Ako vymeniť autobatériu: 12 krokov

Automobilové batérie nevydržia večne, aj keď sa o ne správne staráte. Ak spozorujete, že sa vám stmievajú svetlomety, ak vaše vozidlo potrebuje naštartovať kvôli vybitej batérii alebo ak je vaša batéria staršia ako 3 roky, je čas na jej výmenu. Našťastie ide o rýchly a jednoduchý projekt, ktorý zvládnete doma len s niekoľkými základnými nástrojmi.

Časť 1 z 2:Odstránenie starej batérie

Zaparkujte na rovnom povrchu na bezpečnom mieste a vypnite vozidlo. Ak je to možné, vyhnite sa výmene batérie na okraji cesty. Nájdite si bezpečné miesto na prácu, ktoré je ďaleko od premávky, iskier, otvoreného ohňa alebo vody. Zatiahnite parkovaciu brzdu a vypnite vozidlo. Vyberte kľúče zo zapaľovania, aby ste sa uistili, že do batérie nejde energia.[1]

 • Garáž alebo príjazdová cesta je vhodným miestom na výmenu batérie. Len sa uistite, že je priestor dobre vetraný (i.e. nechajte garážové dvere otvorené).
 • Odpojením akumulátora sa vynulujú nastavenia hodín, rádia, navigácie a alarmu, preto sa pred naštartovaním uistite, že poznáte kód alarmu. Ak si to nepamätáte, pozrite sa do návodu na obsluhu.


Nasaďte si bezpečnostnú výstroj a otvorte kapotu. Batérie obsahujú roztok elektrolytu kyseliny sírovej, ktorý je vysoko korozívny, môže popáliť pokožku a produkuje horľavý plynný vodík. Na ochranu si nasaďte izolované pracovné rukavice a ochranné okuliare. Potom otvorte kapotu a v prípade potreby ju podoprite tyčou.[2]

 • Zložte si všetky kovové šperky, ktoré máte na sebe, napríklad hodinky alebo prsteň, aby ste sa chránili pred zásahom elektrickým prúdom.
 • Noste staré oblečenie, pri ktorom vám nevadí, že sa zašpiní.

Nájdite batériu. Batériu hľadajte v jednom z rohov motorového priestoru, buď v blízkosti čelného skla, alebo predného nárazníka na oboch stranách vozidla. Nájdite obdĺžnikový box batérie, ku ktorému sú pripojené 2 káble. Ak máte novšie vozidlo, batéria sa môže nachádzať pod plastovým krytom, preto v prípade potreby kryt odstráňte.[3]

 • Ak nie ste schopní nájsť batériu, pozrite si návod na obsluhu.
 • Upozorňujeme, že v niektorých vozidlách je batéria umiestnená v kufri a nie pod kapotou.


Najskôr odpojte záporný kábel a zaistite ho káblovou páskou. Vždy odstráňte záporný kábel pred kladným káblom, aby ste zabránili elektrickému skratu. Záporný pól batérie je zvyčajne čierny a môže mať pri sebe znak mínus (-). Odstráňte prípadný plastový kryt, potom kľúčom uvoľnite svorku záporného kábla a posuňte kábel zo svorky.[4]

 • Pomocou káblovej pásky upevnite záporný kábel v motorovom priestore a dbajte na to, aby neprišiel do kontaktu s ničím kovovým.
 • V závislosti od vozidla môžete na odstránenie káblov potrebovať 7 mm, 8 mm, 10 mm alebo 13 mm kľúč. Ak sú však svorky batérie vybavené rýchloupínacími svorkami, na odstránenie káblov nebudete potrebovať žiadne nástroje.


Ďalej odpojte kladný kábel a zaistite ho káblovou páskou. Kladná svorka je zvyčajne červená a môže byť označená znamienkom plus (+). Odstráňte plastový kryt svorky, ak ho vaše vozidlo má, potom pomocou kľúča uvoľnite svorku kladného kábla a odpojte kábel od svorky. Kábel upevnite do motorového priestoru pomocou káblovej svorky.[5]

Upozornenie: Uistite sa, že sa kladný a záporný kábel navzájom nedotýkajú a nedovoľte, aby sa dotýkali čohokoľvek kovového, pretože to môže spôsobiť nebezpečný elektrický skrat.


Vyberte batériu z vozidla. Skontrolujte držiak, ktorý upevňuje batériu na mieste, a odstráňte všetky konektory, ktoré držia batériu na držiaku. Možno budete potrebovať nástrčkový kľúč, nástrčku správnej veľkosti a predlžovačku. Po odstránení všetkých upevňovacích prvkov zdvihnite batériu z motorového priestoru a odložte ju na betónový povrch, ak je to možné.[6]

 • Batéria môže vážiť viac ako 20 libier (9.1 kg), preto požiadajte o pomoc priateľa, ak ho nedokážete zdvihnúť sami.

