Ako vyniknúť pri záverečných skúškach (s obrázkami)

Ak sa pripravujete na záverečné skúšky, možno sa cítite preťažení. Budete si musieť naštudovať materiál a pripraviť svoje telo a myseľ na náročnosť testovania. Najlepší spôsob, ako si zaručiť úspech, je začať študovať včas a študovať efektívne. Ak sa naučíte študovať materiály, starať sa o seba a pripraviť sa na deň skúšky, pomôže vám to podať čo najlepší výkon pri záverečných skúškach.

Časť 1 zo 4:Štúdium vášho materiálu


Vedieť, čo je na skúške. Možno to znie ako samozrejmosť, ale pri príprave na záverečnú skúšku by ste mali začať predovšetkým tým, že budete vedieť, aká látka sa bude preberať. Je to komplexná skúška, ktorá pokrýva celý kurz? Alebo len pokrýva materiál od polovice školského roka? Ak viete, z akej látky budete skúšaní, pomôže vám to študovať efektívnejšie a pokryť všetko, čo budete potrebovať vedieť.[1]

 • V učebných osnovách by malo byť uvedené aspoň to, či bude záverečná skúška komplexná.
 • Použite osnovu spolu so svojimi poznámkami z hodiny, aby ste si odvodili, aká látka sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou preberať.
 • Ak si nie ste istí alebo by ste potrebovali vysvetlenie, poraďte sa so svojím inštruktorom a opýtajte sa, z akej látky budete skúšaní.


Vytvorte si študijný plán. Ak budete mať rozvrh, môže sa vám zdať, že štúdium je prísnejšie, ale tento rozvrh vám z dlhodobého hľadiska pomôže. Efektívnejšie si rozvrhnete čas a zabezpečíte si, že pokryjete všetok materiál, ktorý bude na skúške.

 • Každý deň si vyhraďte dostatok času na prípravu na skúšky. Možno si budete chcieť rozdeliť svoj rozvrh, napríklad študovať na jednu hodinu v utorok/štvrtok a na druhú v pondelok/stredu.
 • Ak máte v ten istý deň viacero skúšok, naplánujte si ich dopredu. Svoj študijný čas budete musieť riadiť ešte starostlivejšie.
 • Počítajte s časom na spánok, cvičenie, jedlo a možno aj s časom na zdravý oddych po štúdiu.
 • Nech už si rozvrh zostavíte akokoľvek, uistite sa, že sa ho budete držať.


Vžite sa do kože svojho učiteľa. Po jednom semestri (alebo akademickom roku, v závislosti od triedy) by ste mali mať celkom dobrú predstavu o tom, čo od vás učiteľ očakáva. Mali by ste mať tiež jasnú predstavu o tom, čo považuje za najdôležitejšie, aby ste v danej triede vedeli. Vcítenie sa do pozície učiteľa vám môže pomôcť efektívnejšie sa učiť, čo zasa môže zvýšiť šance na úspech.[2]

 • Zvážte, akú látku z kurzu váš inštruktor očakáva, že budete vedieť.
 • Premýšľajte o tom, aké otázky by vám mohol klásť inštruktor.
 • V duchu si prezrite kurz a premyslite si, aké sú najdôležitejšie, reprezentatívne pojmy z danej hodiny.


Vytvorte si hlavnú osnovu zo svojich poznámok. Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť, aby ste študovali najdôležitejšie pojmy, je vytvoriť si z poznámok hlavnú osnovu. Môžete to urobiť tak, že si prečítate svoje poznámky a vytiahnete veci, o ktorých sa hovorilo najčastejšie alebo ktoré majú najväčší význam pre ďalšie hodiny v triede.

 • Prečítajte si raz svoje poznámky bez toho, aby ste si robili nejaké značky.
 • Znovu si ich prečítajte, len tentoraz si perom alebo zvýrazňovačom označte, ktoré pojmy, termíny, dátumy a názvy sú najdôležitejšie.
 • Všetky označené/zvýraznené informácie z poznámok si uložte na nový list papiera alebo do nového zošita.
 • Nekopírujte staré poznámky slovo od slova. Pokúste sa ich preformulovať vlastnými slovami, aby ste sa museli kriticky zamyslieť nad každým pojmom a pochopiť, ako o ňom hovoriť na základe vlastných podmienok.
 • Záverečnú hlavnú osnovu použite ako hlavnú študijnú príručku na prezeranie poznámok v triede.


