Ako vypočítať citlivosť, špecifickosť, pozitívnu prediktívnu hodnotu a negatívnu prediktívnu hodnotu

Ak robíte skríning ochorenia alebo špecifickej vlastnosti v skupine ľudí, je dôležité poznať citlivosť, špecifickosť, pozitívnu prediktívnu hodnotu a negatívnu prediktívnu hodnotu, aby ste vedeli, nakoľko je váš test užitočný. Pomôžeme vám naučiť sa vypočítať tieto hodnoty, aby boli vaše výsledky čo najpresnejšie.

Kalkulačka


Kalkulačka citlivosti a špecifickosti

Metóda 1 z 1:Vlastný výpočet


Definujte populáciu, z ktorej sa má odoberať vzorka, e.g. 1000 pacientov na klinike.


Definujte chorobu alebo charakteristiku záujmu, e.g. syfilis.


Majú zavedený zlatý štandardný test na určenie prevalencie ochorenia alebo charakteristiky, e.g. mikroskopická dokumentácia prítomnosti v tmavom poli Treponema pallidum baktérií zo škrabancov zo syfilitickej rany v spolupráci s klinickými nálezmi. Použite test zlatého štandardu na určenie toho, kto má daný znak a kto nie. Pre ilustráciu povedzme, že 100 ľudí ju má a 900 nie.


Majte test, o ktorý máte záujem, aby ste určili jeho citlivosť, špecifickosť, pozitívnu prediktívnu hodnotu a negatívnu prediktívnu hodnotu pre túto populáciu, a vykonajte tento test na všetkých v rámci vybranej vzorky populácie. Nech je týmto testom napríklad test na rýchly plazmatický reagín (RPR) na skríning syfilisu. Použite na testovanie 1000 ľudí vo vzorke.


Pre ľudí, ktorí majú danú vlastnosť (podľa zlatého štandardu), zaznamenajte počet ľudí, ktorí boli testovaní pozitívne, a počet ľudí, ktorí boli testovaní negatívne. Urobte to isté pre ľudí, ktorí danú charakteristiku nemajú (podľa zlatého štandardu). Nakoniec získate štyri čísla. Ľudia s danou charakteristikou A pozitívnym testom sú Skutočne pozitívne výsledky (TP). Ľudia s charakteristickým A negatívnym testom sú falošné negatíva (FN). Ľudia bez charakteristického znaku A pozitívne testovaní sú falošne pozitívne výsledky (FP). Ľudia, ktorí nemajú danú vlastnosť A boli testovaní negatívne, sú Skutočné záporné hodnoty (TN) Predpokladajme napríklad, že ste vykonali RPR test na 1000 pacientoch. Zo 100 pacientov so syfilisom bolo 95 pacientov testovaných pozitívne a 5 pacientov bolo testovaných negatívne. Z 900 pacientov bez syfilisu bolo 90 testov pozitívnych a 810 negatívnych. V tomto prípade je TP=95, FN=5, FP=90 a TN=810.


Na výpočet citlivosti vydeľte TP číslom (TP+FN). V uvedenom prípade by to bolo 95/(95+5)= 95 %. Citlivosť nám hovorí, aká je pravdepodobnosť, že test bude pozitívny u niekoho, kto má danú charakteristiku. Aká časť zo všetkých ľudí, ktorí majú danú charakteristiku, bude pozitívne testovaná? 95% citlivosť je celkom dobrá.


Ak chcete vypočítať špecifickosť, vydeľte TN číslom (FP+TN). Vo vyššie uvedenom prípade by to bolo 810/(90+810)=90 %. Špecifickosť nám hovorí, aká je pravdepodobnosť, že test bude negatívny u niekoho, kto danú charakteristiku nemá. Aká časť zo všetkých ľudí bez tejto vlastnosti bude mať negatívny test? 90 % špecifickosť je celkom dobrá.


Ak chcete vypočítať pozitívnu prediktívnu hodnotu (PPV), vydeľte TP číslom (TP+FP). V uvedenom prípade by to bolo 95/(95+90)= 51.4%. Pozitívna prediktívna hodnota nám hovorí, aká je pravdepodobnosť, že niekto bude mať danú charakteristiku, ak je test pozitívny. Aký podiel zo všetkých ľudí, ktorí majú pozitívny test, má skutočne charakteristiku? 51.4 % PPV znamená, že ak je test pozitívny, máte 51.4 % šanca, že skutočne trpí touto chorobou.


  • Na výpočet negatívnej prediktívnej hodnoty (NPV) vydeľte TN číslom (TN+FN). Vo vyššie uvedenom prípade by to bolo 810/(810+5)= 99.4%. Negatívna prediktívna hodnota nám hovorí, aká je pravdepodobnosť, že niekto nebude mať danú charakteristiku, ak je test negatívny. Aká časť zo všetkých ľudí, ktorí budú mať negatívny test, skutočne nemá danú charakteristiku? 99.4 % NPV znamená, že ak je test negatívny, máte 99.4 % pravdepodobnosť, že sa u vás choroba nevyskytne.
  • Odkazy