Ako vypočítať mieru rastu: 7 krokov (s obrázkami)

Pre mnohých čitateľov môže „výpočet miery rastu“ znieť ako zastrašujúci matematický proces. V skutočnosti môže byť výpočet miery rastu pozoruhodne jednoduchý. Základné miery rastu sa jednoducho vyjadrujú ako rozdiel medzi dvoma hodnotami v čase v percentách prvej hodnoty. Nižšie nájdete jednoduché pokyny pre tento základný výpočet, ako aj informácie o zložitejších mierach rastu.

Ukážka kalkulačky miery rastu


Kalkulačka miery rastu

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Časť 1 z 2:Výpočet základných mier rastu


Získanie údajov, ktoré ukazujú zmenu veličiny v čase. Na výpočet základnej miery rastu potrebujete len dve čísla – jedno, ktoré predstavuje počiatočnú hodnotu určitého množstva, a druhé, ktoré predstavuje konečnú hodnotu. Napríklad, ak mal váš podnik na začiatku mesiaca hodnotu 1 000 USD a dnes má hodnotu 1 200 USD, vypočítate mieru rastu s hodnotou 1 000 USD ako počiatočnou (alebo „minulou“) hodnotou a 1 200 USD ako konečnou (alebo „súčasnou“) hodnotou. Urobme si jednoduchý príklad problému. V tomto prípade použijeme dve čísla 205 (ako našu minulú hodnotu) a 310 (ako našu súčasnú hodnotu).

 • Ak sú obe hodnoty rovnaké, nedochádza k žiadnemu rastu – miera rastu je 0.


Použite vzorec pre mieru rastu. Jednoducho vložte svoje minulé a súčasné hodnoty do nasledujúceho vzorca: (Súčasnosť) – (Minulosť) / (Minulosť) . Ako odpoveď dostanete zlomok – vydeľte tento zlomok, aby ste získali desatinnú hodnotu.[1]

 • V našom príklade vložíme 310 ako súčasnú hodnotu a 205 ako minulú hodnotu. Náš vzorec bude vyzerať takto: (310 – 205)/205 = 105/205 = 0.51


Vyjadrite svoju desatinnú odpoveď ako percento. Väčšina mier rastu sa zapisuje v percentách. Ak chcete previesť svoju desatinnú odpoveď na percentá, jednoducho ju vynásobte 100 a potom pridajte znak percenta („%“). Percentá sú ľahko stráviteľným a všeobecne zrozumiteľným spôsobom vyjadrenia zmeny medzi dvoma číslami.[2]

 • V našom príklade by sme teda vynásobili 0.51 na 100, potom pridáme znamienko percenta. 0.51 x 100 = 51%.
 • Naša odpoveď znamená, že naša miera rastu je 51 %. Inými slovami, naša súčasná hodnota je o 51 % väčšia ako naša minulá hodnota. Ak by naša súčasná hodnota bola menšia ako naša minulá hodnota, naša miera rastu by bola negatívne.

Časť 2 z 2:Výpočet priemernej rýchlosti rastu v pravidelných časových intervaloch


Usporiadajte svoje údaje do tabuľky. Nie je to absolútne nevyhnutné, ale je to užitočné, pretože vám to umožňuje vizualizovať vaše dané údaje ako rozsah hodnôt za určitý časový úsek. Na naše účely zvyčajne postačujú jednoduché tabuľky – stačí použiť dva stĺpce, pričom v ľavom stĺpci uvediete hodnoty času a v pravom stĺpci príslušné hodnoty vašej veličiny, ako je uvedené vyššie.


Použite rovnicu miery rastu, ktorá zohľadňuje počet časových intervalov vo vašich údajoch. Vaše údaje by mali mať pravidelné hodnoty času, pričom každej z nich by mala zodpovedať hodnota vašej veličiny. Jednotky pre tieto časové hodnoty nie sú dôležité – táto metóda bude fungovať pre údaje zozbierané v rozpätí minút, sekúnd, dní atď. V našom prípade sú naše údaje vyjadrené v rokoch. Do nového vzorca dosaďte minulé a súčasné hodnoty: (súčasnosť) = (minulosť) * (1 + rýchlosť rastu)n kde n = počet časových období. [3]

 • Táto metóda nám poskytne priemernú mieru rastu pre každý časový interval vzhľadom na minulé a súčasné hodnoty a za predpokladu rovnomerného tempa rastu. Keďže náš príklad používa roky, znamená to, že dostaneme priemer ročný miera rastu.


Izolujte premennú „rýchlosť rastu“. Manipulujte s rovnicou pomocou algebry, aby ste dostali „rýchlosť rastu“ na jednej strane znamienka rovnosti. Ak to chcete urobiť, vydeľte obe strany minulým číslom, exponentom 1/n a potom odčítajte 1.

 • Ak vám algebra vyjde, mali by ste dostať: miera rastu = (súčasnosť / minulosť)1/n – 1 .

 • Vyriešte mieru rastu. Vložte hodnoty minulých a súčasných hodnôt, ako aj hodnotu n (čo bude počet časových intervalov vo vašich údajoch vrátane minulých a súčasných hodnôt).) Riešte podľa základných princípov algebry, poradia operácií atď.

  • V našom príklade použijeme našu súčasnú hodnotu 310 a našu minulú hodnotu 205 spolu s časovým obdobím 9 rokov pre n. V tomto prípade je priemerná ročná miera rastu jednoducho (310/205)1/9 – 1 = .0422
  • 0.0422 x 100 = 4.22%. V priemere naša hodnota vzrástla o 4.22 percent každý rok.
 • Odkazy