Prejdite si staré testy. Ak je vaša záverečná skúška komplexná, dobrým doplnkom k vašim poznámkam by bolo prebrať všetky staré testy a kvízy z celého semestra/roka. Často krát sú tieto testy zostavené tak, aby vám pomohli pripraviť sa na záverečnú skúšku, pričom niektorí inštruktori dokonca preberajú otázky doslovne zo starších testov/kvízov.

 • Zopakujte si všetko, čo sa pýtali v každom teste a kvíze.
 • Zapíšte si otázky, ktoré ste dostali nesprávne. Išlo o materiál alebo typ otázky (krátka odpoveď vs. výber z viacerých možností vs. esej)?
 • Uistite sa, že ste si preštudovali všetko, čo bolo na skúške, pretože ste možno zabudli na veci, ktoré ste mali správne. Môže však byť užitočné venovať nejaký čas navyše preskúmaniu otázok, ktoré ste nesprávne zodpovedali.


Používajte pomôcky na zapamätanie. Ak sa snažíte zapamätať si veľa pojmov, názvov a dátumov, môže byť ťažké jednoducho si prečítať stránku a pokúsiť sa ju zapamätať. Tu prichádzajú na rad pomôcky na zapamätanie. Existuje mnoho rôznych typov pomôcok na zapamätanie, preto vyskúšajte niekoľko z nich a zistite, ktoré vám najviac vyhovujú.

 • Skúste si zmeniť text piesne. Priradenie názvov alebo pojmov k hudbe vám môže pomôcť spomenúť si na tieto informácie, keď budete počas skúšky v úzkych.
 • Používajte mnemotechnické pomôcky. Je to podobné ako používanie hudby, ale používajte akýkoľvek iný typ asociácie, ktorý vám pomôže zapamätať si informácie, napríklad rýmy alebo skratky.[3]
 • Vyrobte si a používajte kartičky. Na prázdnu stranu napíšte pojem, názov alebo dátum a na zadnú stranu napíšte príslušnú definíciu alebo opis.[4]

2. časť zo 4:Zmena spôsobu štúdia


Určite si, kde sa vám študuje najlepšie. Možno sa cítite pohodlnejšie pri štúdiu doma alebo so zapnutou televíziou v pozadí, ale tieto situácie by mohli znížiť vašu schopnosť udržať si informácie. Miesto, kde sa učíte, má veľký vplyv na to, ako efektívne dokážete študovať, preto je dôležité zistiť, aké miesta/prostredie vám najviac vyhovujú.[5]

 • Skúste študovať na tichom mieste, napríklad v knižnici alebo v nepreplnenej kaviarni.
 • Ak nie ste súčasťou študijnej skupiny, snažte sa pracovať samostatne. Prítomnosť iných ľudí, aj keď sa tiež plánujú učiť, by vás mohla ľahko rozptyľovať.
 • Ak zistíte, že štúdium v izbe vám vyhovuje najviac, snažte sa aspoň minimalizovať rozptyľovanie. Učte sa, keď tam nie sú vaši spolubývajúci, a vyhýbajte sa potenciálnym rozptýleniam, ako je televízor, hudba alebo videohry.[6]


Študujte v blokoch s prestávkami. Ak sa pokúsite sadnúť si a prebrať naraz látku za celý semester, pravdepodobne preťažíte svoj mozog. Pravdepodobne si tiež neudržíte veľa informácií. Dobrým spôsobom, ako študovať efektívnejšie (a zapamätať si viac informácií), je študovať po častiach, s prestávkami medzi nimi.

 • Učte sa v blokoch po 20 až 50 minútach, ale uistite sa, že týchto 20 až 50 minút je neprerušovaných a nerozptyľovaných.
 • Medzi jednotlivými študijnými blokmi si urobte 5 až 10 minút prestávku. Pomôže vám to uvoľniť sa a umožniť vašej mysli odpočinúť si pred pokusom zapamätať si ďalší blok informácií.