Časť 2 z 2:Inštalácia novej batérie


Vyčistite svorky batérie, aby ste odstránili koróziu. Skontrolujte, či na svorkách nie je nahromadený prášok, ktorý môže byť zelený, modrý, sivý alebo biely. Pomocou šmirgľovej handričky alebo 100-gramového brúsneho papiera opatrne očistite koróziu zo svoriek, až kým sa nebudú lesknúť.[7]

 • Nezabudnite, že kyselina z batérie je žieravá, preto sa vyhýbajte tomu, aby sa dostala na vašu pokožku alebo oblečenie.

Kúpte si Správna výmena batéria. Odfoťte alebo si zapíšte všetky informácie o starej batérii, ako napríklad veľkosť, rozmery a číslo súčiastky. Vyberte sa do obchodu s autodielmi a poskytnite predavačovi tieto informácie, ako aj rok, značku, model a veľkosť motora vášho vozidla. Budú vám vedieť nájsť vhodnú náhradu.[8]
Dôveryhodný zdroj
Spotrebiteľské správy
Nezisková organizácia zameraná na ochranu spotrebiteľov a testovanie výrobkov
Prejsť na zdroj

 • Automobilové batérie sa líšia veľkosťou a elektrickou kapacitou, preto sa uistite, že ste si kúpili batériu určenú pre vaše konkrétne vozidlo. Ak nemá správnu veľkosť, batéria nemusí správne zapadnúť do dutiny, v ktorej má byť umiestnená.[9]
  Odborný zdroj
  Hovig Manouchekian
  Opravy automobilov & Špecialista na dizajn
  Rozhovor s odborníkom. 23. februára 2021.
 • Ak žijete v U.S., starú batériu si môžete priniesť so sebou. Niektoré obchody s autodielmi vám umožnia vymeniť starý akumulátor, aby ste nemuseli platiť „základný poplatok“ za nový.
 • Ak vám v obchode s autodielmi starú batériu neprevezmú, odneste ju na likvidáciu do servisu alebo recyklačného strediska. Nevyhadzujte ju, pretože obsahuje korozívny materiál.


Upevnite nový akumulátor na držiak a namažte svorky. Umiestnite novú batériu do zásobníka batérie a upevnite ju na držiak. Jednoducho obráťte postup, ktorý ste použili na odstránenie batérie z držiaka. Potom každú zo svoriek natrite tenkou vrstvou lítiového maziva, aby ste zabránili korózii.[10]

 • Uistite sa, že batéria je orientovaná rovnakým spôsobom ako stará.[11]
  Odborný zdroj
  Hovig Manouchekian
  Oprava automobilov & Špecialista na dizajn
  Rozhovor s odborníkom. 23. februára 2021.
 • Skontrolujte, či sú všetky upevňovacie prvky na držiaku správne upevnené, aby batéria počas jazdy nevibrovala a nepohybovala sa.[12]
  Odborný zdroj
  Hovig Manouchekian
  Opravy automobilov & Špecialista na dizajn
  Rozhovor s odborníkom. 23. februára 2021.
 • Nestriekajte lítiové mazivo na žiadne iné časti bloku motora okrem kladných a záporných svoriek.


Najskôr znovu pripojte kladný kábel. Uvoľnite káblovú pásku upevňujúcu kladný kábel v motorovom priestore a dávajte pozor, aby ste sa jeho koncom nedotkli ničoho kovového. Kábel nasaďte na svorku a utiahnite ho kľúčom. Nasaďte kryt na svorku, ak ju batéria má.[13]

Varovanie: Pri opätovnom pripájaní batérie vždy zaistite kladný pól pred záporným pólom, aby nedošlo k neúmyselnému uzavretiu elektrického obvodu skôr, ako je všetko pripojené.


Následne znova pripojte záporný kábel. Zopakujte postup odstránenia káblovej pásky a opätovného pripojenia záporného kábla k zápornej svorke. Svorku utiahnite kľúčom a dbajte na to, aby sa kľúč ani záporný kábel nedostali do kontaktu s ničím kovovým, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečný elektrický výboj.[14]

 • Ak má vaša batéria plastový kryt, vymeňte ho v tomto čase.
 • Zatvorte kapotu a naštartujte vozidlo. Skontrolujte, či ste spod kapoty odstránili všetky nástroje, a potom ju zatvorte. Ak ste všetko urobili správne a batéria bola skutočne príčinou problémov s napájaním, vaše auto by malo naštartovať. V prípade potreby zadajte kód alarmu.[15]

  • Uistite sa, že všetky elektronické zariadenia fungujú správne, potom resetujte hodiny, rádio a navigačný systém.
 • Odkazy