Ako vykonať analýzu publika: 12 krokov (s obrázkami)

Aby bol akýkoľvek typ písania čo najefektívnejší, je dôležité, aby pisateľ rozumel svojmu publiku. To, čo čitateľ chce, potrebuje, vie a cíti v súvislosti s témou, sú dôležité faktory toho, ako bude práca prijatá, a čím viac viete o čitateľovi, tým efektívnejšie môže byť vaše písanie. Platí to bez ohľadu na to, či píšete prejav, vedecký článok alebo návod pre niekoho, kto žiada o pôžičku alebo inštaluje softvér. Tieto pokyny vám pomôžu analyzovať vaše publikum a vypracovať stratégiu na vhodné zacielenie vášho písania.

Ukážka analýzy publika


Ukážka analýzy publika

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.

Časť 1 z 3:Plánovanie analýzy


Rozhodnite sa, kto je vaše publikum. Inými slovami, kto bude čítať tento dokument? Na túto otázku pravdepodobne ešte nebudete vedieť poskytnúť podrobnú odpoveď; preto robíte analýzu publika. Mali by ste však byť schopní odpovedať na túto otázku vo všeobecnosti.[1]
Odborný zdroj
Janet Peischel
Odborník na digitálne médiá
Rozhovor s odborníkom. 30. marca 2021.

 • Napríklad, či váš dokument bude čítať niekto, kto sa snaží nainštalovať nejaké police? Zamestnanci určitej spoločnosti? Počítačoví programátori, ktorí sa snažia vyriešiť chybu v nejakom novom softvéri?
 • Zvážte, prečo bude toto publikum čítať váš dokument. Akú úlohu im pomôže vykonať alebo čo potrebujú vedieť?


Rozhodnite sa, čo potrebujete vedieť o svojom publiku. V závislosti od toho, pre koho píšete, existujú rôzne typy informácií, ktoré vám budú užitočné pri práci na tom, aby bol váš dokument čo najužitočnejší a/alebo najpresvedčivejší.

 • Takmer vždy budete chcieť zistiť úroveň vedomostí vášho publika o danej téme a jeho záujem o ňu.[2]
 • V závislosti od publika, situácie a typu dokumentu, ktorý pripravujete, existuje mnoho ďalších informácií, ktoré môžu byť cenné, napríklad kde bude publikum pravdepodobne čítať váš dokument, a rôzne demografické faktory, ako je vek, pohlavie, vzdelanie, profesionálne zázemie, kultúrne prostredie atď.[3]
  Odborný zdroj
  Janet Peischelová
  Odborník na digitálne médiá
  Rozhovor s odborníkom. 30. marca 2021.
  [4]


Rozhodnite sa, ako budete vykonávať analýzu. Vaša analýza publika môže byť formálna (i.e. pomocou prieskumu alebo iného dotazníka, štruktúrovaných rozhovorov atď.) alebo neformálne (i.e. na základe bežnejších rozhovorov s členmi publika). Najlepšia metóda bude závisieť od toho, aké publikum sa snažíte osloviť, koľko informácií o ňom potrebujete a aké zdroje máte k dispozícii na vykonanie analýzy.[5]

 • Niekedy sa vám môže podariť nájsť informácie, ktoré už zozbieral niekto iný vo forme prieskumov alebo marketingových výskumov, ktoré môžu nahradiť zber vlastných údajov.


Vytvorte si analytický nástroj. Váš analytický nástroj je nástroj, ktorý budete používať na zhromažďovanie informácií, napr.g. váš aktuálny dotazník alebo otázky na rozhovor. Obsah by mal vychádzať z vášho brainstormingu v druhom kroku.