Vyhnite sa šprtaniu sa na skúšky. Manažment času je nevyhnutný, ak chcete na skúškach dosiahnuť dobré výsledky. To znamená, že si musíte určiť, ako často a ako dlho sa budete učiť jednotlivé predmety, a vyhnúť sa tomu, aby ste všetko učenie vtesnali do jedného krátkeho, kompaktného časového rámca.[7]

 • vynechajte nepodstatné povinnosti, ak hrozí, že zaberú čas na štúdium. Do času určeného na štúdium by nemalo zasahovať nič iné ako vyučovanie alebo práca.[8]
 • Rozdeľte si čas na štúdium podľa toho, ktoré predmety si vyžadujú najviac času a úsilia. Nemusíte sa nevyhnutne učiť históriu tak často alebo tak veľa ako matematiku, ak vám jeden predmet ide ľahšie a ste o látke lepšie informovaní.
 • Učte sa buď na najťažšiu záverečnú skúšku, alebo na prvú postupovú skúšku pred ostatnými. Rozhodnite sa, či bude jednoduchšie zoradiť vaše študijné stretnutia podľa náročnosti alebo podľa povoleného času.[9]
 • Nech už robíte čokoľvek, neodkladajte štúdium. Šprtanie sa na poslednú chvíľu je zaručený spôsob, ako sa cítiť vystresovaný, vyčerpaný a v konečnom dôsledku nepripravený.


Zvážte možnosť zapojiť sa do študijnej skupiny. Štúdium v malých skupinách s ostatnými ľuďmi v triede vám môže pomôcť zistiť, čo študujú ostatní a s ktorými prvkami kurzu majú ľudia problémy. Dokonca sa môžete naučiť nové techniky štúdia od svojich spolužiakov alebo si osvojiť niektoré informácie, o ktorých ste netušili, že budú na skúške.[10]

 • Snažte sa, aby skupiny boli relatívne malé. Tri až päť ľudí je dobrá veľkosť, ktorá minimalizuje riziko rozptýlenia alebo odvedenia pozornosti.
 • Prinúťte sa byť zodpovední voči svojej študijnej skupine. Nezabudnite, že ak budete odkladať alebo sa vyhýbať povinnostiam pri štúdiu, budú tým trpieť aj vaši spolužiaci.

Časť 3 zo 4:Starostlivosť o telo


Zacvičte si. Uprostred príprav na záverečné skúšky sa môže ľahko stať, že na tréning zabudnete, ale práve vtedy môže byť najdôležitejší. Aj keď nie ste pravidelným nadšencom cvičenia, teraz je ideálny čas začať.

 • Štúdie ukazujú, že už 20 minút kardiovaskulárneho cvičenia môže zlepšiť vašu pamäť.[11]
 • Skúste behať, bicyklovať, tancovať alebo dokonca rýchlo chodiť, aby ste si denne zacvičili.
 • Rozhodnite sa, kedy budete cvičiť. Niektorí ľudia dávajú prednosť rannému cvičeniu, zatiaľ čo pre iných môže byť cvičenie tesne pred štúdiom stimulujúce.
 • Zistite, čo vám najviac vyhovuje, a držte sa toho.


Jedzte výživné jedlo. Keď ste v strese z učenia, môže vás lákať siahnuť po jedlách na upokojenie, ako sú hranolky, zemiakové lupienky alebo zákusky. Štúdie však ukazujú, že nezdravá strava môže spôsobiť zhoršenie vášho výkonu pri testoch.[12]

 • Vyvážená strava, ktorá zahŕňa ovocie a zeleninu, môže pomôcť stabilizovať vašu výkonnosť.
 • Strava bohatá na mäso, vajcia, syr a smotanu má za následok horšiu pozornosť a schopnosť myslieť.
 • Počas dňa zaraďujte zdravé občerstvenie, najmä počas štúdia. Vezmite si kúsok ovocia alebo čerstvej zeleniny, aby ste sa naštartovali počas štúdia.


Zostaňte oddýchnutí. Spánok je dôležitý, ak sa chcete cítiť čo najlepšie a podať dobrý výkon. Je dokázané, že celonočné ponocovanie znižuje vašu schopnosť udržať si vedomosti, čo vedie k nižším známkam.[13]

 • Dobre oddýchnutý študent je uvoľnenejší, pozornejší, dokáže sa sústrediť a udržať si informácie.
 • Väčšina študentov potrebuje aspoň osem hodín neprerušovaného spánku.[14]
  Mnohí študenti potrebujú ešte viac spánku v závislosti od veku a úrovne fyzickej aktivity.

4. časť zo 4:Zloženie skúšok


Začnite deň správne. To, ako začnete svoj deň, môže ovplyvniť, ako dobre alebo zle sa vám bude skúška dariť. Je dôležité, aby ste sa cítili čo najlepšie, ak chcete podávať dobré výkony v škole alebo pri akejkoľvek inej činnosti, ktorej sa venujete.

