Ako vypočítať CPI: 12 krokov (s obrázkami): Ako vypočítať CPI?

Index spotrebiteľských cien (CPI) je mierou zmien nákladov na výrobky za určité časové obdobie a používa sa ako ukazovateľ životných nákladov aj hospodárskeho rastu. V Spojených štátoch sa oficiálny index spotrebiteľských cien vypočítava na základe súhrnných údajov o cenách bežných spotrebiteľských položiek v určitých mestských častiach. V tomto článku sa dozviete, ako si môžete CPI vypočítať sami.

Metóda 1 z 2:Uskutočnenie vzorového výpočtu indexu spotrebiteľských cien


Nájdite záznam o minulých cenách. Na tento účel sa hodia účty za potraviny z minulého roka. Na presné výpočty použite výber cien založený na relatívne krátkom časovom období – možno len jeden alebo dva mesiace predchádzajúceho roka.[1]

 • Ak používate staré účtenky, uistite sa, že je na nich uvedený dátum. Samotné vedomie, že uvedené ceny nie sú aktuálne, neilustruje žiadnu skutočnú skutočnosť. Zmena indexu spotrebiteľských cien je relevantná len vtedy, ak sa počíta za konkrétne vyčísliteľné časové obdobie.


Súčet cien predtým nakúpených položiek. Na základe záznamu o minulých cenách zostavte výberovú vzorku cien týchto výrobkov.[2]

 • Za normálnych okolností sa index CPI obmedzuje na niektoré najčastejšie používané spotrebiteľské položky – potraviny, ako sú mlieko a vajcia, a iné, napríklad pracie prostriedky a šampóny.
 • Ak používate záznamy o vlastných nákupoch a snažíte sa určiť všeobecný trend cien, a nie len zmenu jednej položky, možno budete chcieť vylúčiť tie položky, ktoré sa nakupujú len príležitostne.


Nájdite záznam o aktuálnych cenách. Na tento účel by opäť dobre fungovali účtenky.[3]

 • Ak používate relatívne malú vzorku položiek, môžete ceny nájsť v letákoch, ktoré rozposielajú maloobchodné predajne.
 • Kvôli porovnaniu môže byť užitočné uistiť sa, že použité ceny sú založené na rovnakých značkách a od rovnakého predajcu. Vzhľadom na rozdiely v cenách v jednotlivých obchodoch a medzi jednotlivými značkami je jediným spôsobom, ako sledovať zmenu cien v čase, minimalizácia týchto premenných.


Súčet súčasných cien. Musíte použiť identický zoznam položiek, aký ste použili pri sčítaní cien položiek z minulosti. Napríklad, ak bol vo vašom prvom zozname jeden bochník chleba, jeden bochník chleba musí byť súčasťou zoznamu bežných cien.


Súčasné ceny vydeľte starými cenami. Napríklad, ak súčet súčasných cien bol 90 USD a staré ceny sa rovnali 80 USD, výsledok je 1.125 (matematicky vyjadrené 90÷80=1.125).


Výsledok vynásobte 100. Východisková hodnota pre CPI je 100 – to znamená, že počiatočný referenčný bod sa pri porovnaní so sebou samým rovná 100 % – a tak je váš údaj porovnateľný.

 • Predstavte si CPI ako percentuálny podiel. Minulé ceny predstavujú východiskovú hodnotu a táto východisková hodnota je opísaná ako 100 % zo seba samého.
 • Na základe predchádzajúceho príkladu by bežné ceny boli 112.5 % predchádzajúcich cien.


Od nového výsledku odpočítajte 100, aby ste zistili zmenu CPI. Týmto spôsobom odčítate základnú hodnotu – reprezentovanú číslom 100 – aby ste určili zmenu v čase.[4]

 • Ak opäť použijeme uvedený príklad, výsledok by bol 12.5, čo predstavuje 12.5 % zmena cien od prvého obdobia do druhého.
 • Kladné výsledky predstavujú mieru inflácie; záporné čísla odrážajú defláciu (od polovice 20. storočia vo väčšine sveta pomerne zriedkavý jav).

Metóda 2 z 2:Výpočet zmien cien jednej položky


Zistiť cenu jednej položky, ktorú ste kúpili v minulosti. Pokúste sa nájsť niečo, pre čo máte presné číslo a čo ste nedávno aj kúpili.[5]


Zistite aktuálnu cenu tej istej položky. Najlepšie je porovnať ceny tovaru rovnakej značky, ktorý bol zakúpený v tom istom obchode. Účelom CPI opäť nie je určiť, koľko ušetríte nakupovaním v inom obchode alebo prechodom na generické značky.

 • Vyhnite sa aj porovnávaniu výpredajových položiek. Oficiálny index spotrebiteľských cien vypočítaný Federálnym úradom pre štatistiku práce používa veľký počet položiek nachádzajúcich sa na rôznych miestach, aby sa eliminovali krátkodobé výkyvy. Výpočet zmeny pre jednotlivé položky sa stále oplatí, ale tržby sú ďalšou premennou, ktorú treba vylúčiť.


Vydelenie súčasnej ceny predchádzajúcou cenou. Ak teda kedysi stála krabica cereálií 2 USD.50, ale teraz stojí 2 doláre.75, výsledok by mal byť 1.1 (matematicky vyjadrené, 2.75÷2.5=1.1).


Vynásobte výsledky číslom 100. Opäť platí, že keďže základná hodnota indexu spotrebiteľských cien je 100 – to znamená, že počiatočný referenčný bod sa pri porovnaní so sebou samým rovná 100 % -, aby bol váš údaj porovnateľný.

 • Na základe tohto príkladu by CPI bol 110.

 • Odpočítajte 100 od indexu spotrebiteľských cien, aby ste určili zmenu cien. V prípade príkladu sa 110 mínus 100 rovná 10. To znamená, že cena konkrétnej skúmanej položky sa v priebehu času zvýšila o 10 %.[6]
 • Odkazy