Zapojte ich do diskusie o ich osobnom živote v obmedzenej miere. Opýtať sa šéfa na to, ako sa darí jeho dcére počas prvého roka štúdia na vysokej škole, je prijateľné – a je to dobrý spôsob, ako nadviazať kontakt. Nepýtajte sa ich však na ich manželské vzťahy ani na nič osobnejšie.[5]

Buďte úctiví. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako si šéfa znepriateliť, je dať mu najavo, že si ho nevážite ako človeka alebo ako manažéra. Takto by ste mali svojmu šéfovi ukázať, že si vážite jeho a dohľad a vedenie, ktoré vám denne poskytuje.

 • Svojho šéfa vždy oslovujte jeho obľúbeným titulom: „Pán.“ „Pani.“ alebo „Dr.“ Nikdy neoslovujte svojho šéfa krstným menom alebo prezývkou, pokiaľ vám to výslovne nepovie. To platí aj pre elektronickú komunikáciu, ako je e-mail a textové správy.
 • Nepodceňujte dôležitosť zdvorilostných slov ako „prosím“, „ďakujem“ alebo dokonca „prepáčte“.“
 • Nikdy neprerušujte svojho šéfa, keď hovorí.
 • Počúvajte svojho šéfa vždy, keď s vami hovorí. Napríklad vždy, keď s nimi máte stretnutie alebo dokonca náhodnú interakciu, prestaňte robiť to, čo práve robíte, a uvedomte si, čo hovoria.[6]

Pracujte na vyriešení konfliktu. Aj keď komunikácia, nadväzovanie kontaktov a rešpektovanie šéfa prinesie veľa, môžete sa nevyhnutne dostať do konfliktu so svojím šéfom. Ak sa to stane, musíte usilovne pracovať na rýchlom vyriešení problému.

 • Nikdy neurážajte svojho šéfa.
 • Akceptujte ich riešenie, ak je rozumné.
 • Ak je to možné, vyhnite sa protirečeniu so svojím šéfom.
 • Ak je to vhodné, ospravedlňte sa.
 • Ak sa vám zdá ťažké vyriešiť konflikt alebo prijať riešenie vášho šéfa, môžete zvážiť jeho eskaláciu na nadriadeného vyššieho stupňa. To však môže vytvoriť prekážky pre postup vo vašej kariére.[7]

Časť 3 z 3:Byť produktívnym členom tímu

Buďte pozitívny. Pozitívny prístup je kľúčom k tomu, aby ste ukázali, že ste cennou a potrebnou súčasťou organizácie. Ak nebudete pozitívne naladení, ľudia – vaši spolupracovníci a nadriadení – s vami nebudú chcieť pracovať.

 • Zdôraznite to dobré. Keď napríklad s niekým hovoríte o probléme, ktorý máte v práci, vysvetlite ho skôr ako príležitosť na rast, než ako niečo, čo vás frustruje. Okrem toho zdôrazňujte na ľuďoch – klientoch, spolupracovníkoch alebo iných – to dobré namiesto toho zlého.
 • Vyvarujte sa negatívnej reči tela, ako je napríklad zhrbenie, prekríženie rúk alebo škrípanie zubami. Namiesto toho by ste sa mali usmievať a držať sa v prívetivom a uvoľnenom postoji.
 • Kedykoľvek sa vás niekto opýta, ako sa vám darí, podeľte sa skôr o niečo pozitívne než negatívne. Ak sa vás napríklad šéf opýta, ako sa vám páči počasie (a prší), povedzte mu, že dážď vám dáva pocit pohody.[8]
  Dôveryhodný zdroj
  Harvard Business Review
  Online a tlačený časopis, ktorý sa zaoberá témami súvisiacimi s praktikami riadenia podniku
  Prejsť na zdroj

Prijmite firemnú kultúru. Podniková kultúra je špecifický názor, postupy a myšlienky, ktoré prijíma konkrétny podnik. Prijatím firemnej kultúry ukážete svojmu šéfovi, že ste nielen tímový hráč, ale že sa stotožňujete s cieľmi spoločnosti.

 • Prečítajte si históriu vašej spoločnosti. Okrem toho si prečítajte všetku literatúru alebo príručky pre zamestnancov.
 • Zúčastnite sa seminárov a iných stretnutí, na ktorých sa stretáva vedenie a zamestnanci – na týchto stretnutiach sa dozviete veľa o firemnej kultúre.
 • Všimnite si, ako všetci vrátane vášho šéfa robia veci. Nesnažte sa rozhádzať veci alebo dosiahnuť, aby sa veci robili po vašom. Ak ste si napríklad všimli, že porady zvyčajne trvajú dlho a ľudia sa rozprávajú o nepodstatných veciach, je možné, že tak to vo vašej organizácii chodí. Neútočte na ňu.[9]
 • Správajte sa ako tímový hráč. Keď sa správate ako tímový hráč, dávate všetkým okolo seba najavo, že beriete vážne nielen svoju prácu, ale že si ich vážite aj ako jednotlivcov a profesionálov.

  • Nikdy sa nevyhýbajte povinnostiam, keď vykonávate kolektívnu prácu. Ak ste poverení nejakou skupinovou prácou, ukážte, že ste skôr tímový hráč a spolupracovník než niekto, koho musí usmerňovať iný mladší zamestnanec.
  • Vždy zdôraznite, ako vám ostatní pomohli, keď dosiahnete nejaké významné úspechy v práci. Ak sa vám napríklad podarí nejaký prelomový objav v laboratóriu, nezabudnite povedať niečo ako: „Nedokázal by som to bez pomoci Lýdie a Theodora.“
  • Nekritizujte druhých za ich chyby, radšej im ponúknite usmernenie a mentorovanie. Ak váš šéf uvidí, že mentorujete iného zamestnanca, pravdepodobne si o vás bude myslieť viac.
  • Zúčastňujte sa všetkých pracovných stretnutí a zhromaždení. To sa týka aj víkendových stretnutí, ako sú rodinné grilovačky a prázdninové angažmá. Ukážete, že môžete byť nielen členom pracovného tímu, ale aj členom firemnej rodiny.[10]
 • Referencie