Ako vypnúť klávesnicu v telefóne Galaxy: 6 krokov (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako vypnúť jednu z nainštalovaných klávesníc v systéme Android a odstrániť ju zo zoznamu prepínateľných rozložení klávesnice.

Kroky

Otvorte aplikáciu Nastavenia systému Android. Vyhľadajte ikonu v ponuke aplikácií a ťuknite na ňu, čím otvoríte Nastavenia.

  • Prípadne môžete posunúť oznamovaciu lištu z hornej časti obrazovky nadol a ťuknúť na ikonu v rýchlej ponuke.

Prejdite nadol a ťuknite na položku Všeobecná správa. Táto možnosť je uvedená vedľa ikony v ponuke Nastavenia.

Ťuknite na položku Jazyk a zadávanie. Túto možnosť nájdete pod položkou JAZYK A ČAS.

Klepnite na Klávesnica na obrazovke. Otvorí sa zoznam všetkých aktívnych rozložení klávesnice.

Klepnite na Spravovať klávesnice. Táto možnosť je uvedená vedľa zeleného „+“ v spodnej časti zoznamu klávesníc. Otvorí sa zoznam všetkých nainštalovaných klávesníc, ktoré môžete zapnúť a vypnúť.

  • Posunutím prepínača vedľa klávesnice . Tým sa zakáže vybraná klávesnica v systéme Android.

    • Na túto stránku sa môžete kedykoľvek vrátiť a zapnúť ju späť.