 • Snažte sa vyhnúť tvorbe otázok, ktoré vedú účastníkov k určitej odpovedi, aj keď si myslíte, že je správna. Napríklad: „Teraz, keď sme vám ukázali, aký účinný môže byť náš výrobok, aká je pravdepodobnosť, že si ho kúpite?“ alebo „Čo si myslíte o prezidentovej represívnej daňovej politike??“
 • Vyhýbajte sa „dvojhlavňovým“ otázkam. Otázky, ktoré sa pýtajú na viac ako jednu vec naraz, môžu vašich účastníkov zmiasť alebo viesť k nespoľahlivým údajom.[6]
  Nemali by ste sa napríklad pýtať: „Ako často čítate články o vede a zdieľate ich s inými ľuďmi.“ Ak by ste sa chceli opýtať na to, ako často čítate články o vede a zdieľate ich s inými ľuďmi?“ Namiesto toho to rozdeľte na dve otázky: „Ako často čítate články o vede??“ a „Ako často zdieľate články o vede s inými ľuďmi?“
 • Ak použijete prieskum, nech je čo najjednoduchší a najkratší. [7]

Časť 2 z 3:Vykonanie analýzy


Vyberte si vzorku. Keď ste sa rozhodli, ktoré otázky budete klásť, je čas rozhodnúť sa, komu by ste ich mali položiť. Ak nemôžete do svojej analýzy zahrnúť všetkých členov publika, pokúste sa vybrať skupinu osôb, o ktorých si myslíte, že sú reprezentatívni pre publikum, ktoré chcete pochopiť.

 • Ak si napríklad myslíte, že vaše publikum tvoria prevažne ženy, pokúste sa vybrať vzorku, ktorá to odráža.
 • Ďalšími charakteristikami, ktoré by mohli byť užitočné pri výbere účastníkov, by mohli byť ich povolanie alebo zamestnávateľ (najmä ak píšete niečo pre ľudí v určitom odbore), ich etnický pôvod, mesto alebo štvrť, v ktorej žijú, alebo ich členstvo v určitej organizácii.
 • Ktoré vlastnosti sú najdôležitejšie, sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu, ktorý vytvárate, a od publika, ktoré chcete osloviť.


Zozbierajte svoje údaje. Uskutočnite prieskum, rozhovory alebo rozhovory s potenciálnymi členmi publika.

 • Ak používate prieskum, možno budete chcieť, aby vaši účastníci zostali anonymní, najmä ak sa ich pýtate na niečo citlivé alebo osobné. To môže viesť k úprimnejším odpovediam.
 • Ak s účastníkmi vediete osobný rozhovor, môže byť užitočné klásť spresňujúce otázky alebo zisťovať ďalšie informácie slovami typu „môžete mi o tom povedať viac?“ alebo „povedzte mi, prečo máte takýto pocit.“ To, ako vediete rozhovory, môže zároveň ovplyvniť to, ako ľudia odpovedajú na vaše otázky, takže sa budete musieť snažiť, aby ste neprejavili vlastné predsudky alebo aby vaši účastníci nemali pocit, že by mali odpovedať určitým spôsobom.[8]
 • V prípade rozhovorov alebo neformálnych rozhovorov je často dobré rozhovor nahrávať na neskoršie použitie, ak s tým vaši účastníci súhlasia. Nikdy nikoho nenahrávajte bez jeho súhlasu, pretože to môže byť porušením štátneho práva.


Analyzujte svoje zistenia. Teraz je čas pozrieť sa na zozbierané informácie a zistiť, čo vám hovoria o vašom publiku. Aké majú znalosti alebo záujem o tému, o ktorej budete písať? Koľko rokov má priemerná osoba vo vašej vzorke? Aká časť z nich odoberá publikáciu, pre ktorú píšete?

