Ako vyplniť formulár na prevod vlastníckeho práva k automobilu: 11 krokov

Ak kupujete alebo predávate vozidlo, musíte previesť vlastníctvo vozidla vyplnením žiadosti o prevod vlastníckeho práva. Pravidlá sa v jednotlivých štátoch líšia, preto je dôležité zistiť si konkrétne dokumenty a predpisy vo vašej oblasti skôr, ako sa pustíte do predaja. Vo všeobecnosti sú však kroky v podstate rovnaké.

Metóda 1 z 2:Predaj vozidla

Skontrolujte, či máte titul. Ak predávate vozidlo, ktoré nemá titul, musíte pred predajom vozidla požiadať o duplikát. Navštívte úrad DMV vo vašom štáte a požiadajte o nový titul na vozidlo alebo navštívte webovú stránku vášho úradu DMV a zistite, či môžete požiadať online.

 • Váš dopravný úrad by mal mať k dispozícii žiadosť, ktorú môžete vyplniť a požiadať o duplikát titulu. Žiadosť alebo formulár môže byť k dispozícii online.
 • Možno nemáte titul, pretože ste nesplatili úver na auto. V takejto situácii musíte spolupracovať s veriteľom na splatení pôžičky predtým, ako dostanete titul. Po zaplatení môžete predložiť list o zrušení záložného práva alebo iný formulár o uvoľnení záložného práva na DMV, aby sa záložné právo odstránilo.[1]
 • Ak je na vozidle záložné právo, duplikát bude pravdepodobne zaslaný záložnému veriteľovi, preto je najlepšie postarať sa o záložné právo pred uskutočnením predaja.

Vyhľadajte požiadavky vášho štátu na prevod vlastníckeho práva. Každý štát je iný a musíte sa riadiť požiadavkami svojho štátu. Oddelenie motorových vozidiel vášho štátu môže vysvetliť postup.

 • Svoj úrad DMV môžete nájsť online. Zadajte „váš štát“ a potom „DMV.“ Vyhľadajte odkaz, ktorý vysvetľuje prevod vlastníckeho práva.
 • Konkrétne pravidlá a predpisy týkajúce sa prevodu vlastníckeho práva vo vašom štáte nájdete aj tu: http://www.dmv.org/title-transfers.php. Kliknite na svoj štát. Táto webová stránka nie je spojená so žiadnou štátnou správou. Poskytujú však odkazy a kontaktné informácie na štátne úrady.

Vyplňte formulár na prevod. Vyplňte základné informácie o predaji vozidla. V závislosti od vášho štátu uvediete informácie na prednej alebo zadnej strane. Po vyplnení odovzdajte formulár kupujúcemu. Vo všeobecnosti musíte poskytnúť nasledujúce informácie:

 • mená kupujúceho a predávajúceho
 • podpisy
 • podpis notára (v niektorých štátoch)[2]
 • dátum predaja
 • cena
 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • údaj na tachometri (hoci v niektorých štátoch je to samostatný formulár)

Poskytnite kupujúcemu doklad o predaji. V mnohých štátoch bude kupujúci potrebovať účet o predaji, v ktorom je uvedená kúpna cena. Mali by ste sa informovať na DMV vášho štátu, ktorý môže mať k dispozícii formulár na vyplnenie predajného listu špecifický pre daný štát.[3]

 • Ak váš štát nemá formulár, môžete si vytvoriť vlastný. Mal by obsahovať opis vozidla, VIN, konečnú predajnú cenu, miesto predaja a mená kupujúceho a predávajúceho.
 • Ak predávajúci poskytol nejaké záruky, mali by byť zahrnuté aj v návrhu na predaj. Ak predajca pri predaji vozidla poskytol písomnú záruku, budú platiť aj implicitné záruky.[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Federálna obchodná komisia
  Webová stránka s aktuálnymi informáciami pre spotrebiteľov od Federal Trade Commisson
  Prejsť na zdroj

Predložte oznámenie o prevode alebo uvoľnení zodpovednosti. Musíte oznámiť úradu DMV, že už nie ste vlastníkom vozidla. To vás môže chrániť v prípade, že sa nový majiteľ dostane do nehody, kým je vozidlo stále registrované na vás. Váš úrad DMV môže mať k dispozícii formulár Uvoľnenie zodpovednosti alebo Oznámenie o prevode, ktorý môžete použiť. Vyplňte ho a čo najskôr odošlite na dopravný úrad. Zvyčajne vás požiadajú o tieto informácie: [5]

