Ako vypnúť službu Game Center: 8 krokov (s obrázkami): Ako zrušiť funkciu Game Center?

Aplikáciu Game Center síce nemôžete zo svojho zariadenia so systémom iOS úplne odstrániť, ale môžete jej zabrániť vo fungovaní, aby vás neobťažovali jej oznámenia. Budete sa musieť odhlásiť z aplikácie Game Center, aby už nepoužívala vaše Apple ID. Potom môžete oznámenia pre ňu úplne vypnúť.

Časť 1 z 2:Odhlásenie

Otvorte aplikáciu Nastavenia vo svojom zariadení. Nájdete ju na jednej z domovských obrazoviek. Môže sa nachádzať v priečinku s názvom „Nástroje.“

Prejdite nadol a ťuknite na položku „Centrum hier. Otvorí sa ponuka nastavení služby Game Center.

Klepnite na svoje Apple ID. Pravdepodobne sa zobrazí rovnaké Apple ID, aké používate pre ostatné zariadenia so systémom iOS.

Klepnite na „Odhlásiť sa. Tým sa odhlásite z Game Center, ale neodhlásite sa z iných služieb Apple ID, ako sú iTunes alebo App Store.[1]

  • Odhlásenie z Game Center vám umožní vypnúť ho, keď štyrikrát zrušíte na obrazovke Prihlásenie.

Časť 2 z 2:Zakázanie oznámení

Otvorte ponuku „Oznámenia“ v aplikácii Nastavenia. Vráťte sa do hlavnej ponuky Nastavenia a vyberte ponuku „Oznámenia“. Nájdete to v hornej časti zoznamu možností v aplikácii Nastavenia.

V zozname aplikácií vyberte „Game Center“ (iOS 9) alebo „Hry“ (iOS 10). Toto zobrazí nastavenia oznámení aplikácie Game Center.

Vypnutie funkcie „Povoliť oznámenia“. Tým sa vypnú všetky oznámenia pre aplikáciu Game Center.[2]

  • Zrušte všetky okná Game Center, ktoré sa zobrazia štyrikrát. Aj po vykonaní všetkých týchto krokov sa môže Game Center pri načítaní niektorých hier stále zobrazovať. Je to preto, že hry sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s Game Center, a vždy sa ho pokúsia otvoriť. Zrušením okna, ktoré sa zobrazí štyrikrát za sebou, tieto oznámenia úplne vypnete.[3]
  • Odkazy