 • Uistite sa, že ste dobre oddýchnutí.
 • Nastavte si budík a zvážte nastavenie druhého budíka na ráno, aby ste mali istotu, že vstanete, ak prvý budík prespíte. Používajte dva rôzne budíky, napríklad hodiny a mobilný telefón, pre prípad, že v noci vypadne elektrina.
 • Dajte si malé, ale výživné raňajky. Raňajky s vysokým obsahom vlákniny a sacharidov, ako napríklad ovsené vločky, sú ideálne na dni testovania, pretože sa trávia pomalšie a dodajú vám energiu na celý deň.[15]
 • Oblečte si pohodlné oblečenie. Nemusíte prísť v pyžame, ale nemusíte sa ani obliekať čo najlepšie – oblečte si čokoľvek, čo vám umožní zostať pohodlne a sústredene dlhý čas.
 • Pred skúškou si odskočte na toaletu. Znížite tak potrebu vstávať a odchádzať počas skúšky (čo nemusí byť povolené).[16]


Príďte skôr. Meškanie na skúšku je jednoduchý spôsob, ako sa vystresovať, a v závislosti od skúšky vám po jej začatí nemusí byť umožnené vstúpiť na skúšku. Pripravte sa na hladký priebeh skúšky bez stresu tým, že odídete z domu skôr a na skúšku prídete aspoň 20 minút pred jej začiatkom.

 • Zistite čas a miesto, kde sa bude vaša skúška konať. Niektoré skúšky sa nekonajú vo vašej obvyklej učebni, preto vopred vedzte, kde budete musieť byť.[17]
 • Príďte tam dostatočne skoro, aby ste sa usadili ešte pred začiatkom skúšky. Ak máte čas, môžete si dokonca naposledy prečítať poznámky tesne pred skúškou (ale uistite sa, že ste sa učili vopred).


Príďte pripravení. Ak ste vystresovaní zo skúšky, možno nemyslíte na to, čo budete potrebovať, aby ste skúšku skutočne zvládli. Všetko si vopred naplánujte a zvážte, či si nezabaliť veci už večer pred skúškou.

 • Prineste si všetky materiály, ktoré budete potrebovať, ak ide o skúšku s otvorenou knihou alebo otvorenými poznámkami.
 • Uistite sa, že máte viac ako jedno pero alebo ceruzku, a uistite sa, že všetky fungujú.
 • Myslite na všetko, čo by ste mohli počas skúšky potrebovať: fľašu vody, šálku kávy, vreckovky, kvapky proti kašľu atď.[18]


Rozpočítajte si čas na skúšku. Nesústreďte sa na to, ako dlho trvajú skúšky ostatným. Sústreďte sa na svoju prácu a podľa potreby si riadte svoj čas.

 • Pred začatím skúšky si vždy do konca prečítajte pokyny. Zbežné prelistovanie celej skúšky vám pomôže zistiť, koľko otázok je, v akom formáte sú a ktorým otázkam budete musieť venovať najviac času.[19]
 • Skúste si urobiť informačný výpis: napíšte si na okraj alebo na útržky papiera niekoľko základných poznámok (napríklad vzorce, dôležité dátumy atď.). Takto sa nebudete musieť starať o to, aby ste si ich zapamätali na celý test, a budete mať informácie k dispozícii, keď ich budete potrebovať.
 • Rozpracujte všetky svoje odpovede a uistite sa, že sa venujete všetkým aspektom každej otázky.

 • Nechajte to tak, keď skončíte. Po skončení skúšky môže byť ťažké odpútať sa od učebnej látky, ale zaoberanie sa otázkami a testovým materiálom vo vás vyvolá len väčšiu úzkosť. Po odovzdaní skúšky je najlepšie skúšku jednoducho pustiť z hlavy a snažiť sa od materiálu čo najlepšie odísť.

  • Pripravte sa na prechod k ďalšiemu vyšetreniu, ak vás čaká ďalšie. Rozjímanie nad skúškou, ktorú ste práve absolvovali, vám nepomôže pri žiadnej z vašich skúšok.
  • Ak máte vážne a opodstatnené obavy z toho, ako ste podali výkon, poraďte sa so svojím inštruktorom a dohodnite si stretnutie, aby ste si o tom pohovorili, keď to bude pre vás oboch vhodné.
  • Keď už máte všetky záverečné skúšky za sebou, je čas na oddych. Užívajte si prestávku, trávte čas s priateľmi, snažte sa cestovať (ak je to možné) a jednoducho si nájdite čas na oddych a robte veci, ktoré vás bavia.
 • Odkazy