 • VIN
 • opis vozidla, napríklad jeho značku, model, rok výroby a farbu
 • dátum predaja alebo prevodu vlastníckeho práva
 • evidenčné číslo vozidla
 • údaj na tachometri
 • meno a kontaktné údaje nového majiteľa
 • vaše meno a kontaktné údaje

Metóda 2 z 2:Kúpa vozidla

Overte si informácie uvedené na titule. Pred dokončením kúpy sa uistite, či bol titul vyplnený správne. overte stav najazdených kilometrov, ako je vyplnený na liste vlastníctva. Formulár musí obsahovať:

 • mená kupujúceho a predávajúceho
 • dátum predaja
 • číslo tachometra
 • Číslo VIN
 • všetky ostatné informácie potrebné na predaj vozidla

Overte si, či na vozidle nie sú záložné práva. Záložné právo je právny nárok na nehnuteľnosť. Zvyčajne udelíte záložné právo inej strane na zabezpečenie dlhu. Niekedy však ľudia môžu dosiahnuť, aby im súd udelil záložné právo na vozidlo.

 • Väčšina záložných práv je v držbe banky, ktorá poskytla predávajúcemu úver na auto. Auto sa používa ako zábezpeka na úver. V takejto situácii si banka pravdepodobne ponechala vlastnícke právo a jediný spôsob, ako môže predávajúci získať vlastnícke právo, je splatiť záložné právo.
 • Predávajúci však môže mať na vozidle iné záložné práva. Preto nepredpokladajte, že na vozidle nie sú žiadne záložné práva len preto, že predávajúci má vlastnícke právo. Na vozidlo mohlo byť napríklad zriadené záložné právo na výživné na dieťa. Prípadne môže mechanik získať záložné právo na auto za nezaplatené opravy. Ak kúpite vozidlo so záložným právom, stávate sa teraz zodpovedným za záložné právo.[6]
 • Ak máte VIN, môžete si overiť, či na ňom nie sú záložné práva, a to tak, že navštívite miestny úrad DMV alebo si na jeho webovej stránke pozriete, či má funkciu kontroly titulu. Ak má webová stránka vášho DMV funkciu kontroly vlastníckeho práva, môžete zadať VIN a zobraziť informácie o vlastníckom práve a záložnom práve na vozidlo. Ide o dôležitý krok, preto ho nezanedbajte.

Podpíšte titul. Váš štát pravdepodobne tiež vyžaduje, aby ste spolu s predávajúcim podpísali zadnú stranu listu vlastníctva.[7]
Podpísať by ste mali až po overení informácií uvedených na liste vlastníctva a kontrole záložných práv.

 • V ideálnom prípade by ste mali ísť spolu s predávajúcim na úrad DMV a spoločne tam vyplniť formulár o prevode. Aj keď to štát nevyžaduje, spoločná cesta vás môže ochrániť, pretože počas nej môžete skontrolovať, či nie sú na pozemku záložné práva.[8]
 • Na oddelení DMV by mal byť prítomný aj notár, v prípade, že váš štát vyžaduje notárske overenie podpisov.

Zhromaždite požadované dokumenty. Na prevod vozidla na vaše meno budete potrebovať určité informácie. Kontaktujte úrad DMV a opýtajte sa, čo budete potrebovať. Vo všeobecnosti budete potrebovať účet o predaji, na ktorom je uvedená kúpna cena, a podpísaný titul.

 • Budete tiež potrebovať VIN a aktuálny stav tachometra, ktoré by mali byť uvedené vo formulári o udelení titulu. V niektorých štátoch sa stav tachometra zapisuje do iného formulára.

Požiadajte o nový titul na dopravnom inšpektoráte. Vezmite si vyplnený titul a navštívte miestny úrad DMV. Na úrade budete musieť vyplniť dokumenty na prevod vlastníckeho práva na vás.[9]
Môžete zavolať vopred a opýtať sa, aké informácie potrebujete.

 • Za prevod vlastníckeho práva musíte zvyčajne zaplatiť poplatok, ktorý sa líši v závislosti od štátu.
 • Musíte odovzdať titul. Váš štát by vám mal poslať poštou nový titul.
 • Zaregistrujte svoje vozidlo. Auto môžete zvyčajne zaregistrovať pri prevode vlastníckeho práva, zvyčajne na úrade DMV. Na registráciu budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • doklad o poistení
  • doklad o zaplatení dane z predaja
  • osvedčenia, ktoré preukazujú, že vozidlo prešlo bezpečnostnými a emisnými kontrolami
 • Odkazy