 • Ak potrebujete vykonať hĺbkovú štatistickú analýzu svojich údajov, existujú softvérové programy, ktoré vám môžu pomôcť, napríklad Stata alebo SPSS. Tieto programy sú však nákladné a na väčšinu účelov je výpočet jednoduchých percent viac ako dostatočný. S organizáciou a analýzou údajov vám môžu pomôcť bežné aplikácie, ako napríklad Excel. Umiestnenie vašich otázok do horného riadku v dátovom hárku a následné umiestnenie odpovedí jednotlivých účastníkov do riadkov pod ním vám umožní rýchlo zhrnúť rozsah odpovedí, ktoré ste dostali na každú otázku.
 • Ak váš analytický nástroj používa otvorené otázky, i.e. otázky, ktoré neurčujú obmedzený rozsah možných odpovedí (napríklad „Čo si myslíte o spoločnosti X?“), budete pravdepodobne chcieť klasifikovať odpovede ľudí do kategórií (napríklad: „skeptický“, „nepriateľský“, „neistý“ alebo „pozitívny“), aby ste mohli zhrnúť, ako odpovedal veľký počet vašich účastníkov (napr.g. „väčšina mala negatívny dojem zo spoločnosti X“).


Vytvorte profil publika. Po analýze údajov zhromaždite svoje zistenia do jedného dokumentu, ktorý zhrnie, kto je vaše publikum a aké sú jeho potreby. Zostavenie tohto súboru vám pomôže usporiadať si myšlienky a vytvoriť si v mysli ucelený obraz o tom, kto je vaše publikum.[9]

 • Vzorový dokument v hornej časti tohto článku je dobrým príkladom profilu publika.

Časť 3 z 3:Vytvorenie dokumentu


Zvážte svoj formát. V závislosti od vášho publika môžu byť niektoré formáty účinnejšie ako iné. Ak toto rozhodnutie za vás ešte neurobil váš zamestnávateľ, vyberte si formát, ktorý bude podľa vás vhodný pre vaše publikum.

 • Ak vaše publikum bude čítať váš dokument pri vykonávaní úlohy, najefektívnejšia môže byť technická príručka alebo návod na použitie zložený z odrážok a prípadne diagramov.[10]
 • Na druhej strane, ak dúfate, že budete informovať odborníkov o novom výskume v ich oblasti, môže byť najlepší formát článku alebo bulletinu.[11]


Vytvorenie osnovy. Pred samotným písaním dokumentu si vytvorte osnovu na usporiadanie a naplánovanie obsahu. Nielenže to uľahčí písanie, ale je to aj dobrý spôsob, ako zabezpečiť, aby boli prítomné všetky informácie, ktoré ste považovali za najdôležitejšie, a aby boli usporiadané spôsobom, ktorý bude mať pre vaše publikum zmysel.[12]

 • Osnovy sú tiež dobrým spôsobom, ako vytvoriť nadpisy pre rôzne časti vášho dokumentu, ktoré pomôžu čitateľom identifikovať kľúčové informácie, ktoré hľadajú.[13]


Nastavte tón. Jednou z najcennejších vecí pri analýze publika je to, že vám umožní vybrať si hlas písania, ktorý bude presvedčivý a účinný na oslovenie vášho publika. Správne zvolené slová a štruktúra viet môžu mať veľký význam pri odovzdávaní vášho posolstva publiku.

 • Ak je napríklad vaše publikum vysoko vzdelané a/alebo dobre zorientované v téme, o ktorej píšete, môže byť použitie veľmi špecifickej a odbornej slovnej zásoby prijateľné alebo dokonca užitočné. Ak vaše publikum nie je dobre informované o vašej téme, mali by ste sa vyhnúť takémuto jazyku.
 • Podobne, ak je pravdepodobné, že vaše publikum bude čítať vašu prácu počas vykonávania konkrétnej úlohy alebo v pracovnom prostredí s mnohými rušivými vplyvmi, odporúča sa používať krátke, jednoduché vety. Ak budú vašu prácu čítať doma a venovať jej svoju plnú pozornosť, vďaka rôznej dĺžke a štruktúre viet bude vaše písanie presvedčivejšie a príjemnejšie.[14]

 • Zaoberajte sa potrebami a cieľmi publika. Najdôležitejšie je vedieť, čo vaše publikum dúfa, že sa dozvie z dokumentu, ktorý vytvárate, čo vám umožní uistiť sa, že informácie, ktoré najviac potrebujú, sú prezentované spôsobom, ktorý je pre nich ľahko nájditeľný a zrozumiteľný.[15]
 • Odkazy