Ako vymeniť olej vo vozidle Volkswagen (VW) Beetle so vzduchovým chladením

Motor VW pracuje teplejšie ako vodou chladený motor, a tak dáva oleju viac zabrať. Častá výmena oleja je najlepšou preventívnou údržbou, ktorú môžete motoru VW poskytnúť, pretože starnúci olej sa riedi a znečisťuje, čo vedie k predčasnému opotrebovaniu motora. Ak kontrolujete olej pri každom druhom tankovaní, stav nízkej hladiny oleja by nemal nikdy nastať. Ak sa tak stane, došlo k vážnemu úniku oleja z kľukovej skrine alebo motor spaľuje olej (modrý dym).

Kroky

Zostavte potrebné náradie:

 • Vypúšťacia nádoba.
 • Handričky.
 • 3/8″ račňa a vhodné nástrčné hlavice.
 • 1/4″ račňa a 10 mm nástrčná hlavica.
 • Noviny.
 • Veľká plechovka na kávu na čistenie dielov.
 • Nádoba na odpadový olej.

Naštartujte vozidlo a jazdite s ním, aby sa zahrialo.[1]

Zaparkujte vozidlo na rovnom mieste.

Nájdite dosku olejovej vane na spodnej časti motora. Je pripevnená ku skrini motora pomocou niekoľkých veľmi malých matíc.

 • Doska olejovej vane môže mať uprostred vypúšťaciu zátku.
 • Od roku 1973 VW ponechával vypúšťaciu zátku, aby sa pri každej výmene oleja odstránila doska olejovej vane a sieťka na čistenie. Môžete namontovať originálny štítok s vypúšťacou zátkou zo staršieho modelu chrobáka.Je to o.k. vyčistiť potom dosku olejovej vane po každej 2. výmene oleja. Moderné motorové oleje majú dlhšiu životnosť.

Umiestnite vypúšťaciu misku pod dno olejovej vane.[2]

 • Ak má doska olejovej vane uprostred vypúšťaciu zátku, odskrutkujte ju a nechajte olej vytiecť do vane.
 • Ak doska olejovej vane nemá stredovú vypúšťaciu zátku, uvoľnite (ale neodstraňujte) malé matice po obvode dosky olejovej vane.
  • Po uvoľnení väčšiny matíc začne olej z okolia platne olejovej vane vytekať.
  • Po úplnom vypustení oleja odstráňte matice po obvode dosky olejovej vane.

Odstráňte dosku olejovej vane a sieťku a všetky odstránené časti vložte do nádoby na čistenie.

Vyčistite olejový kal z dosiek olejovej vane.[3]

 • Uistite sa, že na tesniacich plochách nezostalo žiadne staré tesnenie. V prípade potreby odstráňte pomocou škrabky.
 • Vyčistite tesniace plochy na dne skrine motora handrou. Dôkladne vyčistite tesniace plochy, aby ste sa uistili, že nové tesnenia udržia olej tam, kam patrí.

Podržte olejovú mriežku tak, ako sa vkladá do motora, a potom na ňu na strane motora nasaďte jedno tesnenie, aby sa zhodovalo s otvormi.[4]

 • Umiestnite olejové sito a tesnenie do motora tam, kam patrí, a potom nasaďte druhé tesnenie.
 • Nasaďte dosku na vaňu nad sitko a naštartujte matice (s novými drviacimi podložkami na každej z nich) a stredovú vypúšťaciu zátku (ak je to vhodné). Niektorí odborníci odporúčajú vymeniť sériovú olejovú zátku za magnetickú olejovú zátku. Magnet zachytí kovové častice a zabráni ich cirkulácii v celom olejovom systéme.
 • NEPOUŽÍVAJTE tesnenie-goo ani iné tesniace prostriedky.

Utiahnite matice po obvode krycej dosky olejovej vane.

 • NEDOTAHUJTE PRÍLIŠ MATICE PLATNE OLEJOVEJ VANE!
 • Správny krútiaci moment pre tieto matice je len 5 stôp (1.5 m)-lbs.
 • Ak ich budete ďalej uťahovať, pravdepodobne buď strhnete čap, alebo ho vytiahnete zo skrine.

Po dotiahnutí matíc prípadne dotiahnite stredovú vypúšťaciu zátku.

Vložte 2.5 litrov (0.7 US gal) nového oleja.[5]
V prípade potreby použite výlevku alebo lievik, aby ste zabránili vyliatiu oleja na hornú časť motora.

 • Počkajte niekoľko minút, aby olej vytiekol do olejovej vane, a potom skontrolujte hladinu na olejovej mierke.
 • Podľa potreby doplňte olej, aby sa hladina priblížila k hornej značke. NEPREPĹŇAJTE nádrž.

Naštartujte motor a skontrolujte, či kontrolka tlaku oleja po naštartovaní motora zhasne.

 • Keď motor beží, pozrite sa pod auto a skontrolujte, či okolo krycej dosky nie je netesnosť.
 • V prípade potreby matice utiahnite.
 • Vypnite motor a počkajte niekoľko minút, aby olej stiekol do olejovej vane. Prekontrolujte hladinu na meradle a v prípade potreby pridajte olej.[6]
 • Odkazy